Bestuurscollege en OCW investeren samen voor verbetering schoolgebouwen

Gedeputeerde van Onderwijs Silvana Serfilia en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Marja van Bijsterveldt hebben een akkoord bereikt over de gezamenlijke financiering van het geactualiseerde masterplan onderwijshuisvesting. Hierdoor kunnen vanaf deze grote vakantie de schoolgebouwen op Bonaire worden verbeterd. Het bestuurscollege van het Openbare Lichaam Bonaire (OLB) investeert 19,1 miljoen dollar; het ministerie van OCW neemt 20,5 miljoen dollar voor haar rekening. ‘Ik ben blij dat we hierin samen kunnen bouwen aan goed onderwijs voor leerlingen op Bonaire. Goede schoolgebouwen voor leerlingen en docenten zijn letterlijk het fundament waarop Bonaire een kansrijke leeromgeving aan het bouwen is”, aldus minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Eilandbestuur draagt bij
Sinds de transitie van 10 oktober 2010 is onderwijshuisvesting een verantwoordelijkheid van het eilandbestuur. OCW en OLB hebben zich samen ingespannen om de schoolgebouwen in een goede staat te brengen, zodat daarna het eiland van haar eigen begroting kan voorzien in het onderhoud van de gebouwen.

De plannen voor de schoolgebouwen op Bonaire kosten in totaal 39.6 miljoen dollar. Het eilandbestuur heeft nu besloten om de komende jaren zelf in totaal 19.1 miljoen dollar bij te dragen uit de zogenaamde verhoogde vrije uitkering.

‘Hoewel de onderwijshuisvestingsplannen van 2011 versoberd moesten worden, kan de Brede School Papa Cornes gerealiseerd worden. Met de Pelikaan is afgesproken dat hun eigen gebouw verbeterd wordt. Verder kan er ook gestart worden met de nieuwbouw van de Watapana en de andere renovaties’, aldus gedeputeerde Serfilia.

Verbetering vanaf grote vakantie
Eerder had OCW al 13 miljoen dollar toegezegd. Deze bijdrage wordt nu verhoogd naar 20.5 miljoen dollar. Een deel van de beschikbare middelen is ingezet om de nieuwe HAVO/VWO te realiseren. Het Openbaar Lichaam zal de komende maanden samen met OCW voor dit totaalbedrag het masterplan voor de scholen op Bonaire verder uitwerken. Maar nu er een akkoord is over de financiën, kan er direct gestart worden met het verbeteren van de schoolgebouwen. Zoals bij Kolegio San Bernardo, waar nog tijdens de grote vakantie de eerste werkzaamheden plaatsvinden.
Na de uitvoering van het plan zullen alle scholen beschikken over goede huisvesting en zal de Bonairiaanse overheid structureel financiële middelen via haar begroting beschikbaar stellen voor het jaarlijks onderhoud.