Bedragen minimumlonen en loonderving per 2013 omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de bedragen voor de minimumlonen en het maximum dagloon ziektewet BES (loonderving voor werkgevers ) voor 2013 geïndexeerd.
Op Bonaire gaan de minimumlonen en de loonderving met een indexeringspercentage van 2,3% omhoog, op Sint Eustatius met 4,6% en op Saba met 3,0%.

De hoogte van de minimumlonen is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat op Bonaire de minimumloon aldus omhoog van USD 4,45 in 2012 naar USD 4,55 in 2013, op Sint Eustatius van USD 4,67 in 2012 naar USD 4,89 in 2013 en op Saba van USD 4,48 in 2012 naar USD 4,61 in 2013.

Loonderving
Wat de hoogte van de maximum uit te keren daglonen betreft, ook wel loonderving genoemd, is er verschil tussen de bedragen voor werknemers die werkweken van 5 dagen of minder hebben, en die met 6-daagse werkweken. Voor werknemers met een 5-daagse werkweek is de hoogte van de maximum uit te keren dagloon verhoogd op Bonaire van USD 118,80 in 2012 naar USD 121,53 in 2013, op Sint Eustatius van USD 124,75 in 2012 naar USD 130,48 in 2013 en op Saba van USD 119,59 in 2012 naar USD 123,17 in 2013.

Voor werknemers met een 6-daagse werkweek is de hoogte van de maximum uit te keren dagloon verhoogd op Bonaire van USD 99,00 in 2012 naar USD 101,28 in 2013, op Sint Eustatius van USD 103,96 in 2012 naar USD 108,74 in 2013 en op Saba van USD 99,65 in 2012 naar USD 102,64 in 2013.

Een overzicht met alle bedragen worden in de kranten gepubliceerd. Ook zijn deze bedragen te vinden op www.rijksdienstcn.com.