Start arbeidsmarktonderzoek Caribisch Nederland

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) laat in samenwerking met Openbaar Lichaam Bonaire, Openbaar Lichaam St. Eustatius, Openbaar Lichaam Saba en Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA) een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. Deze week wordt gestart met de eerste interviews die in het kader van dit onderzoek gehouden worden.

Het arbeidsmarktonderzoek is een onderzoek naar de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland, de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt en de positie en het imago van RCN en de Openbare Lichamen als werkgever. Meer specifiek zouden RCN en de Openbare Lichamen graag inzicht verkrijgen in de aantrekkingskracht en het imago van (werken bij) de overheid in Caribisch Nederland. Voor de korte en lange termijn zal er nog steeds behoefte blijven bestaan aan goed en opgeleid personeel. De vraag is of, waar en hoe dat personeel is te rekruteren en welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen.

Voor ROA is het van groot belang een kwantitatief en kwalitatief inzicht te hebben in de verhouding van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook de specifieke aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt is hierbij belangrijk. Deze onderwerpen zijn ook voor RCN en de Openbare Lichamen belangrijk bij de ontwikkeling van beleid. Inzicht in de personeelsbehoeften van RCN en de Openbare Lichamen geeft ROA de mogelijkheid om het beroepsonderwijs ook daarop af te stemmen.

Het arbeidsmarktonderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys in samenwerking met het economisch advies en management consultancy bureau Curconsult. De resultaten van het onderzoek worden eind maart 2013 verwacht.