Criminaliteitscijfers Caribisch Nederland in het algemeen gedaald

De korpsleiding van het Korps Politie Caribisch Nederland is blij om mee te delen dat de criminaliteitscijfers over het algemeen een dalende trend laten zien op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kortgeleden heeft KPCN, samen met het OM, de criminaliteitscijfers van 2015 gepresenteerd aan zowel het Bestuurscollege, Eilandsraden en de pers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het besef dat stijging of daling van criminaliteit meerdere factoren heeft, is er. Maar er valt niet te ontkennen dat de politie-inzet een belangrijk factor vormt.
De cijfers van het afgelopen jaar laten een duidelijk dalende trend zien. En dit ondanks een krappe bezetting waar KPCN mee te maken heeft.

Gezien de cijfers kan geconcludeerd worden dat in 2015 op Bonaire het aantal verkeersongevallen met gewonden licht gedaald is terwijl het aantal verkeersongevallen met enkel schade, licht gestegen is.

Atrako’s zijn met 39% afgenomen en vergeleken met 2013 zelfs gehalveerd.
Bedreigingen en huiselijk geweld laat een daling zien van ongeveer 25% en
zaken van mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag is gelijk gebleven.

Op het gebied van woninginbraken is een daling te zien van 13% terwijl bedrijfsinbraken met 40% zijn gestegen. Het totale aantal vermogensdelicten is met 29% gedaald en
drugs gerelateerde delicten zijn gelijk gebleven.

Op Sint Eustatius is te zien dat in 2015 het aantal verkeersongevallen stabiel is gebleven. In 2015 waren er 8 ongevallen met letsel.

In 2015 is er één atrako gepleegd tegenover 3 in 2014; mishandelingszaken zijn stabiel gebleven. Huiselijk geweld en zedenmisdrijven met 50% gedaald zijn.

Op gebied van woninginbraken is een daling te zien van 50% maar een stijging van 50% bij
bedrijfsinbraken. Het totaal aantal vermogensdelicten is licht gestegen. Er is ook een opvallende stijging van diefstal van motorvoertuigen en scooters. De drugs gerelateerde delicten zijn stabiel gebleven. Eind 2015 is een groep minderjarigen aangehouden die verdacht worden van een serie inbraken.

Op Saba is een daling van verkeersongevallen met 50% te zien en een daling van 60% van
mishandelingszaken. Bedreigingen zijn ook gedaald met ongeveer 35% terwijl
huiselijk geweld zaken zijn gedaald met 23%. Helaas was er een slachtoffer in een moordzaak.

Het is te zien dat het aantal woninginbraken is gedaald met 50%, en dat de bedrijfsinbraken stabiel zijn op 0. Het totale aantal vermogensdelicten is wederom gedaald, maar er is een opvallende stijging van diefstal vanuit motorvoertuigen.

De daling is bij de ene vorm van criminaliteit zichtbaarder dan bij een andere vorm. KPCN zal in het komende jaar / jaren samen met alle ketenpartners er extra aandacht aan besteden, om dit tij te keren.

Aanpassing brandstofprijzen per 1 april 2016

De Bonairiaanse regering past de brandstofprijzen om de twee maanden aan in verband met wijzigingen in de tarieven voor aardolie op de internationale markt. De volgende wijzigingen in de brandstoftarieven zullen per 1 april 2016 ingaan. De Bonairiaanse regering maakt bekend dat de prijsaanpassingen ingaande april 2016 resulteren in de daling van de prijs voor benzine, kerosine, grote en kleine gasflessen. Het tarief voor diesel blijft praktisch hetzelfde. De prijsdaling voor benzine bedraagt $0.06, de kerosineprijs is met $0.02 gedaald, de prijs voor een grote gasfles (100 lbs) is gedaald met $3.84 en de kleine gascilinder is $0.80 in prijs gedaald, dit in vergelijking met februari 2016. De volgende aanpassing van brandstoftarieven zal in de maand juni 2016 zijn.

Hier volgt een lijst van de brandstoftarieven zoals die door de Bonairiaanse regering zijn vastgesteld en per 1 april van kracht worden wat de verkoopprijs bij de benzinepomp betreft.

Prijs groothandel
Mogas 95 82.02 USDct per liter.
Kerosine 35.83 USDct per liter.
Diesel 50.77 USDct per liter.
LPG 100LBS 17.25 USD per cilinder.
LPG 20LBS 5.01 USD per cilinder.

Prijs kleinverbuik
Mogas 95 88.90 USDct per liter.
Kerosine 38.40 USDct per liter.
Diesel 54.70 USDct per liter.
LPG 100LBS 23.37 USD per cilinder.
LPG 20LBS 6.52 USD per cilinder.

Wijzigingen in de regels Onderstand voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Vanaf 1 januari 2016 zijn de Beleidsregels Besluit onderstand BES gewijzigd. Zo worden er via de bijzondere onderstand meer specifieke kosten vergoed dan voorheen. Eind 2015 was al de inkomensgrens aangepast tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon, waardoor meer mensen in aanmerking kunnen komen. Bovendien kunnen inwoners die minder AOV krijgen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Verder is in regels vastgelegd dat men zich als werkzoekende moet inschrijven bij het openbaar lichaam, bij het aanvragen van een onderstand uitkering.

Bijzondere onderstand
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de bijzondere onderstand. Daardoor kunnen er meer kostensoorten via de bijzondere onderstand vergoed worden dan voorheen. De kostensoorten waarvoor nu bijzondere onderstand mogelijk is zijn:
o schooluniformen en schoolbenodigdheden voortgezet onderwijs
o begrafeniskosten onderstandgerechtigden
o kosten medisch dieet
o baby-uitzet (nieuw, volgens lijst zoals omschreven in de beleidsregels)
o babybed
o bedmatras of slaapbank
o koelkast
o gasfornuis
o wasmachine
o (plafond)ventilator (nieuw, ten behoeve van baby of oudere)
o kosten eigen bijdrage in verband met voorziening van sociale aard (nieuw)
o verbruikskosten water op tijdelijke basis
o vullen waterreservoir
o vervangen van een waterpomp (nieuw)
o dubbele huur

De inkomensgrens voor de bijzondere onderstand is aangepast aan het voor 2016 geldende niveau van het wettelijk minimumloon (op maandbasis). Dit is voor Bonaire USD 815, voor Sint Eustatius USD 922 en voor Saba USD 931.
Meer informatie over de mogelijkheden om voor bijzondere onderstand in aanmerking te komen, kan worden verkregen bij de RCN-unit SZW, telefoonnummer: +599 7158844 , email: info.szw@rijksdienstcn.com

Arbeidsverplichtingen
Het beleid rond de handhaving van arbeidsverplichtingen was tot nu toe alleen in een werkinstructie vastgelegd. Dit is nu ook opgenomen in de beleidsregels. Onderstandsgerechtigden zijn verplicht om hun best te doen om werk te krijgen. Zij moeten zich bij het Openbaar Lichaam inschrijven als werkzoekende en bijvoorbeeld vacatures raadplegen of zich inschrijven bij een uitzendbureau. Het Openbaar Lichaam kan de onderstandgerechtigde ondersteuning bieden bij de arbeidsinschakeling, zoals in de vorm van een ‘jobprogram’ of scholing. De cliënt moet hieraan meewerken.

Tegemoetkoming onderstand bij lagere AOV-uitkering
Iemand die geen volledige AOV-uitkering krijgt (bijvoorbeeld omdat hij niet genoeg jaren in Caribisch Nederland heeft gewerkt) kan in aanmerking komen voor onderstand. Deze aanvulling is maximaal tot het niveau van een volledige AOV-uitkering. Hierbij wordt gekeken hoeveel inkomen en vermogen iemand heeft, volgens de voorwaarden van de onderstand. Dit betekent ook dat rekening gehouden wordt met de leefsituatie (alleenstaande dan wel gezamenlijke huishouding). Een AOV-uitkering van een ander land, een AOW-uitkering van Nederland of aanvullend pensioen telt hierbij mee als inkomen.
Meer informatie over de mogelijkheden om bij onvolledige AOV voor onderstand in aanmerking te komen, kan worden verkregen bij de RCN-unit SZW, telefoonnummer: +599 715 8844, email: info.szw@rijksdienstcn.com

PHU adviseert om niet mee te doen aan referendum over Oekraïne

In een persbericht zegt Michiel Bijkerk van politiek partij PHU dat iedereen schrok toen men onlangs een oproep ontving voor een nieuw referendum op Bonaire. Iedereen dacht meteen dat de Bonaireaanse overheid een ‘fast ball’ had gegooid om ons te dwingen uit Nederland te stappen zonder het volk de kans te geven erover te discussiëren.

Welnu, ons huidig bestuur is ertoe in staat. Maar deze keer zijn ze onschuldig. Het referendum van 6 april a.s. gaat over iets heel anders. Het gaat over Oekraïne, een land ten zuiden van Rusland waar thans een burgeroorlog woedt. Oorzaak van deze gevaarlijke oorlog is precies waar het referendum over gaat, namelijk of Oekraïne onder de Russische paraplu uit moet komen en associëren met de Europese Unie, of niet. Dit referendum wordt georganiseerd door Nederland.

Omdat Bonaire integraal deel van Nederland is geworden, stemmen wij ook mee.
Het is goed dat wij dit recht gekregen hebben. Het bewijst dat de wereld volkomen ‘interdependent’ is geworden. Wat er in Oekraïne gebeurt, raakt ons ook. Want het Oekraïens conflict is bloedlink. Het kan gemakkelijk uit de hand lopen en een nieuwe Wereldoorlog veroorzaken. En dan begrijpt iedereen dat dit inderdaad ook Bonaire raakt. Op dit moment lijkt het weer rustig in Oekraïne. Hopelijk blijft dat zo. Maar het essentiële probleem aldaar is nog niet opgelost. Het gevaar is dus nog niet geweken, alhoewel thans minder acuut.

Dat is de reden waarom het Nederlandse volk dit referendum heeft georganiseerd. Want het initiatief is gekomen van het volk, niet van de regering. Dit soort referenda zijn mogelijk geworden door de recente introductie van een algemene Referendumwet in Nederland.

De PHU geeft het volgende stemadvies. Deze keer adviseren wij om niet te gaan stemmen. Blijf gewoon thuis. De PHU is van mening dat de ABC-eilanden en Nederland zelf ook moeten kiezen voor neutraliteit, evenals de landen Costa Rica en Zwitserland. Voor onze eilanden is de reden pro neutraliteit eenvoudigweg omdat we te klein en kwetsbaar zijn om ons te mengen in oorlogen tussen grote landen, zoals de VS en Rusland, of zelfs de VS en Venezuela.

Voor Nederland is de reden dat alle internationale Gerechtshoven in Den Haag gevestigd zijn. Met veel inspanning vanaf de 19de eeuw heeft Nederland zich ontwikkeld tot de Internationale Rechter. Daarom is neutraliteit geboden (zoals vroeger). Een Rechter moet onafhankelijk zijn. Hoe kan Nederland dat nou zijn, wanneer Syrië, bijvoorbeeld, een zaak voorbrengt tegen de VS, terwijl Nederland zelf bij die oorlog in Syrië betrokken is? Dat is onmogelijk natuurlijk.

Het Oekraïens probleem is ingewikkeld. Het kan escaleren en zelfs een Wereldoorlog worden. Als wij zeggen dat Oekraïne met de EU zou moeten kunnen associëren, dan gooien we olie op het vuur. Als we ‘nee’ zeggen, gooien we ook olie op het vuur, aan de andere kant. Zoals de Amerikanen zeggen: ‘Damned if you do, damned if you don’t’. Maar het kardinale punt is dat wij voor neutraliteit moeten kiezen. Zeker voor onze eilanden, als Nederland dat zelf niet wil.
Daarom adviseert de PHU om aan dit referendum niet mee te doen. Wij verzoeken de Rijksvertegenwoordiger om deze PHU-visie te willen overbrengen aan de Nederlandse regering.

Bonaire Culinaire Team maakt indruk met hun eerste cook out

De Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) is trots op het Bonaire Culinaire Team 2016 nadat ze een goede indruk hebben gemaakt tijdens hun eerste training & fundraising diner afgelopen zondag 20 maart. Komende juni zal het team, onder leiding van teammanager Floris van Loo naar Miami reizen om deel te nemen aan de jaarlijkse Taste of the Caribbean competitie, een culinaire wedstrijd voor professionele koks en bartenders georganiseerd door de Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA).

Via het lidmaatschap daarvan en met steun van BONHATA traint het team momenteel iedere week om zich voor te bereiden op dit prestigieuze evenement. It Rains Fishes heeft wederom het team goed geholpen door toe te laten dat zij het restaurant en de keuken over namen voor dit diner. Het Culinary Team bestaat uit Chefs Miguel Zaragoza, Channethon Jansen, Maria Mastrangelo, Max Maartense en Sherundly Bernabela.

De avond begon met cocktail creaties van bartender kandidaten Leonard Rojas Escalante en Ryan Jansen, zij zullen strijden in de lokale bartender competitie op 10 april a.s. bij Coco Beach en de winnaar van die competitie zal met het team mee gaan in juni. De bartender kandidaten Ryan en Leo zijn samen met de chef-koks aan creatieve recepten met opvallende smaken en lokale ingrediënten aan het werken. De chef-koks maakten een goede indruk op diner gasten met een voorgerecht met garnalen en slibtong, een hoofdgerecht met lamsvlees, kip en groente lasagne en een nagerecht van een heerlijk trio van zoetigheden, chocolade en fruit.

InselAir is weer aan boord met de sponsoring van de vliegtickets voor het hele team. Andere sponsors die de deelname aan de Taste of the Caribbean mogelijk maken zijn onder andere: BONHATA, Bonaire Food Group, Cadushy Distillery, Caribbean Bakery Supplies, Obersi Group, SGB, Streefkerk architects + consultants, TCB en WEB.

De volgende fundraising evenement is aanstaande maandag 28 maart (Tweede Paasdag) wanneer het team een drive-thru BBQ lunch van $ 15 per persoon aanbiedt. De drive-thru zal zijn op de parkeerplaats aan de voorkant van Boudoir restaurant in de stad, is geopend van 10 tot 13 uur en tickets voor deze BBQ lunch kan van tevoren worden gekocht bij Boudoir, Spice Beach Club en Rum Runners.

Het volgende fundraising diner zal zijn op 17 april, tickets zijn verkrijgbaar voor $ 60 en dit is inclusief een 3-gangen diner met wijn en een cocktail proeverij.
Voor reserveringen en informatie kunt u contact opnemen met BONHATA via info@bonhata.org of telefoon 717 5134.

Regels voor kamperen tijdens Paasweekend 2016

STINAPA, SELIBON en Directie Toezicht en Handhaving zullen komend Paasweekend controles uitvoeren op de kampeerplekken aan zee.

De 3 hierboven genoemde organisaties zullen bij kampeerders een brief met regels langsbrengen waaraan men zich moet houden. Er moet voor ontvangst van de regels getekend worden, dit houdt ook in dat de gebruikers de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun kampeergebied.
Overal waar gekampeerd wordt aan zee zijn de regels als volgt:
1. Geen rommel op de grond of in zee gooien, gebruik de kliko’s
2. Geen houtskool branden in het zand maar maak gebruik van een bbq
3. Gebruikt houtskool moet weggegooid worden in de speciale brandbak. (Niet in zee of in de kliko)
4. Geen honden op het strand.
5. Geen voertuigen op het strand.
6. Geen bouwsels op publieke terreinen, maak gebruik van een tent.
7. Geen verbouwing aan bestaande gebouwen, maak gebruik van een tent.
8. Kliko’s moeten ten alle tijden dicht kunnen. (Geen uitpuilende kliko’s)
9. Er mag niet gevist worden tijdens snorkelactiviteiten.
10. Het is verboden om papegaaivissen, kreeft en karko te vangen.
11. Het is verboden op openbare terreinen te kappen.

De laatste dag dat er gekampeerd mag worden is 28 maart. Op 29 maart dient de kampeerplek volledig opgeruimd te zijn. Als men zich niet aan deze regels houdt kunnen sancties genomen worden tegen de persoon die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het kampeergebied.

STINAPA, SELIBON en de Directie Toezicht en Handhaving wensen iedereen prettige Paasdagen met het verzoek aan iedereen die naar zee gaat om vooral voorzichtig te zijn.

Nieuwe wet regelt elektriciteits- en drinkwatertoezicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op 22 maart heeft de Eerste Kamer de Wet elektriciteit en drinkwater BES aangenomen. De wet draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteits- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De wet is gezamenlijk opgesteld door twee ministeries: het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat er samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op toezien dat bedrijven zich aan deze wet houden. De wet gaat in op 1 juli 2016.

Rol van de betrokken ministeries
De betrokken ministeries gaan vergunningen verlenen aan bedrijven die elektriciteit en drinkwater willen produceren en distribueren. Ook biedt de wet de mogelijkheid dat deze ministeries subsidie geven aan de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven. Daarnaast maakt deze wet het mogelijk dat inwoners van de drie eilanden voor zichzelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ze mogen ook terug leveren aan het netwerk. Zij krijgen hiervoor een kleine vergoeding.

Rol di ACM
Als toezichthouder gaat ACM de tarieven voor elektriciteit en drinkwater vaststellen. Ook gaat ACM er op toezien dat de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven redelijke voorwaarden hanteren voor hun klanten. ACM heeft twee medewerkers ter plaatse gestationeerd om het toezicht vorm te geven.

Rol van ILT
De ILT is de toezichthouder als het gaat over de kwaliteit en de veiligheid van de elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen. ILT houdt door middel van inspectiebezoeken toezicht op deze voorzieningen in Caribisch Nederland.

Gezaghebber start online inschrijving Swim, Walk and Ride against Cancer

De online inschrijving is begonnen! Vanaf vandaag kan iedereen zich online in schrijven voor de allereerste Swim, Walk and Ride for the Roses op Bonaire.
Tijdens een bezoek aan onze Gezaghebber Edison Rijna heeft de voorzitter van de Stichting Ride for the Roses Bonaire, John Soliana, onze eerste burger van Bonaire het eerste ticket voor de Walk for the Roses aangeboden. Na ontvangst heeft de Gezaghebber zich meteen officieel geregisteerd via de website.

Het evenement vindt plaats op 17 april vanaf 7.00 uur ‘s morgens bij Sunset Beach. Deelnemers die zich online registreren en vooraf hun ticket kopen krijgen een VIP-treatment. Voor hen is er namelijk niet alleen een speciale rij bij de uitgifte van de T-shirts, ze zijn ook sneller aan de beurt. Tickets zijn al te krijgen voor USD 15,- voor één activiteit en USD 20,- voor twee activiteiten.

Iedereen die meedoet aan deze Swim, Walk, Ride against Cancer op 17 april krijgt een T-shirt, een tas en een verrassing bij de finish. Op de verschillende trajecten en na afloop zorgt Ride for the Roses voor non-alcoholische dranken en fruit.

De T-shirts en het verrassingspakket kunnen worden opgehaald van 14 tot en met 16 april van 9.00 uur ’s ochtends tot 15.00 uur ‘s middags bij ORCO Bank aan de Kaya Grandi en op 17 april vanaf 6.30 uur bij Sunset Beach.

In navolging van de gelijknamige stichtingen op Curaçao en in Nederland zamelt de stichting Ride for the Roses Bonaire (RftR) geld in voor het Prinses Wilhelminafonds op Bonaire (PWF). Dit fonds maakt mensen op verschillende manieren bewust van kanker, helpt en ondersteunt kankerpatiënten en hun dierbaren.
Dus wees solidair, help ons in de strijd tegen kanker en zwem, loop en/of fiets 17 april met ons mee!

Je kunt je online registeren via onze website www.ridefortheroses.org of Facebook Ride For The Roses Bonaire.

Koninklijke Marechaussee voert handhavingscontrole met partners uit op Bonaire International Airport

De Koninklijke Marechaussee heeft op zaterdag 19 maart op Bonaire International Airport een handhavingsactie gehouden. Bij de actie werd samengewerkt met de Douane Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie Caribisch Nederland, het Korps Politie Caribisch Nederland, de Immigratie – en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland en Bonaire International Airport. De handhavingsactie vond plaats tussen 14.00 en 22.00 uur op en rond de luchthaven. Doel van de actie is het vergroten van de veiligheid op en rondom de luchthaven.

Alle handhavingspartners hebben tijdens deze actiedag controles uitgevoerd in zowel het passagiers- als het goederenproces op airside en landside. Daarbij is gekeken naar de beveiliging van de burgerluchtvaart, waaronder de toegangscontrole en het gebruik van toegangspassen van Bonaire Internationale Airport (BIA). Ook werd er gecontroleerd op in-, door- en uitvoer van goederen zoals bagage en luchtvracht.
Bij de actie werden ongeveer 40 medewerkers ingezet.

Bijzonderheden: 10 motorvoertuigen bleken niet verzekerd, 8 bestuurders onder wie een 16 jarige jongen, bleken geen rijbewijs te hebben, in 3 gevallen had een voertuig geen kentekenplaat, 3 keer was sprake van defecte verlichting en 1 keer miste een voertuig een buitenspiegel. In alle gevallen hebben de bestuurders een schikkingsvoorstel (boete) gekregen.

Daarnaast werd een op een vuurwapen lijkende aansteker in beslag genomen bij een man, een inwoner van Bonaire. Hij had het wapen in het portier van zijn auto liggen. Tenslotte werd een man uit Peru gecontroleerd met een verlopen sédula. Hij moet zich melden bij de IND.

Open dag bij stichting Krusada op 2 april 2016

Ook dit jaar zet Krusada haar deuren weer open voor alle bewoners van Bonaire.
Op Zaterdag 2 april heeft iedereen tussen 10:00 en 17:00 uur de gelegenheid om de verschillende projecten te bezoeken. Tijdens de rondleidingen wordt men geïnformeerd over alle activiteiten die Krusada biedt.

Krusada staat voor velen nog bekend als de stichting voor verslavingszorg, maar de laatste jaren is de doelgroep sterk verbreed. Ook het programma aanbod is uitgebreid. Krusada biedt perspectief in wonen en werken aan mensen die op welke reden dan ook niet meekomen in de gemeenschap of daarin zijn vastgelopen.
Iedereen is van harte welkom en wordt uiteraard ontvangen met hapjes en drankjes!
Voor meer informatie over de Open Dag, kunt u zich richten tot Kees-Jan de Kruijf (700-6658).