Algemene Leden Vergadering van NGO Platform Bonaire

Koningin Beatrix heeft haar kroon doorgegeven aan Willem-Alexander. Bij het NGO Platform is het nu de beurt aan Gianni van den Heuvel om haar voorzitterschap over te dragen aan een nieuwe opvolger.

Het NGO Platform Bonaire zoekt een nieuwe voorzitter m/v en ook wordt er al geruime tijd gezocht naar een penningmeester m/v, die de werkzaamheden van het kantoor in de gaten houden en betalingen kunnen controleren en ondertekenen. Het gaat om vrijwillige functies voor langere termijn. Het bestuur vergadert ongeveer 8-10 keer per jaar. Het dagelijks bestuur heeft tussendoor regelmatig contact met het kantoor, persoonlijk of via telefoon of email. Meer informatie is verkrijgbaar op het kantoor: 717-2366.

De lidorganisaties zijn gevraagd om naar geschikte kandidaten uit te kijken en hen voor te dragen of door te verwijzen voor meer informatie. Kandidaten hoeven niet perse actief te zijn binnen een stichting of in de sociale sector.

Op donderdag 20 juni van 17.30 tot 19.00 uur houdt het NGO Platform Bonaire een Algemene Leden Vergadering in de zaal van Vitesse. Tijdens deze vergadering kunnen kandidaten zich presenteren en de leden hun stem uit brengen. Omdat vrijwel alle organisaties met bestuurswisselingen en vrijwilligersvacatures te maken hebben, is er een gastspreker Mw. M. Flemming vanuit Curaçao uitgenodigd om nuttige informatie en praktische tips te geven omtrent het vinden en binden van vrijwilligers.

Het NGO Platform informeert, adviseert en ondersteunt stichtingen en verenigingen (NGO’s) met hun projecten, subsidie aanvragen, administratie, promotie en natuurlijk door het organiseren van BON DOET. Ook is er in de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan verbeteringen in de wijken door middel van het project Integrale Wijkaanpak Bonaire.