Bonaire wil welzijn verbeteren door welvaart te verhogen

Het Bestuurscollege van Bonaire streeft naar een grotere mate van zelfredzaamheid maar om dit waar te kunnen maken moet het Rijk meewerken en concreet bijdragen aan het inhalen van de jarenlang bestaande ontwikkelingsachterstand. Dit is de boodschap van Bonaire’s gedeputeerde van Economie en Financiën, de heer Burney El Hage, aan Minister Plasterk tijdens diens bezoek aan Bonaire op 25 en 26 januari 2012.

Vijftig jaar lang kampt Bonaire al met een onaanvaardbare ontwikkelingsachterstand, veroorzaakt door een chronisch tekort aan middelen tijdens de periode dat zij deel uitmaakte van het Antilliaanse staatbestel. Van alle aan de eilanden destijds toegekende ontwikkelingsfondsen bleef er nauwelijks wat over voor Bonaire. Doordat Bonaire steeds tekort gedaan werd zijn er schulden gecreëerd om het hoofd boven water te houden en hoognodige investeringen te plegen.

Toen Bonaire als openbaar lichaam onderdeel werd van Nederland, heeft Nederland de opgebouwde schulden gesaneerd maar zijn de achterstanden gebleven. Van de bij verschillende gelegenheden toegezegde steun om een deel van de achterstanden in te halen is heel weinig gerealiseerd. Bonaire heeft de ambitie om in een zo groot mogelijke mate uit eigen middelen de nodige uitgaven en investeringen in de maatschappij te kunnen dekken, echter door de achterstand die zij steeds ondervindt staat de eilandelijke overheid voor een dubbele uitdaging.

Bonaire is er zeer trots op dat het gelukt is de eilandsfinanciën op orde te brengen, zoals reeds door het CFT gepubliceerd, en dat het CFT Bonaire een mooi rapport heeft uitgereikt. Dit succes heeft echter veel offers gekost. Sinds 10-10-10 is enorme vooruitgang geboekt maar tegelijkertijd heeft het volk het financieel ontzettend moeilijk. Bonaire heeft nog een lange weg te gaan alvorens een niveau te bereiken waarbij alle inwoners van een fatsoenlijke levenstandaard kunnen genieten. Het is nu tijd voor Bonaire om een fundamentele keuze te maken: Blijven leunen op het Rijk of groeien naar een hogere mate van zelfredzaamheid.

Bonaire kiest voor grotere zelfredzaamheid. Om dit te bereiken heeft Bonaire hulp nodig. Bonaire verwacht echter geen ontwikkelingshulp maar hulp bij het ontwikkelen van Bonaire. Het gaat om investeringen waar alle partijen baat bij hebben en die zich uiteindelijk terugbetalen, want ontwikkeling leidt tot verhoogde inkomsten in eerste plaats voor de burgers maar ook voor de overheid, zowel lokaal als het Rijk. De regering van Bonaire heeft een visie, gebaseerd op uitgangspunten van sociale, maatschappelijke, en economische aard, wat vertaald is in een investeringsplan.

Nu is het zeer cruciaal en dringend om te investeren in het programma van de integrale wijkaanpak (armoedebestrijding), de aanleg van een nieuwe (container)haven, programma’s voor onderwijs, en herstel van het wegennetwerk. Daarnaast is er de bezorgdheid over de dalende koopkracht, zorgverzekering, en andere aspecten die urgent en in goede coördinatie de aandacht behoeven. Bonaire wil voor haar burgers een veel beter bestaan en rekent op de steun van de Rijksoverheid om dit te bereiken.