CBS start met Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland 2012

Tussen 15 oktober en 15 december 2012 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op pad gaan om huishoudens te bezoeken en alle leden daarvan vragen te stellen over hun positie op de arbeidsmarkt. Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat uitgevoerd wordt door het CBS. Het onderzoek heeft als doel de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en wordt om de twee jaar uitgevoerd. In 2012 zal er voor het eerst ook een AKO op Saba en Sint-Eustatius worden gehouden. Op Bonaire zullen 750 huishoudens bezocht worden, op Saba 470 en op Sint-Eustatius 400.

Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur. De belangrijkste resultaten komen in het tweede kwartaal van 2013 beschikbaar.

Om deze en andere belangrijke arbeidsmarktgegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd. Het CBS bedankt van tevoren alle huishoudens voor hun medewerking.