Afsluiting eerste modules kwalificatieprogramma voor docenten

Afgelopen vrijdag middag ontvingen veertien docenten op Bonaire hun certificaat ter afsluiting van de minormodules Taal en Stilstaan bij Gedrag. Deze modules zijn door de Hogeschool Utrecht ontwikkeld als zogenaamde blended modules: een mengeling van face-to-face overleggen en Skypecontact met docenten en leerteambijeenkomsten zonder docenten, waarin de deelnemers gezamenlijk aan opdrachten werken. Het materiaal wordt online aangeboden via een website.

De module wordt verzorgd vanuit het programma Maestro Kompas in opdracht van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Docenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Curaçao (UNA) en de IPA (Instituto Pedagogico Arubano) verzorgen de modules als co-teachers. De modules zijn onderdeel van het programma Maestro Kompas dat docenten gaat opleiden die niet (helemaal) bevoegd zijn volgens de BES-wetgeving die sinds augustus 2011 in Caribisch Nederland is ingevoerd. Hierna volgt een minormodule Rekenen.