AED’s voor tehuizen Stichting Project en Fundashon Rosa di Sharon

Donderdag 28 februari heeft Wim Goedhart namens Goedhart-advisering en Total Safety First een AED (Automated External Defibrillator) geschonken aan de Fundashon Rosa di Sharon en een aan de Stichting Project. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme controleert. Als het nodig is wordt een elektrische schok gegeven aan het hart, waarmee de hartritme genormaliseerd wordt. Het apparaat wordt in geval van nood gebruikt bij mensen die acute hartproblemen krijgen.

De AED’s zijn bestemd voor het meisjestehuis aan de Kaminda Nieuw Amsterdam en het lang verblijfhuis voor jongens en meisjes aan de Kaya Sabana. Vanuit Rosa di Sharon was Tamara Richards aanwezig en Marc Beenakkers vanuit de Stichting Project.

Vanuit Jeugd en Gezin is het in 2012 naast de bestaande subsidie mogelijk gemaakt dat voor die twee tehuizen ontruimingsplannen gemaakt konden worden en personeel daarvoor kon worden opgeleid. De personeelsleden hebben de basis opleiding eerste hulp met gebruik van de AED kunnen volgen, gelijk met de medewerkers van de departementen en RCN. Door deze extra ondersteuning vanuit Jeugd en gezin werd een grote extra stap mogelijk gemaakt met het verhogen van de veiligheid voor de in de tehuizen verblijvende jongeren.

De beide tehuizen hebben zelf een EHBO kist, blusdeken en blussers aangeschaft uit eigen budget. Voor deze middelen hebben ze een onderhoudscontract afgesloten waardoor alles jaarlijks gelijk met het RCN wordt gecontroleerd en gekeurd. Hierdoor nemen zij zelf de verantwoording veiligheid op peil te gaan houden.

Het was voor hen helaas niet mogelijk een AED aan te schaffen binnen afzienbare tijd. Het hebben van een AED was zeer wenselijk. Daarom bieden Goedhart-advisering en Total Safety First beide tehuizen een AED aan, zodat het minimaal noodzakelijke voor de veiligheid in deze huizen aanwezig is.