Bonaire werkt aan begeleiding naar de arbeidsmarkt

Vorig week meldden wij reeds dat Bonaire veel samenwerkt met Arubaanse instanties, echter ook werkt het veel samen met Curaçao. Om de krachten te bundelen heeft de directie Samenleving en Zorg van Bonaire een brainstormochtend georganiseerd waar de medewerkers van het project “Guia pa Merkado Laboral “ (Begeleiding naar de arbeidsmarkt)hun ideeën en ervaringen konden uitwisselen met de Curaçaose projectgroep “Horeca Trainingen voor Werkzoekenden” .

Nu het Bonaireaanse directiemodel is ingevoerd, heeft dat veel positieve gevolgen voor de werkzaamheden van de afdeling Samenleving en Zorg. Het project “Begeleiding naar de arbeidsmarkt” is feitelijk een re-integratieproject dat onder meer inhoudt: Werkend leren , herscholing, vacaturebank, subsidies op het gebied van werkvoorzieningen en het beleidsplan arbeidsmarkt. Op die ochtend werd gediscussieerd over het project “Werkend leren”.

Dit re-integratieproject biedt de volgende voordelen, te weten het kunnen vinden van passend werk, persoonlijke begeleiding waardoor maatwerk mogelijk wordt en het behalen van een certificaat op verschillende niveaus naar gelang de behoeftes en interesses van de deelnemers.

De projectgroep van Curaçao heeft duidelijk gemaakt dat de doelstelling van het project “Horeca Trainingen voor Werkzoekenden” overeenkomt met die van het project “Guia pa Merkado Laboral “ van Bonaire. Op Curaçao wordt het project nu al medeondersteund door diverse organisaties, zoals de Curaçaose regering, de Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), het “Curaçaose Toeristisch Bureau (CTB)Curaçao Hotel and Tourism Association” (CHATA) en de Curaçao Hospitality Training Foundation (CHTF) . Het is wenselijk dat in Bonaire ook meer samenwerking met de werkvloer zal komen.

Beide arbeidstrajecten vallen onder SEI -projecten die gefinancierd worden met fondsen uit Nederland onder beheer van USONA. Verantwoordelijk gedeputeerde Silvana Servilia heeft de projectgroep van Curaçao bedankt voor het accepteren van de uitnodiging en de vruchtbare bijdrage. Een speciaal woord van dank ging uit naar de beleidsgroep van Bonaire die goed werk verricht.