BONHATA hield haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De Bonaire Hotel and Tourism Association, BONHATA, hield haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Captain Don’s Habitat op 4 september 2012. De bijeenkomst is een jaarlijks evenement waar de leden samen komen om de begroting voor het volgende jaar goed te keuren en terug te blikken op de activiteiten van de afgelopen jaar. BONHATA heeft ook de voortgang van de strategische plannen en haar plannen voor 2013 gepresenteerd.

BONHATA, in haar functie als officieel erkende hotel en toerisme organisatie op Bonaire, vertegenwoordigt meer dan 80 leden uit verschillende sectoren in het toerisme en daaraan verwante industrieën. BONHATA heeft haar positie in de voorhoede van de toeristische industrie al meer dan 30 jaar vastgehouden en is uitgegroeid tot een gerespecteerde partner in de industrie. De organisatie heeft als missie “het bevorderen, ondersteunen en stimuleren onze leden door middel van samenwerking met één verenigde stem”.

Strategische Plannen
Tijdens de avond werd de voortgang van de strategische plannen gepresenteerd. In 2011 is de vereniging begonnen met een project om haar activiteiten opnieuw te definiëren en te heroriënteren, er zijn een aantal duidelijke strategische doelstellingen gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn naar prioriteit ingedeeld en in de afgelopen maanden heeft de organisatie haar inspanningen gericht op Advocacy (belangenbehartiging), Branding en Marketing. Dit resulteerde in gedetailleerde actieplannen voor Branding and Advocacy, evenals een gedetailleerde Marketing Strategie en Marketing Plan voor 2013.

Marketinginitiatieven
BONHATA was in 2012 aanwezig bij meer dan 30 shows in Europa, Noord- en Zuid-Amerika. De vereniging wil deze inspanningen in 2013 voortzetten. De vereniging zal haar website, www.ilovebonaire.com, verder ontwikkelen en zal zich richten op cross-platform marketing inspanningen in de belangrijkste geografische regio’s. Deze nieuwe marketing aanpak zal alle marketing activiteiten volledig integreren, het jaar 2013 zal worden gebruikt als de basislijn voor de komende jaren.

Activiteiten
BONHATA is actief op verschillende gebieden, en heeft speciale commissies voor belangrijke onderwerpen zoals; Airlift, Criminaliteit, Onderwijs, Financiën, Marketing, Lidmaatschap en Kleine Accommodaties. De Airlift commissie houdt de luchtverbindingenen aantal aankomende passagiers op het eiland nauwlettend bij en zal een proactieve rol in 2013 nemen. De Criminaliteit commissie rapporteert dat de communicatie met de Politie is toegenomen op maandelijkse basis. Er is ook regelmatig contact met de Driehoek (Gezaghebber, Openbaar Ministerie en Korpspolitie CN) op een halfjaarlijkse basis. Sinds het begin van het jaar verzamelt de Criminaliteit commissie ook statistische gegevens uit de private sector.

De Onderwijs commissie streeft actief naar het organiseren van en participeren in activiteiten om de ontwikkeling van de Bonaireanse gemeenschap te bevorderen, zoals het leerwerktraject, een programma gericht op tweedekansonderwijs. In 2013 zal de organisatie aanboren op de regionale activiteiten georganiseerd door de Caribbean Hotel and Tourism Association, zoals de “Education Foundation” en de Taste of the Caribbean, de internationaal gerenommeerde culinaire wedstrijd.

De Marketing commissie zal haar activiteiten in lijn met de nieuwe marketing strategie vernieuwen. Het lidmaatschap commissie zal een actievere rol spelen bij de werving van nieuwe leden en de Kleine Accommodatie commissie werkt aan het beter in kaart brengen van de behoeften van de kleinere accommodaties, waaronder de ontwikkeling van een classificatiesysteem voor hotel accommodaties voor het hele eiland.

Op het gebied van belangenbehartiging heeft de Advocacy Commissie ontmoetingen gehad met de nieuwe gezaghebber mw. dr. L Emerencia, afgevaardigden, bezoekende vertegenwoordigers van de 2e Kamer en (toenmalig) President van de Raad van State, Tjeenk Willink. De commissie is actief betrokken bij onderwerpen zoals belastingen, waaronder vastgoedbelasting en ABB, het riolerings project, WEB, en andere overheidsinitiatieven, zoals de nature ordinance.

Bezettingsgraad
BONHATA heeft de bezettingsgraad ook gepresenteerd, hieruit blijkt dat er een marginale groei en zwakke prestaties zijn geweest in vergelijking tot de Caribische regio zoals gemeten door Smith Travel Research. De vereniging doet een beroep op haar leden en ook accommodaties die geen lid zijn van BONHATA om hun bezettingscijfers en omzetinformatie te delen om de stand van zaken in de toeristische industrie op Bonaire betere in beeld te brengen.

Dankwoord
BONHATA wil alle aanwezigen, al haar leden en hun medewerkers bedanken voor hun blijvende steun en kijkt uit naar een geweldig jaar met grote successen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het BONHATA kantoor per email: info@bonhata.org of tel: 717–5134.