Brandweerkorps Caribisch Nederland schaft twee nieuwe voertuigen aan

De Directeur-Generaal Politie, de heer H.W.M. Schoof, heeft op 12 december 2012 op Bonaire een contract getekend voor de aanschaf van twee nieuwe brandweervoertuigen voor het Brandweerkorps CN. Eén tankautospuit is bestemd voor de brandweer op Sint Eustatius en eén voor Bonaire.

De tankautospuiten zullen eind 2013 worden afgeleverd. Met de aanschaf hiervan komt het materieel van het Brandweerkorps Caribisch Nederland wederom op een hoger niveau. De heer Schoof benadrukte dat het belangrijk is dat het brandweerkorps over deugdelijk materieel beschikt.

Slaapcontainers
In aanwezigheid van de leden van het brandweerkorps van de vestiging Bonaire werden ook de nieuwe slaapcontainers (10 slaapruimtes) voor de brandweerkazerne op Flamingo International Airport officieel in gebruik genomen. De brandweerlieden hebben nu de mogelijkheid om op een adequate manier te rusten tijdens hun 24-uurs dienst. De slaapcontainers zijn een tijdelijke oplossing, ze zullen worden gebruikt totdat de nieuwe brandweerkazerne op de luchthaven medio 2014 gereed is.