Bonaire zet vaart achter onderhoud wegen en gebouwen

Tijdens de Handelsmissie Aruba-Bonaire die op Aruba plaatsvond werd een zogenaamd Memorandum of Understanding getekend omdat het Bonaireaanse bestuurscollege zo snel mogelijk de achterstanden in onderhoud en herstel van wegen en gebouwen wil oplossen.

In aanloop naar de transitie op 10-10-10 werden met Nederland ook afspraken gemaakt om de problemen aan de wegen en gebouwen aan te pakken. Helaas heeft Nederland tot op heden niet voldaan aan die afspraken. Daarentegen heeft Bonaire wel al tal van meerjarige renovatie-en onderhoudsplannen gemaakt.
Tegelijkertijd heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau (IDEEVERSA) in hun onderzoek naar de financiële referentiekaders voor de BES-eilanden aangetoond dat Bonaire-BES niet alleen een veel te lage vrije uitkering uit Den Haag ontvangt, maar ook dat er een enorme achterstand is in het onderhoud en de infrastructuur van gebouwen en wegen.

Recentelijk heeft Nederland in haar kabinetsstandpunten een aanvullende vrije uitkering verstrekt die overeenkomstig is met de onderkant van de bandbreedte, zoals IDEEVERSA berekend heeft. Er zijn echter nog geen financiële middelen verstrekt.

Om de zaken omtrent opknappen van wegen/gebouwen te versnellen, heeft het bestuurscollege besloten om te onderzoeken of Bonaire met de inzet van de PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) diverse projecten in gang kan zetten. Hiervoor heeft Bonaire onder andere dus contact gezocht met Aruba vanwege twee redenen. In de eerste plaats beschikt Aruba namelijk al over de nodige expertise op PPS-gebied en in de tweede plaats zijn er in Aruba Nederlandse PPS-deskundigen aanwezig die Bonaire ook kunnen helpen.

Namens het Bonaireaanse bestuurscollege ondertekende topambtenaar dhr drs. Fred Tiemessen het verdrag en namens Aruba dhr. Ing. Marlon Croes; Tiemessen is tevens voorzitter van het platform PPS-constructies in OCTA-verband (Overseas Countries and Territories Association). Toepassing van de PPS-methode biedt twee voordelen: het vormt een ideaal financieel instrument om op een andere manier projecten te financieren en door een langjarige relatie aan te gaan met het bedrijfsleven wordt de kwaliteit van de wegen/gebouwen verbeterd en gewaarborgd.