Bijkerk zal schoolleiding SGB benaderen met verzoek om ontslagen ongedaan te maken

Volgens advocaat Michiel Bijkerk kan men zijn kinderen maar beter niet naar de SGB sturen. Althans naar bepaalde afdelingen van de SGB niet. Bijkerk: “Uit de verklaringen die wij hebben gekregen of aangehoord blijkt een onwezenlijk beeld. Leerlingen schijnen zelfs aangespoord te worden om docenten te bespioneren. Kan het waar zijn? Als het zo is, is het vreselijk. Zolang de docenten het probleem zelf niet aanpakken, verandert er natuurlijk niets. Een hint: begin met een gezamenlijk verzoek aan de Rijksvertegenwoordiger om een onderzoek te gelasten. Dit moet natuurlijk worden uitgevoerd door een onafhankelijke persoon of instantie. Niemand kan u zo’n verzoek kwalijk nemen. Wees niet bang. Spreek u uit!”

Volgens Bijkerk kan hij ook niet zwijgen over andere incidenten die recentelijk hebben plaats gevonden. Eén vóór het ontslag van de heren Finies en de Breet en twee daarna. “Wij noemen geen namen, alhoewel reeds publiekelijk bekend is wie de betrokkenen zijn. Daar is een docente die een leerling heeft geschopt en bespuugd. Een andere die een leerling enkele keren op de grond heeft geduwd. En dan is er een derde die een leerling een oorvijg heeft gegeven. Alle drie ongetwijfeld, omdat zij ten einde raad waren. Wij nemen het hen niet kwalijk. De incidenten tonen echter aan dat er een groot ordeprobleem is op de school, waar ook de docenten het slachtoffer van zijn,” zegt Bijkerk.

“Het enige dat wij de schoolleiding kwalijk nemen is dat er met twee maten wordt gemeten. Er vielen slechts twee ontslagen. Waarom geen vijf? Wij zijn van mening dat niemand ontslag verdient. Maar als men dan toch tot ontslag overgaat voor ‘excessief geweld’, waarom dan net alleen die twee docenten ontslaan die kritisch zijn en de andere 3 laten doorwerken? Een administratief medewerker nam zelf ontslag, omdat leerlingen niet overweg konden met haar invaliditeit. Zij staken de draak met haar in haar rolstoel. Al deze ontslagen lossen het probleem niet op. Integendeel, zij gaan nog meer problemen veroorzaken, omdat de onderliggende oorzaak voortwoekert en daar geen effectieve maatregelen tegen worden genomen.

Contraproductief zijn niet alleen de ontslagen. Ook de ‘gag-order’ is verkeerd. Docenten is expliciet verboden om met outsiders of leerlingen over dit probleem te praten. Hen is dus verboden gebruik te maken van hun recht op vrije meningsuiting! Waar zijn we mee bezig? Waarom wordt het ordeprobleem toch niet openlijk erkend, zodat er gewerkt kan worden aan oplossingen? Wij zullen de schoolleiding benaderen met het verzoek de ontslagen ongedaan te maken en te vervangen door een duidelijk protocol, waarin precies staat wat docenten moeten doen in conflictsituaties en ook welke effectieve maatregelen zullen worden genomen tegen leerlingen die wanorde veroorzaken.

Het is bijzonder spijtig dat deze serie artikelen nodig waren. Maar zij kunnen bijdragen aan een oplossing, als de schoolleiding en docenten maar bereid zijn het probleem onder ogen te zien en aan te pakken,” aldus Bijkerk.