Beëdiging en diploma uitreiking Grensbewaker/Algemeen Opsporingsambtenaar

Op maandag 18 november 2013 vond de beëdiging en diploma uitreiking plaats van de studenten van de lichting Opleiding Grensbewaker Caribisch Nederland/Algemeen Opsporingsambtenaar Caribisch Nederland. De Koninklijke Marechaussee (KMAR) heeft deze opleiding verzorgd voor in totaal 24 lokale medewerkers van de KMAR, KPCN en Douane.

De KMAR medewerkers waren tot nu toe als grensbewaker bij de (lucht)haven werkzaam. Ook hebben 3 nieuwe lokaal geworven medewerkers deelgenomen.

De interne opleiding heeft 36 weken geduurd en bestond uit theorie en praktijk.