Activiteiten op het gebied van preventie, interventie en gezondheidsbevordering

De afdeling Publieke Gezondheidszorg van de directie Samenleving en Zorg heeft als kerntaak het stimuleren van gezondheidsbevordering en collectieve ziektepreventie bij de Boneriaanse bevolking. Alle activiteiten op het gebied van preventie, interventie en gezondheidsbevordering van alle secties van de afdeling Publieke Gezondheidszorg worden gelanceerd onder de naam “Boneiru Salú”.

Bij de genoemde kerntaak wordt bijzonder aandacht besteed aan een gezonde leefstijl van het individu. In het kader hiervan is de afdeling Publieke Gezondheidszorg in 2011 gestart met het jaarlijks organiseren van een “gezondheidsmarkt” (Feria di Salú).

De afdeling Publieke Gezondheidszorg van de directie Samenleving & Zorg zal deze gezondheidsmarkt jaarlijks blijven organiseren om zodoende te werken aan de bewustwording van de Boneriaanse bevolking ten aanzien van alle instanties/organisaties/ verenigingen/stichtingen die hun kunnen helpen met informatie, advies en begeleiding op de weg van gezondheidsbevordering en algeheel welzijn.

In het jaar 2012 werd de gezondheidsmarkt opgenomen binnen een “Public Awareness week”. Dit jaar (2013) wordt de gezondheidsmarkt opgenomen binnen een “Public Awareness month” met als thema obesitas , waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd.

In het kader hiervan wordt de afdeling Publieke Gezondheidszorg ondersteund door de afdeling communicatie van de RCN bij de organisatie en implementatie van het project. Hierbij werkt de afdeling Publieke Gezondheidszorg nauw samen met de afdeling communicatie van de RCN.

Het doel van de directie Samenleving & Zorg is dat alle afdelingen van genoemde directie bij alle projecten, waar dit mogelijk is en waar er raakvlakken zijn, een integrale aanpak te hanteren, waarbij de afdelingen nauw samenwerken om betere resultaten te bereiken.

Bij dit project is er binnen de directie Samenleving & Zorg een nauwe samenwerking tussen de afdeling Publieke Gezondheidszorg als coördinator, de afdeling Educatie en welzijn, waaronder INDEBON ressorteert, en het project Integrale wijkaanpak.

Met de “Public Awareness month” worden bepaalde speerpunten van de directie Samenleving & Zorg ook uitgevoerd zoals:
– projecten wijkgericht uitvoeren waarbij de FESBO en de wijkbewoners actief participeren en bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Dit zal meer betrokkenheid creëren bij de wijkbewoners.
– ouderen actief laten participeren aan preventieprojecten (platform voor ouderen is ook ketenpartner van de afdeling Publieke Gezondheidszorg geworden)
– intergenerationale contacten (ouderen en jongeren) stimuleren, dit door de verschillende soorten activiteiten die zullen worden georganiseerd
– de integrale aanpak binnen de directie en tevens binnen de hele Boneriaanse gemeenschap blijven stimuleren en eventueel uitbreiden

Er is gekozen voor het thema “obesitas” daar veel mensen op Bonaire overgewicht of obesitas hebben.
Uit het onderzoek van “Kon salu Boneiru ta” (2000) is gebleken dat:
– Minder dan de helft van de bevolking niets doet aan lichaamsbeweging
– 50% overgewicht heeft
Steeds meer kinderen en jongeren vertonen ongezond gedrag. Er is sprake van een trend waarbij leefstijlen steeds ongezonder worden. Resultaten van onder andere het onderzoek “ De prevalentie van overgewicht en obesitas bij schoolkinderen Bonaire in 2008” ( Hirasing R et al., 2009), laten zien dat de prevalentie van overgewicht en morbide obesitas onder kinderen op Bonaire zeer hoog is. Uit het onderzoek van de VU in samenwerking met professor Hirasing gericht op schoolkinderen (leeftijd 4 – 16 jaar in 2008 – 2009 ) is gebleken dat:
– 32 % van de meisjes en 24,4 % van de jongens overgewicht en obesitas heeft,
– 13,7 % van de meisjes en 9,9 % van de jongens morbide obesitas heeft.
– Er niet voldaan wordt aan het aanbevolen advies ten aanzien van beweging. Dit veroorzaakt
ook al op jonge leeftijd obesitas en chronische ziektes.

Het thema obesitas zal op een integrale wijze aan de hand van verschillende activiteiten worden belicht in samenwerking met alle organisaties/ instanties/verenigingen /stichtingen die een bijdrage kunnen leveren aan gezondheidsbevordering en algeheel welzijn van de burger ( dus zowel actoren vanuit de preventieve sector als actoren vanuit de curatieve sector).

De gezondheidsmaand zal gedurende de hele maand september worden gehouden met verschillende activiteiten die grotendeels een wijkgerichte aanpak hebben zoals:
– Activiteiten in wijken:
Gedurende 4 zondagen wordt er in 4 wijken een kookwedstrijd gezonde warme maaltijd georganiseerd waaraan een prijs verbonden is.
Hiervoor zijn bepaalde wijken geclusterd. Er is gekozen voor de wijken Terra Corra, Antriol, Noord Salinja en Rincon.
Er zullen per wijk maximaal 10 teams participeren tot de kookwedstrijd waarbij een winnaar wordt gekozen.
Gedurende de zondagen in de wijken zullen er ook beweegactiviteiten worden gehouden geleid door de INDEBON.
Er zullen ook demonstratie worden gehouden in de vorm van dansen door jongeren en ouderen
– Beweegactiviteiten voor de hele bevolking zoals: zumba en wandelmars
– Een workshop speciaal voor proffesionals omtrent obesitas

De “Public awereness month” zal op de laatste zondag in september worden afgesloten met een gezondheidsmarkt (“Feria di Salú), waarbij alle organisaties/ instanties/verenigingen /stichtingen die een bijdrage kunnen leveren aan gezondheidsbevordering en algeheel welzijn van de burger (dus zowel actoren vanuit de preventieve sector als actoren vanuit de curatieve sector) zullen worden uitgenodigd om te participeren.

Elk organisatie kan aan de hand van informatie, folders, demonstraties, het publiek duidelijk maken welke betekenis ze kunnen hebben voor de burger binnen het traject van gezondheidsbevordering en algeheel welzijn.