Bonaire wil meer steun uit Nederland voor een duurzame eiland economie

Op zaterdag 15 december jl. vond op Bonaire de eerste duurzaamheidsbeurs plaats onder de titel “Boneiru Duradero” (Duurzaam Bonaire). Doel van deze beurs was om bewustwording te stimuleren onder de bevolking van Bonaire voor duurzame producten, diensten en op duurzame wijze om te gaan met natuur en milieu. Tegelijkertijd gaf Boneiru Duradero lokale ondernemers een platform om hun producten te presenteren om zo duurzaam ondernemerschap te ondersteunen.
Er werden diverse natuur en milieu gerelateerde workshops gegeven, maar de belangrijkste trekker vormde de duurzaamheidsmarkt met 27 kraampjes. Het productaanbod van de markt varieerde van LED lampen en solar panels tot en met (eetbare) planten, eigen gemaakte producten zoals jam en 2e hands kleding, boeken en speelgoed.

TNO Aruba was tevens vertegenwoordigd op de beurs. Zij leverden kennis en expertise o.a. op het gebied van vloeibaar en vast afval. Daarnaast was Timo Brouwer van Green Force Curaçao aanwezig om zijn kennis en expertise op het gebied van recycling te delen met lokale ondernemers en andere belangstellenden.
Tijdens de officiële opening, deden Evert Piar (Kamer van Koophandel Bonaire) en Burney El Hage gedeputeerde van Economie van het Openbaar Lichaam Bonaire een oproep aan Nederland, om hen te steunen bij de ontwikkeling van een duurzame eiland economie.

Evert Piar: “Duurzaamheid is grensoverschrijdend en moet gerealiseerd worden op alle niveau’s: duurzaam besturen, duurzaam ondernemen en duurzaam consumeren. Dat wil zeggen dat iedere burger en onderneming een schakel is in de keten naar duurzaamheid op welk terrein dan ook: de financiële sector, verantwoorde ondernemers, bewuste consumenten, de ecologie, de natuur, de gezondheidszorg, het onderwijs en het deugdelijk bestuur. Het mag voor Bonaire nu reeds duidelijk zijn dat haar toekomst ervan afhankelijk is en dat alle partijen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het ‘grotere geheel’”.

Burney El Hage legt tevens de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid, maar dan in context tot de volgende generatie. Hij zegt: “Wij moeten ons beseffen dat wij deze aarde van onze kinderen te leen hebben”. Voorts benadrukt de heer El Hage dat wij naar ons consumptiepatroon moeten kijken, we moeten bewuster gaan leven en ons vooral bewust zijn van het feit dat onze consumptie een prijs heeft. Burney El Hage pleit aldus voor een duurzame lifestyle.

Boneiru Duradero is een kleinschalig initiatief dat vanuit het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Economische Zaken wordt gefinancierd. Naast de organisatie van deze beurs zal Boneiru Duradero samen met lokale partners in 2013 starten met diverse hands-on projecten zoals “recycle je wijk”, een project gefocust op energie- en waterbesparing in volkswijken, en schoolprogramma’s die bewustwording helpen te bevorderen.

Door belangrijke thema’s aan te kaarten zoals water en energie besparing probeert Boneiru Duradero aan te tonen dat duurzaamheid zeer relevant is voor lagere inkomensgroepen. Via een wijkgerichte en persoonlijke aanpak kunnen bewoners overtuigd worden dat duurzaamheid niet alleen te maken heeft met investeren in LED lampen en windenergie, maar ook draait om bewust omgaan met de natuur, en dat dit uiteindelijk een voordelig effect op hun portemonnee kan hebben! Op die manier bespaart men niet alleen geld, maar draagt men tevens bij aan de in stand houding van de economie en de natuur op het eiland. Onderzoek onder leiding van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onlangs opnieuw aangetoond dat een gezonde natuur op Bonaire een onmisbare peiler is waarop het toerisme, en daarmee de lokale economie, steunt. Het onderzoek naar de economische waarde van de natuur op Bonaire, laat zien dat de natuur er jaarlijks 105 miljoen dollar waard is!

Deze studie, gedaan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, maakt deel uit van de Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands (TEEB NL) studie. Het onderzoek drukt de waarde van de natuurlijke bronnen van Bonaire’s natuur uit in dollars, om een wetenschappelijke basis te vormen om besluitvorming te begeleiden wat betreft de bescherming van Bonaire’s ecosystemen en het besturen van de economie van het eiland (zie: http://www.ivm.vu.nl/en/projects/Projects/economics/Bonaire/index.asp). De studie laat onder andere zien dat als de huidige bedreigingen op de natuur en haar ecosystemen niet worden aangepakt dat de totaal waarde van de natuur in de komende tien jaar zal dalen van 105 miljoen dollar naar 60 miljoen! Bewijs dat verlies van haar natuur economische kosten met zich mee zal brengen voor het eiland. Aldus, het beheren van een gezonde natuur samen met duurzaam consumeren en produceren vormen de basis voor een gezonde economie op Bonaire.