Activiteiten van STINAPA gedurende de zomer vakantie

Elke zomer organiseert STINAPA’s afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME) een vakantie plan in het Washington Park en andere natuurgebieden op ons eiland.

Gedurende de zomervakantie 2013 hebben verschillende jeugd instanties hun vakantie schema’s aangepast aan die van NME STINAPA. Zo kregen de kinderen de mogelijkheid om Lac, Seru Largu en ook Washington Park te bezoeken om zo meer te leren over de natuur van ons eiland en natuurlijk ook om veel plezier met elkaar te beleven.

Groepen van de stichting MARIADAL, Forsa Hubenil Vitesse, FESBO, ACU en MCB hebben lang van te voren hun plannen opgezet zodat ze hun activiteiten konden combineren met de activiteiten van NME STINAPA. Activiteiten zoals het Lora pad bij Seru Largu, de Kasikunda beklimmen in het Washington Park, zwemmen en informatie over de mangrovebossen bij Lac en nog veel meer! Tweehonderd-vijfenzeventig kinderen hebben deze zomer deelgenomen aan de activiteiten van STINAPA.

NME STINAPA wenst alle leerlingen een succesvol schooljaar 2013-2014 toe! Naast school zijn er verschillende instanties die kunnen helpen met opvoeding en informatieverschaffing voor de vorming van jongeren op het gebied van natuur en milieu.
De deur van NME STINAPA staat altijd open voor iedereen.