Aandachtsvestiging in verband met tijdig betalen boetes

Bent u door de politie beboet voor een verkeersovertreding, voor het niet betalen van de Motorrijtuigenbelasting of voor onverzekerd rijden, dan kunt u een terechtzitting bij de rechter voorkomen.
U dient daartoe het door de politie op de bekeuring ( oproeping/ proces-verbaal) genoteerde transactiebedrag, of het door het Openbaar Ministerie gedane transactievoorstel tijdig bij de Belastingdienst CN te betalen.

Tijdig betekent uiterlijk 7 dagen voor de zittingsdatum. Daarna worden betalingen NIET meer door de Belastingdienst geaccepteerd. Uw zaak wordt dan automatisch aan de rechter voorgelegd, die in de regel een hogere boete oplegt.

Deze door de rechter opgelegde boetes worden zowel aan de grens (door de Koninklijke Marechaussee) als elders op het eiland (tijdens de zogenaamde boete-innings-acties) geïnd. Zie persbericht van 18 januari 2013.

Verhoging boetebedrag bij niet (tijdig) betalen Motorrijtuigenbelasting
Met ingang van 1 juli 2013 wordt het transactiebedrag voor het niet (tijdig) betalen van de Motorrijtuigenbelasting verhoogd naar USD 150,- (was USD 85,-). Ervaring leert dat wanbetalers, gelet op de hoogte van het boetebedrag, het risico op een bekeuring incalculeren. Door het boetebedrag te verhogen wil het OM het aantal wanbetalers terugdringen. Per 1 september 2013 gaat de politie controleren op het tijdig betalen van verschuldigde belasting (sticker) voor het 2e halfjaar.