Aangifte procedure invoer goederen nu sneller en eenvoudiger

Vanaf 21 november 2012 is aangifte doen voor in te voeren goederen, eenvoudiger en sneller geworden. Dit komt doordat er bij de Belastingdienst Caribisch Nederland een koppeling gemaakt is tussen twee systemen. Dit geldt voor alle drie de eilanden: Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Door de koppeling van het inningsysteem (GOS) van de Belastingdienst en het aangifte verwerkend systeem, Asycuda World van de Douane, komt er een stap in het aangifteproces te vervallen.

Aangifte doen kan via de computer in het aangifte verwerkend systeem Asycuda World van de Douane. Hieruit volgt dan een uitnodiging tot betaling (UTB).
Vervolgens kan de betaling volgens de UTB bij de kassa van de Belastingdienst
gedaan worden.

Door de koppeling van de twee systemen, wordt de in GOS ingevoerde betaling automatisch doorgestuurd naar Asycuda World. Vervolgens kan men thuis of op de werkplek of bij de ‘booth’ bij de Belastingdienst de selectiviteit van de in te voeren goederen bekijken. De selectiviteit van de goederen geeft aan in welke mate de goederen gecontroleerd worden. Nadat de controle heeft plaatsgevonden kunnen de goederen opgehaald worden.