CBS van start met Budgetonderzoek Caribisch Nederland 2013

Tussen 1 maart en 31 augustus 2013 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Budgetonderzoek (BO) op pad gaan om huishoudens te bezoeken op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.

Het BO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat uitgevoerd wordt door het CBS. Het onderzoek heeft als doel de bestedingen van de huishoudens in kaart te brengen. Informatie uit het budgetonderzoek wordt o.a. gebruikt bij het berekenen van de inflatie.
Het budgetonderzoek wordt gehouden om de vijf jaar. In 2004/2005 is voor het laatst een budgetonderzoek uitgevoerd. Op Bonaire zullen 600 huishoudens bezocht worden, op Saba 315 en op Sint-Eustatius 450.

Om deze en andere belangrijke bestedingsgegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Uw huishouden vertegenwoordigt een groot aantal andere vergelijkbare huishoudens. Uw deelname is daarom extra belangrijk.Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.
Het CBS bedankt van tevoren alle huishoudens voor hun medewerking.