CBS van start met Omnibus enquête Caribisch Nederland 2013

Tussen 3 juni en 5 juli 2013 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Omnibusonderzoek (OMNI) op pad gaan om interviews af te nemen bij de hiervoor geselecteerde personen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de leefsituatie van de bevolking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij gaat het om onderwerpen zoals gezondheid, wonen, veiligheid, communicatie en tijdsbesteding.
Het omnibusonderzoek wordt gehouden om de vier jaar. Het is voor het eerst dat dit onderzoek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgevoerd.

Om deze en andere belangrijke gegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle personen die geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Geselecteerde personen vertegenwoordigen een groot aantal andere vergelijkbare personen. Uw deelname is daarom extra belangrijk.Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.
Het CBS bedankt van tevoren alle personen voor hun medewerking.
Voor meer informatie:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-Caribisch Nederland)
Kaya Gobernador Debrot 67,unit 203
Tel.: +599-7178676 Email: caribischnederland@cbs.nl