Bouwbord JICN onthuld

Gezaghebber mevrouw dr. Lydia Emerencia heeft het bouwbord voor de nieuwbouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland onthuld. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij Plantage Aruba. Hiermee is een nieuwe fase gestart in de ontwikkeling van het bouwproces. Volgens de planning zal de nieuwbouw over drie jaar gereed zijn.
Nu zal men intensief gaan werken aan het voorlopig ontwerp van het gebouw. De verwachting is dat dit in november in concept gereed is en gepresenteerd kan worden.
De nieuwe justitiële inrichting krijgt een capaciteit van 94 cellen die plaats zullen bieden aan mannen, vrouwen en jeugdigen.