Akkoord Bonaire-Aruba leidt tot gezinsconferentie Bonaire

Begin juli 2012 sloten Aruba en Bonaire een intensief samenwerkingsverdrag. In het verleden werden de mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te weinig belicht.
Verantwoordelijk portefeuillehouder van onder andere gezinsrelaties, vrouwenemancipatie en sociale zaken, gedeputeerde mevrouw Serfilia had op 5 juli 2012 een zeer interessant en diepgaand gesprek met het Arubaanse Centro pa Desaroyo di Hende Muhe Cedehm (Vrouwenzaken). Het gesprek verliep zo goed, dat gedeputeerde Serfilia vorige week alweer ontmoetingen had met deze Arubaanse vrouwenzakenorganisatie. Cedehm, de vrouwenzakenorganisatie die gelieerd is aan het Arubaanse ministerie van Sociale Zaken, heeft op Aruba al gezorgd dat er een serieus Arubaans gezinsbeleid is ontwikkeld.

Gedeputeerde Servana Serfilia gaat nu concreet snel aan de slag om ook in Bonaire een breed gedragen gezinsbeleid te ontwikkelen. Om daartoe te komen wordt er dit najaar al een Bonaireaanse conferentie over gezinskwesties georganiseerd. Hiervoor zullen alle stakeholders (dat zijn alle organisaties die hierover gaan) inzake vrouwen-gezins-sociaalmaatschappelijke zaken worden uitgenodigd. In diverse workshops zal worden geïnventariseerd waar de grootste knelpunten liggen betreffende het Bonaireaanse gezinsbeleid, zodat er via een zogenaamd “bottom-up systeem” van onderin de Bonaireaanse samenleving een samenhangend gezinsbeleid zal worden gemaakt voor heel Bonaire.

Het Bonaireaanse gezinsbeleid wordt dus feitelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de organisaties tijdens die gezinsconferentie. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties participeren tijdens de conferentie. Gedurende de workshops zullen er diverse items besproken worden die wellicht grote invloed zullen hebben op de totstandkoming van het gezinsbeleid. Als je denkt aan voorbeelden van workshopitems moet je denken aan kinderopvang op Bonaire, vrouwenparticipatie of opvoedkundige voorlichting aan jonge ouders.

Gedeputeerde mevrouw Serfilia hoopt dat er voldoende bruikbare informatie zal worden gegeven door de stakeholders zodat er een samenhangend gezinsbeleidsplan kan worden gemaakt. Het ligt in de verwachtingen dat begin 2013 het stappenplan hiervoor zal klaar zijn.
Het is best uniek en zeer progressief te noemen dat Bonaire beleid maakt met behulp van reacties van de stakeholders. Nadat geïnventariseerd is wat hun meningen zijn wordt er namelijk een gezinsbeleidsplan ontwikkeld. Wanneer je spreekt bijvoorbeeld over de vrouwenparticatie in Bonaire, valt het op dat er procentueel gezien een laag aantal vrouwen in Bonaire werkzaam is in een betaalde functie. Middels het beleidsplan zouden dat soort items aangepakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van re-integratieprojecten of zzp-trajecten (zelfstandige zonder personeel=eigen zaakje opstarten) voor vrouwen die thuiszitten.

De conferentie zal plaatsvinden na Dia di Boneiru. Binnenkort wordt er informatie gegeven over de juiste datum.