Bonhata voert gesprek met gezaghebber Emerencia

Onlangs heeft de Raad van Bestuur van de Bonaire Hotel and Tourism Association, BONHATA, Gezaghebber dr. Lydia Emerencia uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en om de verschillende projecten en activiteiten waarin de vereniging betrokken is te presenteren. BONHATA, in haar functie als officieel erkende hotel en toerisme organisatie op Bonaire, vertegenwoordigt meer dan 80 leden uit verschillende sectoren in het toerisme en daarmee verwante industrieën. BONHATA heeft haar positie in de voorhoede van de toeristische industrie al meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot een gerespecteerde partner in de industrie. Deze positie maakt het mogelijk om informatie te verzamelen en te centraliseren, waardoor er een duidelijk beeld en begrip ontstaat van de problemen aan het hart van de Bonaireanse ondernemers.

BONHATA gaf uitleg aan de Gezaghebber op de rol van de vereniging in de gemeenschap en maakte tegelijkertijd gebruik van de gelegenheid om haar een “position paper “ te overhandigen. Hierin worden de drie gebieden van grootste zorg uitgelicht, namelijk; criminaliteit, airlift en marketing. De “position paper”, eerst gepresenteerd aan het Bestuurscollege in 2010, is een werkdocument wat de situatie en de waargenomen problemen op deze drie gebieden detailleert. Het document presenteert ook een aantal voorgestelde oplossingen voor deze problemen. BONHATA benadrukte het belang van het toerisme voor Bonaire, dat voor ongeveer 80% van de economie verantwoordelijk is. De organisatie vindt dat dit sterker gecommuniceerd moet worden en het besef vergroot moet worden dat het toerisme de sleutel is tot onze economie. De gezaghebber deelde haar visie en verwelkomde de kans om ideeën te delen en de verschillende mogelijkheden voor het toerisme op het eiland te verkennen.

De gezaghebber was zeer open en ontvankelijk voor de discussie, ze benadrukte het belang van verantwoordelijk gedrag en van het onderhouden van een effectieve en efficiënte dialoog. Het is haar wens om regelmatig contact te houden met de organisatie, ze wil graag dat de organisatie regelmatig bijeenkomt met het Bestuurscollege en Eilandsraad. BONHATA, namens haar leden, wil gezaghebber Emerencia bedanken voor deze gelegenheid en kijkt uit naar een nauwe en vruchtbare samenwerking.