71 Nieuwe bedrijven in derde kwartaal 2012

In het derde kwartaal van 2012 zijn er 71 nieuwe bedrijfsoprichtingen geregistreerd. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal registraties in dezelfde periode van 2011. Het aantal bedrijfsuitschrijvingen in het derde kwartaal bedroeg 41. Dit aantal is aanmerkelijk lager ten opzichte van dezelfde periode in 2011 waarin de Kamer een administratieve actie hield ter opschoning van het handelsregister. In vergelijking met het de tweede kwartaal van 2012 zijn er in het derde kwartaal 2012 zowel minder nieuwe inschrijvingen als meer uitschrijvingen geregistreerd.

Cumulatief over de periode januari t/m september 2012 zijn er in totaal 204 bedrijven geregistreerd, een stijging van 35% ten opzichte van het aantal inschrijvingen van dezelfde periode in 2011. Deze winst is vooral te danken aan de registraties in het eerste en tweede kwartaal van 2012. Onder de nieuwe ondernemingen zijn de zakelijke- en persoonlijke dienstverlening als de belangrijkste groeisectoren aan te merken.

Vooruitblik voor 2012
Het ligt in de verwachting dat het jaar 2012 zal worden afgesloten met een groei van aantal bedrijfsregistraties ten opzichte van 2011. Deze groei blijft echter wel steken onder het niveau van de jaren 2008-2010. Uitgebreide cijfers zijn op aanvraag beschikbaar, u kunt een mail sturen naar patriciarojas@kvkbonaire.com.