Aangifte zedendelict medewerker Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

Op woensdag 19 september jl. is er aangifte gedaan van een zedendelict tegen een medewerker van de Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied, met standplaats Bonaire.

Naar aanleiding van deze aangifte is er een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek is thans nog in volle gang onder leiding van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie te Bonaire. Er is tot op heden geen aanhouding verricht.
Gezien de stand van het onderzoek zullen en kunnen er voorlopig geen nadere mededelingen gedaan worden.

Er is vandaag door diverse media gemeld dat de ‘Bonairiaanse politie’ zou hebben gesteld dat er met twee maten gemeten wordt en dat de betrokken medewerker van de Koninklijke Marechaussee gearresteerd zou moeten worden.

Het Openbaar Ministerie BES en de korpsleiding van het Korps Politie Caribisch Nederland distantiëren zich met klem van de geopperde stelling dat er met twee maten gemeten zou worden.
Er vindt een objectief en een gedegen opsporingsonderzoek plaats onder leiding van het OM BES. Dat de betrokken verdachte niet is aangehouden doet hier niet aan af. Of een verdachte moet worden aangehouden hangt af van de concrete feiten en omstandigheden die per casus zorgvuldig door het OM beoordeeld worden. Deze beoordeling heeft in de onderhavige zaak ook plaats gevonden. In het belang van het lopende onderzoek worden hier geen nadere mededelingen over gedaan.