Biketeam van de politie in actie

Het politiebiketeam is weer op sterkte en zal binnenkort nog meer zichtbaar zijn in de binnenstad van Kralendijk en omgeving. Zij zullen gericht en intensief gaan surveilleren en zich richten op veiligheid, met name verkeersregels en kleine criminaliteit.

Tijdens de Studie en Beroepenmarkt van afgelopen jaar hebben zij in een demonstatie hun vaardigheden al aan het publiek getoond, vooral met betrekking tot snelheid en aanhouding van personen op de fiets.


Binnenstad
Winkeliers, bewoners en toeristen zullen de politie ‘op de fiets’ dus in de straten kunnen tegenkomen en ook vragen of problemen met betrekking tot veiligheid met de politiebikers kunnen bespreken.

Zoals ook Korpschef, Jan Rooijakker, onlangs nog benadrukte tijdens de persconferentie over criminaliteitscijfers 2012, is samenwerking met partners en burgers van groot belang om de veiligheid en leefbaarheid op onze eilanden te behouden en te vergroten. U zult de politiebikers dan ook regelmatig zien in samenwerking met de bikers van de Koninklijke Marechaussee.


Website

Op de politiewebsite www.politiecn.com zullen de verrichtingen van het biketeam worden gevolgd.
Met foto’s, interviews en reacties uit het publiek wordt er uitdrukking gegeven aan het motto van de politie “waakzaam en dienstbaar, daadkrachtig en professioneel”.