Overeenkomst tussen huisartsen Bonaire en ZVK

Recent hebben alle huisartsen van Bonaire een hernieuwde overeenkomst met het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) gesloten. Deze overeenkomst borgt de verdere samenwerking in 2016.

Het ZVK is erg tevreden met het ondertekenen door de huisartsen, omdat het ZVK de huisartsen als belangrijke poortwachter en regisseur van de zorg ziet.

In de komende periode zullen huisartsen en ZVK verder praten over 2017 en verder.

Op de foto (van links naar rechts), de arsten Hermelijn, Schrӓder, accountmanager zorg ZVK, Pieter Degen, de artsen Lont en Miranda.

31 mei Wereld Anti-Tabaksdag

Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1989 Wereld Anti-Tabaksdag in het leven heeft geroepen, is het jaarlijks op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Op deze dag wordt stil gestaan bij de gevaren van tabak, met name de gevaren op lange termijn. Het roken van tabak neemt de volgende gezondheidsrisico’s met zich mee: verschillende soorten kanker (vooral longkanker), chronische longaandoeningen, extra slijm en hart en haatziekten. Daarnaast heeft roken een negatieve invloed op de zwangerschap. De WHO is bezorgt om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken of meeroken van tabak.

Elk jaar wordt op Wereld Anti-Tabaksdag een ander thema belicht. Het thema van dit jaar is “Get ready for plain packaging”. Dit thema staat in het teken van de steeds agressieveren verkooptechnieken die de tabaksindustrie nog steeds gebruikt om hun producten te verkopen. Door de plain packaging zullen de pakjes worden gestandaardiseerd. De pakjes zullen geen logo’s hebben, geen kleuren en geen promotie informatie. De pakjes zullen in een standaardkleur verschijnen. De voorkant van de pakjes worden van een grafische gezondheidswaarschuwing voorzien, bijvoorbeeld van een pasgeboren baby die is aangetast door de gevolgen van een rokende moeder. De WHO wil met het thema van 2016, dat de vraag naar tabaksproducten door de plain verpakkingen afneemt. De plain verpakkingen verminderen de aantrekkelijkheid van tabaksproducten (bv sigaretten) en zorgen ervoor dat men beter van bewust is van de gezondheidsschade van tabak.

Australië is als eerste land in 2012 overgegaan op plain packaging. De aanpak heeft volgens de Australische overheid het gewenste effect. De verkoop van sigaretten is in het eerste jaar alleen al met 3,4% gedaald. Ook de ‘Quitline’ een hulpdienst die mensen bijstaat die willen stoppen met roken, heeft het drukker dan ooit. Het aantal telefoontjes aan de hulpdienst is gestegen met 78 procent (Medical Journal of Australia).

Een aantal Europese landen volgde dit voorbeeld en startte het proces tot wetswijziging van sigaretten verkoop. Vanaf vandaag zullen ook Ierland, Groot-Brittannië en Frankrijk overstappen op plain packaging.

Op Bonaire kennen we nog geen plain packaging. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2013) laten zien dat 16% van de bevolking op Bonaire rookt, waarvan 10% dagelijkse rokers zijn. Ook de jeugd op Bonaire is niet vreemd van een sigaret. Uit the Youth Health Study Bonaire 2013 is gebleken dat 1 op de 3 jongeren in de leeftijd van 13-19 jaar rookt.

Het Openbaar Lichaam Bonaire doet een oproep aan alle rokers op het eiland om stil te staan bij de gevaren van roken en meeroken en vraagt u een stap te zetten naar stoppen met roken. Heeft u hulp nodig bij het stoppen met roken, dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw huisarts. Een gezond Bonaire is een taak van ons allen.

Open dag Washington-Slagbaai National Park

Op zondag 5 juni van 8 uur tot 18 uur wordt de jaarlijkse open dag van STINAPA gehouden bij het Washington Slagbaai National Park. Iedereen is welkom. Entree is gratis. Zoals gewoonlijk zal er weer een gevarieerd aanbod zijn van hapjes en drankjes. De kinderhoek zal dit jaar ook weer aanwezig zijn. Ook is er een begeleide wandeling voor volwassenen die om 8 uur begint.

Er is transport beschikbaar naar Slagbaai en weer terug naar de ingang, de tijden zijn om 9 uur dan weer eentje om 12 uur en dan om 15 uur om iedereen bij Slagbaai op te halen.

Op deze dag zal er ook een mountain bike race gehouden worden om 7.30 uur, ge-organiseerd door Bonaire Xtreme. Er zijn lokale bands aanwezig die muziek maken voor een ieder die even wil dansen.

Vergeet de datum niet! Op zondag 5 juni, van 8 uur tot 18 uur, heeft u een afspraak met STINAPA bij het Washington-Slagbaai National Park. Entree is gratis.

Meet & greet met SGB bestuur en directie

Op woensdagavond 1 juni 2016 tussen 19:30 uur en 21:30 uur organiseert het bestuur en de directie van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) een meet & greet voor ouders en/of verzorgers. De meet & greet vindt plaats in de aula van de SGB aan de Kaya Frater Odulfinus z/n op Bonaire. De samenleving wordt middels deze meet & greet in de gelegenheid gesteld om ondermeer kennis te maken met (deels van) het bestuur en de nieuwe Algemeen Directeur.

Verder zal op deze bijeenkomst informatie gegeven worden over de huidige ontwikkelingen en de toekomstige voornemens van plannen over de SGB in haar geheel. Twee weken terug is er een uitnodigingsbrief vanuit school uitgegaan naar alle ouders en/of verzorgers van onze leerlingen of studenten.

In totaal 8 doorzoekingen in onderzoek naar witwassen op Bonaire

In het opsporingsonderzoek naar witwassen op Bonaire waarin woensdag huiszoekingen zijn verricht, zijn in totaal op 8 plaatsen huiszoekingen verricht (onderzoek ‘Thorbes’). Op Bonaire zijn door het opsporingsteam met ondersteuning van Korps Politie Caribisch Nederland, RST en Kmar zes woningen en bedrijfspanden doorzocht. In Nederland zijn op verzoek van het OM BES een woning en een bedrijfspand doorzocht. Verder is door de officier van justitie op Bonaire een bankkluis van verdachten geopend. Op 2 adressen op Bonaire en op 1 adres in Nederland is wettelijk gevorderd dat alle administratie zou worden overhandigd aan de opsporingsambtenaren. Het niet of niet volledig voldoen aan een dergelijke vordering is een misdrijf. Er zijn geen aanhoudingen verricht. In het onderzoeksbelang worden nu eerst alle in beslag genomen gegevens op een rij gezet en met elkaar in verband gebracht. Het ligt voor de hand dat de verdachten op basis van die bevindingen zullen worden ondervraagd.

Bij de doorzoekingen en door middel van de vorderingen om gegevens te overhandigen is een zeer grote hoeveelheid administratie en andere gegevens in beslag genomen.
Het onderzoek is niet alleen bedoeld om de verdenking dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen nader te onderzoeken. Maar ook om wederrechtelijk verkregen vermogen aan te tonen en af te nemen. Mede in dat verband zijn ook dure sieraden, geld, een motorfiets, auto’s, scooters en zeven schilderijen in beslag genomen.
Verder zijn een luchtdrukwapen, een pepperspray gun en een laserpen voor nader onderzoek meegenomen.

Gezien de omvang van het onderzoek wordt verwacht dat het enige tijd zal duren voordat nadere informatie kan worden verstrekt.

Nestende sternen bekijken in Washington Slagbaai National Park

Op zaterdag 28 mei kan je met STINAPA staff gaan kijken naar nestende sternen.
Heb je jezelf weleens afgevraagt hoe zeevogels nesten en broeden? Dan is hier een unieke kans om na sluitingstijd in ons Nationale Park de sternen te bewonderen. Er is plek voor 10 personen omdat we niet met een grote menigte de vogels willen storen.

Deelname is $10 per persoon en iedereen moet z’n eigen transport regelen om bij de broedplaats te komen. Als je op 28 mei mee wil doen, registreer van te voren door naar STINAPA te bellen op 717-8444.

United Airlines verlengt uitverkoop van vliegtickets tot 7 juni 2016

Tourism Corporation Bonaire maakt bekend dat United Airlines haar scherm voor het boeken voor haar zomertarieven uitverkoop voor Newark heeft verlengd tot dinsdag 7 juni 2016, voor reizen tussen 12 juni en 14 augustus 2016.

Bovendien biedt United Airlines forse kortingen op de lokale verkoop voor beide Bonaire-Newark vluchten op zaterdag en zondag. Dit tarief is alleen verkrijgbaar voor de vluchten naar Newark vanuit Bonaire. Het ticket voor de retourvlucht op zaterdag begint vanaf $ 501, belastingen en heffingen inbegrepen. Het ticket voor de retourvlucht op zondag begint vanaf $ 421, belastingen en heffingen inbegrepen.

“Wij zijn blij met onze samenwerkingsverband met United Airlines, en haar steun met het verlengen tot de maand juni van het reserveringscherm voor de zomer uitverkoop naar Newark,” zegt Maurice Adriaens, Toerismedirecteur van Tourism Corporation Bonaire. “Het speciale lokale tarief die toegevoegd is aan de zomer uitverkoop geeft ons ook de mogelijkheid om de New Jersey/New York markt uit te bouwen. Wij zijn enthousiast om door te gaan met verder ontwikkelen van onze samenwerking met United Airlines.”

De vluchten op zaterdag en zondag zullen om 13.40 uur vertrekken vanaf Bonaire International Airport (BON) en om 18.45 uur aankomen op de Newark Liberty International Airport (EWR). De retourvlucht zal om 07.55 uur vertrekken vanaf EWR en om 12.40 uur landen op BON.

Bezoek de website van United, www.united.com , of neem contact met Bonaire Travel of Maduro Travel.

Huiszoekingen op Bonaire en in Nederland in verband met onderzoek naar witwassen

In de maand februari 2016 werd, onder gezag van het OM BES, een strafrechtelijk onderzoek gestart te zake van witwassen tegen twee, op Bonaire woonachtige personen, met de initialen J.A. den B. en B.G.B. Ook richt het onderzoek zich op enkele verdachte rechtspersonen die gevestigd zijn op Bonaire, in Nederland en Bulgarije.

Het onderzoek met de naam ‘Thorbes’ wordt uitgevoerd door het Combiteam van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) en de Politie (Dienst Landelijke Recherche) uit Nederland. De Nederlandse ambtenaren zijn voor dit doel beëdigd door de waarnemend korpschef KPCN. Het combiteam krijgt bij het onderzoek belangrijke ondersteuning van het Korps Politie Caribisch Nederland, RST en de Koninklijke Marechaussee.

Uit het onderzoek dat sinds februari 2016 loopt, is gebleken dat de verdachten zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan witwassen van (crimineel) geld. De huiszoekingen vinden plaats om meer informatie te verzamelen en om uiteindelijk te kunnen beoordelen of er voldoende bewijs is voor witwassen.

Het onderzoeksteam voert op Bonaire diverse huiszoekingen uit. Er worden zoekingen gedaan in zowel woningen als bedrijfspanden. Op hetzelfde moment waarop hier op Bonaire de zoekingen begonnen, hebben in Nederland twee huiszoekingen plaatsgevonden in een woning en bij een bedrijf.

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is om wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken. Daarom zal beslag worden gelegd op zoveel mogelijk vermogensbestanddelen. Hierbij kan gedacht worden aan geld, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat De BES-eilanden en Bonaire in het bijzonder het risico lopen aantrekkelijk te zijn voor vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen.

Om die reden is al enige tijd geleden geïnvesteerd in de samenwerking tussen lokale opsporingsdiensten, gespecialiseerde diensten zoals het Combiteam en het OM. Die samenwerking leidt niet alleen tot gezamenlijke onderzoeken zoals het onderzoek dat nu loopt. Door ook informatie over verdachte financiële constructies en signalen van witwassen met elkaar te delen, wordt beter inzichtelijk wie zich aan deze vormen van criminaliteit schuldig zouden kunnen maken. De diensten krijgen dus meer zicht op wat er allemaal speelt op financieel vlak.

Dat biedt niet alleen de basis voor eventuele nieuwe strafrechtelijke onderzoeken, maar leidt ook tot overleg met andere overheidsdiensten over de manier waarop de financiële integriteit op de eilanden kan worden bevorderd.

Het OM is een groot voorstander van een dergelijke gezamenlijke aanpak en voert al regelmatig overleg met onder andere de Belastingdienst en de Financial Intelligence Unit, de overheidsdienst waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld en worden onderzocht. “

Het OM en de opsporingsdiensten vragen steeds vaker de hulp van de bevolking bij het aanpakken van criminaliteit en daarmee bij het bevorderen van de veiligheid op de eilanden. Tips van burgers zijn niet alleen welkom als het gaat over criminaliteit als bijvoorbeeld diefstallen en wapenbezit, maar ook als het gaat over financiële criminaliteit zoals witwassen. Mensen die tips willen geven over witwassen of verdachte transacties kunnen die doorgeven aan de tip lijn: 7177251.

Tarief elektriciteit verlaagd per 1 april 2016

Met genoegen kondigt WEB Bonaire aan dat per 1 april met terugwerkende kracht een verlaging van het elektriciteitstarief wordt doorgevoerd. De tariefsverlaging bedraagt 0.02 dollarcent per kWh. Het nieuwe tarief van 0.329 dollarcent per kWh is vanaf de nota boekmaand mei 2016 van toepassing.

Verrekening nota’s
Op de elektriciteitsnota boekmaand april 2016 is het verbruik tegen het oude tarief van 0.349 dollarcent per kWh gefactureerd. WEB zal dit herstellen door het verschil te compenseren aan de betreffende verbruikers.

Om het tegoed te berekenen, zal WEB de verbruikte kWh elektriciteit vermeld op de nota boekmaand april 2016 vermenigvuldigen met de verlaging van 0,02 dollarcent. Deze compensatie wordt verrekend met de elektriciteitsnota van boekmaand juni 2016.

Verrekening Pagabon
Pagabon gebruikers ontvangen eveneens de compensatie. De Pagabon kWh aankopen die zijn gedaan in de maand april 2016 worden vermenigvuldigd met de verlaging van 0,02 dollarcent.

De betreffende Pagabon gebruikers ontvangen voor dit bedrag een tegoedbon. Deze Pagabon klanten kunnen dit tegoed uitsluitend besteden voor de aankoop van Pagabon tegoed op het hoofdkantoor van WEB in Kralendijk. Uiterlijk eind juni 2016 stuurt WEB deze Pagabon gebruikers een brief met de tegoedbon.

Informatie aangaande positie van directeur Tourism Corporation Bonaire

Afgelopen vrijdagmiddag werd de Raad van Commissarissen van Tourism Corporation Bonaire geinformeerd dat de huidige directeur, dhr. Maurice Adriaens op Curacao voorgedragen is als nieuwe directeur voor het Curaçaose Toeristen Bureau.

De Raad van Commissarissen van Tourism Corporation Bonaire, samen met de Bonaire Holding Maatschappij als aandeelhouder hebben gisteren, 23 mei in een gesprek met dhr. Maurice Adriaens aangegeven verrast te zijn door deze ontwikkelingen. In onderling overleg is afgesproken dat er voor 1 juli duidelijkheid moet komen of dhr. Maurice Adriaens zijn betrekking bij Tourism Corporation Bonaire zal beeindigen zodat de nodige beslissingen genomen kunnen worden om de continuiteit van Tourism Corporation Bonaire te kunnen garanderen.

Voor de tussenliggende periode is er afgesproken met dhr. Maurice Adriaens dat hij zich met volle overtuiging zal blijven inzetten voor de ontwikkeling van het toerisme op Bonaire. Tevens is er afgesproken om een mediastilte in acht te nemen totdat er een definitief besluit ligt.