Boodschap van gedeputeerde Serfilia op Wereldvoedseldag

In verband met de wereldvoedseldag heeft gedeputeerde Silvana Serfilia een boodschap voor de bevolking van Bonaire. De wereldvoedseldag wordt elk jaar wereldwijds gevierd op 16 Oktober. Op deze dag staat voedsel centraal en wordt er aandacht gevraagd voor voedselzekerheid in de wereld. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties organiseert activiteiten en conferenties rond wereldvoedseldag, waaraan ongeveer 150 landen meedoen.

Op deze dag wil de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO of Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties tot uiting brengen dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten.

Het thema van dit jaar is: “Agrarische coöperaties – de sleutel tot het voeden van de wereld”. Genoemde thema is gekozen om de rol van de coöperaties te onderstrepen in verbetering van de voedselzekerheid en het bijdragen aan de bestrijding van de honger.
Op Bonaire zijn wij grotendeels afhankelijk van de import van voedselcomponenten om te kunnen voorzien in ons dagelijks behoefte aan voeding, die gebonden is aan prijsfluctuaties, waarbij is aan te merken dat de prijzen steeds omhoog gaan waardoor het voor velen moeilijk is om te komen tot een dagelijkse volwaardige gezonde voeding.

In het kader van de kerntaak van de afdeling Publieke Gezondheidszorg van de Directie Samenleving & Zorg ten aanzien van gezondheidsbevordering en preventie waarbij het komen tot een algehele gezonde leefstijl voor de bevolking centraal staat, wilt de afdeling ook aandacht besteden aan het voedselvraagstuk.

Vanaf 16 oktober wordt er op Bonaire de aandacht gevestigd op het feit dat er op ons eiland ook voedsel (groente, fruit, aardperen, sorghum,etc.) geteeld kan worden zodat er gedeeltelijk of geheel voorzien kan worden in de behoefte aan belangrijke componenten die nodig zijn voor een dagelijkse gezonde voeding.

De afdeling Publieke Gezondheidszorg zal een bewustwordingscampagne starten waarbij de gehele bevolking bewust wordt gemaakt van het feit dat er op ons eiland vele (inheemse) groentes en fruit groeien en geteeld kunnen worden, waarbij de bevolking gestimuleerd wordt om op kleine schaal zelf te starten met het telen van eigen voedselcomponenten.

Promotie van telen van groenten en fruit is in het verleden al toegepast door verschillende buurtcentra en scholen. De Stichting “Mi Hofitu” is thans actief bezig met dit project.
De afdeling Publieke Gezondheidszorg wil genoemde bewustwording en de implementatie integraal aanpakken in samenwerking met de afdeling “Cultuur” , de LVV, de Stichting “Mi Hofitu”, de Kriabon, en andere relevante actoren. De bewustwording moet in de toekomst leiden tot de implementatie in alle wijken in de vorm van kleine “backyard gardens” oftewel “hofitos”, en implementatie op scholen en buurtcentra waarbij de bewoners van de wijken en de schoolgaande jeugd begeleid worden in proces van telen van voedsel.