Bonaire op weg naar een blauwe economie

Gunter Pauli is de charismatische auteur van het boek “Blauwe Economie”, met als veelbelovende subtitel ”10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen”. Hij zegt daarin het volgende: “Door goed te kijken naar natuurlijke systemen, kunnen we komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren.” In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat wetenschappers bijzondere kwaliteiten van planten en dieren bestuderen, de eigenschappen via innovatieve technieken nabootsen en deze vervolgens inzetten voor productiedoeleinden. Daarnaast speelt het hergebruik van materialen een belangrijke rol binnen de Blauwe Economie. Er zijn er geen afvalstoffen of restmaterialen, alles wordt hergebruikt om vervolgens iets nieuws te creëren.

Concrete voorbeelden van Blauwe Economie

Een Zweedse productontwikkelaar vond een milieuvriendelijk alternatief voor een brandvertrager, gemaakt van citrusvruchten, druiven en bloem. Een dergelijk middel heeft geen nadelige effecten voor mens en milieu en had op Bonaire in het geval van de BOPEC brand wellicht minder negatieve consequenties gehad voor ons Gotomeer en de flamingopopulatie.

Een boer in Zuid-Afrika voert zijn kippen onder andere met restmaterialen uit supermarkten, want kippen eten alles. Hierdoor zijn de kosten voor kippenvoer minimaal en kan hij zijn biologische eieren voor een lagere prijs verkopen.

Het principe van de Blauwe Economie is dus niet alleen voor knappe koppen die aan de slag gaan in een laboratorium. Het gaat om slim hergebruik van materiaal, zoals bijvoorbeeld het kweken van champignons op koffiedrab.

Wat heeft Blauwe Economie met Bonaire te maken?

Ons eiland is klein, heeft beperkte natuurlijke grondstoffen, nog beperktere financiële middelen en een geringe afzetmarkt waardoor verhouding tussen benodigde investeringen en de te verwachten opbrengsten vaak scheef loopt.

De Blauwe Economie is geen doel op zich, maar een manier om een nadeel in een voordeel om te buigen; armoede om te zetten in banen; afval om te vormen tot grondstof of productiemiddel. Met andere woorden het “Blauwe denken” schept nieuwe kansen. Het enige dat er voor nodig lijkt, is de bereidheid om nieuwe oplossingsmogelijkheden te ontdekken voor bestaande problematieken en een daadkrachtige houding om plannen om te zetten in actie.

Bonaire streeft naar Blauwe Economie

Gedeputeerde Burney El Hage gelooft in de Blauwe Economie. “Wij Bonerianen hebben meer kwaliteiten dat we denken. Het wordt tijd dat we het geloof in onze kwaliteiten herstellen en onze krachten bundelen. Wij kunnen onze economie opbouwen, onze cultuur versterken, onze natuur herstellen, maar succes kan alleen worden bereikt met een gezamenlijke visie voor Bonaire. Het gedachtegoed van Gunter Pauli biedt ons een houvast, omdat het uitgaat van kracht van innovatief denken en niet de kracht van kapitaal.” El Hage heeft daarom samen met het ministerie van Economische zaken het initiatief genomen om een “Blauwe Tafel” te organiseren. Hier praten overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar over de toekomst van de natuur. Dit gebeurt in het kader van de natuur top 22 juni in Nederland, waar toppers uit verschillende sectoren over het zelfde thema praten aan ‘groene tafels’.
De gedeputeerde wil echter over meer praten dan natuurbescherming. “De natuur kan makkelijk zonder mensen, wij niet zonder natuur”, is een van zijn gevleugelde uitspraken. Als we kunnen leren van de natuur, haar met respect behandelen en tegelijkertijd duurzame economische vooruitgang kunnen boeken, creëren we een WINWIN-situatie.
Doelstelling van de “Blauwe Tafel” is te komen tot creatieve concrete oplossingen die duurzame ontwikkeling van Bonaire bevorderen. Ideeën worden getoetst op basis van hun economische, ecologische en sociaal-culturele bijdrage. Hoewel “out of the box” denken centraal staat, moeten de oplossingen ook realistisch uitvoerbaar zijn. Overigens zijn er niet alleen volwassenen uitgenodigd om mee te werken aan de gezamenlijke visie voor Bonaire. Er is een jongerentafel (18 – 24 jaar) die zal werken aan de toekomstvisie voor Bonaire.

Tijdens de “Blauwe Tafel”op Bonaire worden er drie centrale thema’s in relatie tot natuur besproken:
• Culturele Identiteit
• Economische Ontwikkeling
• Toekomstvisie voor Bonaire
Het Openbaar Lichaam zal ter gelegenheid van de “Blauwe Tafel” de ideeën over het streven naar een blauwe economie ontvouwen.