Aantal bedrijfsregistraties toegenomen in tweede kwartaal 2012

Het aantal bedrijfsregistraties in het tweede kwartaal van 2012 is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2011. In totaal werden er 77 nieuwe bedrijfsoprichtingen geregistreerd. Hiermee is de lichte stijging waargenomen in het eerste kwartaal 2012 ook voortgezet in het tweede kwartaal 2012. Ook het aantal bedrijfsuitschrijvingen in het tweede kwartaal nam af in vergelijking tot dezelfde periode in 2011. In het tweede kwartaal 2012 zijn in totaal 24 uitschrijvingen geregistreerd. Een positieve daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 waarin 43 uitschrijvingen plaatsvonden.

Overzicht halfjaarcijfers 2012
Over de periode januari t/m juni 2012 steeg het aantal bedrijfsregistraties met 66% ten opzichte van het aantal registraties van dezelfde periode in 2011. Dit resultaat indiceert een herstel in de bedrijfsactiviteiten waarmee het Bonaireaanse bedrijfsleven zich wederom op het niveau van 2010 bevindt. Uit de 134 bedrijfsinschrijvingen bestaat bijna de helft (met 46%) uit Eenmanszaken (zie grafiek rechts). Dit is ook mede door het simplificatie van de oprichtingsprocedures waarmee de onderneming in afwachting van de vestigingsvergunning het bedrijf alvast in de handelsregister kan inschrijven.

Het aantal uitschrijvingen van bedrijven in het eerste halfjaar van 2012 bedroeg 67. De cijfers in het eerste halfjaar van 2011 waren aanzienlijk hoger, doch hielden verband met een administratieve actie van de Kamer ter opschoning van het handelsregister van ondernemingen, die de bedrijfsactiviteiten hebben gestaakt. In het eerste halfjaar van 2011 zijn er in totaal 136 bedrijfsuitschrijvingen geregistreerd.

Per 1 januari 2010 zijn niet-commerciële rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen zonder onderneming, ook verplicht tot inschrijving in het handelsregister. In het eerste halfjaar van 2012 werden 23 niet-commerciële rechtspersonen ingeschreven. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan van het aantal registraties in dezelfde periode van 2010 en 2011.

Conclusie
De halfjaarlijkse handelsregistercijfers van 2012 laten een stijging zien in het aantal inschrijvingen van bedrijven. Deze stijging in combinatie met de daling van het aantal uitschrijvingen indiceert dat de bedrijvigheid op Bonaire aan het herstellen is. Dit herstel is nog moeizaam, immers het aantal bedrijfsregistraties van januari t/m juni 2012 ligt nog 50% onder het niveau van het aantal bedrijfsregistraties in dezelfde periode van het recordjaar 2008.

Voorts is het te vroeg om een prognose voor 2012 te maken daar het resultaat afhankelijk is van tal van factoren, niet op de laatste plaats de weerbaarheid van de bestaande
ondernemingen en de mate van herstel van het vertrouwen in de economie. Daarnaast vormen de prijsstijgingen van goederen en diensten, de inflatie en het relatief groot aantal huishoudens met een laag inkomen belangrijke uitdagingen voor een duurzame ontwikkeling.