Calamiteitenteam en het OLB organiseren hulpverlening aan de Bovenwinden

Het Calamiteitenteam en het Bonairiaanse eilandsbestuur staan klaar om hulp te bieden aan de slachtoffers op de eilanden Saba, St Eustatius en St Maarten. Het calamiteitenteam, in de vorm van het EBT (eilandsbeleidsteam), heeft de verschillende acties die ondernomen kunnen worden om ondersteuning te bieden aan de Bovenwinden onder de loep genomen.

Er zijn al verschillende patiënten uit St Maarten met de air ambulance naar Bonaire geëvacueerd om hier de nodige zorg te krijgen. Het gaat om nierpatiënten, zwangere vrouwen en andere patiënten voor wie onmiddellijke zorg vereist is.

De situatie op Saba en St Eustatius is minder desastreus dan die op St Maarten. Wat zorgen baart op Saba en St Eustatius is de levering van water en levensmiddelen, omdat er nog geen vrachtvervoer vanuit Miami en St Maarten mogelijk is. De autoriteiten op de eilanden en in Nederland ondernemen de noodzakelijke stappen om de eilanden te kunnen blijven voorzien van voldoende water en eten. Op St Maarten is de situatie desastreuzer en het belangrijkste is om de veiligheid en de communicatie te herstellen en te zorgen voor  opvangcentra en producten voor de eerste levensbehoeften.

Er zijn meerdere inwoners van Bonaire die een helpende hand willen toesteken en dat is zeer prijzenswaardig. Deze hulp moet echter goed gecoördineerd worden. Het Rode Kruis is het contactpunt waar artikelen voor de eerste levensbehoeften afgeleverd kunnen worden. Het is belangrijk om rekening te houden met datgene waar men op de Bovenwinden om vraagt en met de mogelijkheden van vervoer voordat er begonnen wordt met het verzamelen van allerlei soorten zaken. De informatie hierover zal verstrekt worden op het moment dat de verzoeken binnenkomen.

Mensen op Bonaire die daartoe in staat zijn en naar de Bovenwinden willen reizen om als vrijwilliger te helpen met o.a. schoonmaak, zorg, wederopbouw enz. kunnen hun persoonlijke gegevens en informatie over waarmee ze kunnen helpen mailen naar het Rode Kruis via het emailadres silberie67@gmail.com. Hou er rekening mee dat het Rode Kruis het geschikte moment zal vaststellen om de mensen die bereid zijn om te gaan helpen uit te zenden. Dat hangt af van het soort hulp dat in elke fase nodig is. Alle instanties en personen die willen meewerken wordt gevraagd om contact op te nemen met het Rode Kruis Bonaire. Mensen die een donatie willen doen kunnen die storten op de bankrekening van het Rode Kruis Bonaire MCB 10347704 onder vermelding van ‘Ayudo Isla Riba – Hulp aan de Bovenwinden’.

Via de sociale media is er kennis van genomen dat er een whatsapp rond gaat met een verzoek voor gastgezinnen. Voor Bonaire is dit verzoek nog niet officieel binnengekomen. Zo gauw het verzoek binnenkomt zal de Bonairiaanse bevolking geïnformeerd worden waar men terecht kan om hulp aan te bieden. 

Het Bonairiaanse eilandsbestuur dankt alle inwoners van Bonaire die zich zo snel wisten te mobiliseren en meteen begonnen zijn met campagnes om fondsen bij elkaar te krijgen voor hulp aan de Bovenwinden.