Achtergrond informatie over de pakketwijzigingen Zorgverzekering

De uitgaven voor Zorg in Caribische Nederland zijn het laatste jaar harder gestegen dan ooit tevoren. Dat heeft allerlei redenen, zoals de toegenomen toegankelijkheid van zorg, de toegenomen kwaliteit van de Zorg die de Ziekenhuizen kunnen aanbieden, het wegwerken van achterstanden enzovoort. In 2011 waren de kosten van de gezondheidszorg circa $ 85 miljoen, waarvan $ 42.5 miljoen door de eilanden zelf opgebracht werd als premies. Voor 2012 wordt een kostentotaal van circa $ 100 miljoen verwacht. Daarvan zullen de eilanden naar verwachting $ 42.5 miljoen betalen. Het verschil wordt betaald door Europees Nederland. In Caribische Nederland zijn daarnaast geen eigen betalingen.

Gegeven deze situatie is de Minster van VWS gedwongen geweest kritisch naar de kosten van de gezondheidszorg in Caribische Nederland te kijken en passende maatregelen te treffen. De Minister heeft daarbij als uitgangspunt genomen om geen ingrepen in essentiële zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, specialistische zorg te doen. De Minister heeft wel enkele beperkte ingrepen in het verzekerde pakket moeten doen. De belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2013 zullen ingaan, zijn dat de tot 2012 bestaande tijdelijk vergoeding van eenmalige saneringskosten in de mondzorg voor verzekerden ouder dan 18 jaar zal verdwijnen. Daarnaast zal er geen dekking meer zijn voor orthodontie. Ook de tijdelijke vergoeding van de eerste 9 zittingen fysiotherapie die in 2012 van toepassing was, zal verdwijnen. De vergoeding voor fysiotherapie zal nog van toepassing zijn vanaf de 21 zitting voor die gevallen die vallen onder de chronische indicatie (“de lijst Borst”). Op deze manier is het vergoedingen pakket overeenkomst het pakket in Nederland.

Omdat de Minister kiest voor een zorgvuldige invoering zal er een overgangsregeling komen waardoor verzekerden en zorgaanbieders een half jaar de tijd krijgen om zich aan te passen op de veranderde omstandigheden. Die overgangsmaatregel zal in januari verder uitgewerkt worden. Belangrijk voor verzekerden is dat bestaande afspraken, voor zowel mondzorg als fysiotherapie, kunnen worden afgemaakt, mits afgerond voor 1 juli 2013.

Ondanks deze wijzigingen zal er de komende jaren meer geld uitgetrokken worden voor de zorg in Caribische Nederland. De verwachting, in de miljoenennota, is dat de kosten in de komende jaren zullen groeien van circa $ 96 miljoen in 2013 naar $ 131 miljoen in 2016. Daarmee is de fundamentele verbetering van de Zorg in Caribische Nederland, verzekerd.