Belastingkantoor verstuurt uitnodigingen indiening Verzamelloonstaat medio april 2013

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft sinds vorig jaar een online Verzamelloonstaat portal. Werkgevers worden nu geacht hun Verzamelloonstaat elektronisch via de website van de Belastingdienst in te dienen. Een ‘hardcopy’ inleveren is niet meer nodig.

De uitnodigingen voor het indienen van de Verzamelloonstaat worden medio april verzonden met als dagtekening 30 april 2013. Werkgevers op Saba, St. Eustatius en Bonaire krijgen dus ruim de tijd om deze in te dienen. De gegevens dienen uiterlijk 30 juni 2013 bij de Belastingdienst te zijn.

De Belastingdienst heeft de online Verzamelloonstaat portal laten ontwikkelen om
werkgevers en de Belastingdienst in staat te stellen efficiënter te werken.

Inhoudingsplichtigen hebben vorig jaar hun gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, ze worden geacht dit jaar met hetzelfde wachtwoord en gebruikersnaam online aangifte te doen. Indien de gebruikersnaam en het wachtwoord niet meer bekend zijn, kan men een email sturen naar verzamelloonstaat@belastingdienst-cn.nl.
Het is niet nodig om op de uitnodiging voor de indiening van de Verzamelloonstaat te wachten, de beveiligde internetomgeving (portal) van de online verzamelloonstaat is het hele jaar door toegankelijk.