Bonaire pakt analfabetisme aan

Veertig jaar geleden stelde de Verenigde Naties de internationale dag en week van de alfabetisering in. Ook in Bonaire werd hieraan aandacht gegeven. Het is, volgens gedeputeerde mevrouw Silvana Serfilia, de plicht van de overheid om faciliteiten te creëren die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de samenleving. De bedoeling is stil te staan bij het gegeven dat alfabetisering een mensenrecht is en dat het de basis vormt van onderwijs en educatie.

Alfabetisering is een instrument om persoonlijke zelfstandigheid te bereiken en een middel om te komen tot persoonlijke en sociale ontwikkeling. Mogelijkheden op het gebied van educatie, werkgelegenheid en vorming zijn afhankelijk van alfabetisering. Het thema op de internationale dag van alfabetisering van 2012 luidde: “Alfabetisering en vrede” De bedoeling hiervan is de verschillende mogelijkheden en de waarde die alfabetisering biedt aan de mensheid te benadrukken.

Portefeuillehouder mevrouw Serfilia benadrukte sterk dat de waarde van vrede en stabiliteit op alle terreinen in een samenleving van cruciaal belang zijn. .Om dit te bereiken moeten alle barrières die de persoonlijke ontwikkeling belemmeren verwijderd worden..

In Bonaire verricht de organisatie FORMA cursussen om het analfabetisme op Bonaire te verkleinen. Gedeputeerde Serfilia onderstreepte dat alfabetisering het begin is van een nieuw leven en dat het mogelijkheden biedt om vooruit te gaan in het leven. “Alfabetisering is niet slechts het leren lezen en schrijven,het is meer omdat het kansen creëert voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu”. FORMA biedt naast alfabetisering verschillende cursussen op het gebied van volwasseneducatie.

Gedeputeerde Serfilia is dankbaar voor al het goede dat FORMA doet voor de Boneriaanse bevolking en samenleving. Cursisten die de cursus ”het motiveren van personen om de cursus alfabetisering te volgen” hebben uit handen van de gedeputeerde een certificaat ontvangen.