AOV en onderstand onderwerpen van gesprek tijdens Caribisch Nederland week in Den Haag

In verschillende media is onlangs aandacht besteed aan de hoogte van de uitkeringen in Caribisch Nederland en de verschillen die er zijn met de hoogte van de uitkeringen in Europees Nederland.

Bij de staatkundige hervorming is met de eilandbesturen afgesproken dat na 10-10-10 de verschillende beleidsonderwerpen niet één-op-één vanuit Nederland gekopieerd zouden worden in Caribisch Nederland, omdat de eilanden een eigen geschiedenis, ligging en economische situatie kennen.
Wel is het doel om een groeipad te ontwikkelen zodat de sociaal-economische situatie verbetert. Aan deze verbetering wordt gezamenlijk gewerkt. Zo zijn per 10-10-10 de uitkeringen circa 17% gestegen en zijn dit jaar de uitkeringen opnieuw verhoogd, door correctie met de inflatiecijfers. Deze inflatiecorrectie zal jaarlijks plaatsvinden. Ook zijn projecten gestart gericht op scholing en nieuwe werkgelegenheid.

Toepassing van Europees Nederlandse uitkeringsbedragen zou op dit moment de economie van de eilanden zwaar geweld aandoen. Het wettelijk minimumloon zou drastisch verhoogd worden, met grote nadelige gevolgen voor de lokale ondernemers en de werkgelegenheid. Anders dan in Europees Nederland, mogen ontvangers van de onderstand in Caribisch Nederland wel aanvullen met inkomen uit werk. Niettemin vormen de hoogte van de uitkeringen en het minimumloon telkens terugkerende onderwerpen in het publieke debat. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daar oog voor. In oktober 2012 is er een zogenaamde Caribisch Nederland week in Den Haag en dan praten de eilandbesturen onder meer hierover met de minister van SZW.