CBS: Woningprijzen op Bonaire in 2015 gedaald

De verkoopprijzen van woningen op Bonaire daalden in 2015 met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt CBS na onderzoek naar de woningmarkt op Bonaire, in opdracht van de Belastingdienst Caribisch Nederland.

In 2013 en 2014 bleven de prijzen nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder. 2012 was het laatste jaar waarin een prijsstijging werd gemeten, namelijk 2,7 procent ten opzichte van 2011.

Aantal verkochte woningen betrekkelijk stabiel
In 2015 werden op Bonaire 150 woningen verkocht. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen 156 woningen van eigenaar verwisselden. Het aantal woningverkopen op Bonaire ligt al jarenlang op een niveau van ruim 150 woningen per jaar, met in 2013 een piek van 168 verkopen. Naar schatting verwisselt elk jaar ruim 2 procent van alle woningen van eigenaar.

Vooral vrijstaande woningen
Ruim 85 procent van de 18905 eilandbewoners woont in een (vrijstaande) woning. Vrijstaande woningen maken dan ook het grootste deel van de woningverkopen uit. Wel lag het aandeel van appartementen in de woningverkopen in 2015 hoger dan in 2011. Was dit in 2011 nog 17 procent, in 2015 is dit gestegen naar 25 procent.

Meeste verkopen in Playa Pabou en Belnem
In de buurten Playa Pabou en Belnem werden de afgelopen vijf jaar duidelijk de meeste woningen verkocht, op enige afstand gevolgd door Playa Pariba en Nikiboko. In Rincon vonden 27 woningverkopen plaats in de afgelopen vijf jaar.

Bonaire Blond organiseert verschillende activiteiten

In de week van zaterdag 5 tot zaterdag 12 Maart zal de week van Bonaire Blond op Bonaire plaatsvinden. De hele week is het volledig gevuld met verschillende activiteiten.

Het Bonaire Blond bier is in maart 2015 geïntroduceerd door de eigenaren van Restaurant At Sea en La Cantina op Bonaire. Naast het originele Bonaire Blond bier zijn er nu ook drie fruitige smaken verkrijgbaar, Bonaire Blond Tropical.

Tijdens de week van Bonaire Blond zijn er gratis proeverijen, workshops over bier-spijs combinaties, kunstmarkt, jeu de boule wedstrijd, lunch en diner specials met live muziek, tours op de lokale aloe vera plantage, demonstraties, een treasure-hunt, en nog veel meer activiteiten.

Een volledig overzicht van alles wat er te doen is te vinden op de website of op de facebook pagina van Bonaire Blond.

Wilt u zich inschrijven voor een activiteit? Mail dan de activiteit naar keuze met uw naam en telefoon nummer naar info@BonaireBlond.com

Bonaire Blond promo movie:
https://www.youtube.com/watch?v=MU6kfPWbQYM

Website Bonaire Blond:
www.BonaireBlond.nl

Bonaire Blond Facebook:
https://www.facebook.com/BonaireBlond/?fref=ts

 

 

Bonaire bezig met beantwoorden van de vraag “Hoe nu verder”

De Bonairaainse regering heeft twee weken geleden bij Habitat het startsein gegeven voor het traject om de vraag “Hoe nu verder?”te beantwoorden. Hierna zijn er groepssessies georganiseerd waarin verschillende organisaties en burgers bij elkaar zijn gekomen om te discussiëren en een consensus te bereiken over de belangrijke punten die Bonaire aan Nederland kan presenteren. Dit om een vervolg te geven op de vraag hoe het nu verder moet na het rapport van de commissie Spies en ook het laatste referendum.

De eerste groepssessie vond plaats op zaterdag 20 februari, daar zijn veel mensen op afgekomen die zich zich hadden ingeschreven om deel uit te maken van de groepssessiesen en hun bijdrage te leveren. Er zijn 5 groepen gevormd, iedere groep bestond uit ongeveer 10 mensen. Iedere groep stond onder leiding van een professional en had ook zijn eigen notulist. Afgelopen wonsdag vond de laatste groepssessie plaats, dit was om de de groepen in staat te stellen hun verslag af te kunnen maken.

De deelnmers waren positief over beide dagen. Het is ook duidelijk te zien dat de aanwezigen heel erg betrokken waren en interesse hadden om hun ideeën voor een beter Bonaire te verwoorden. Sommige mensen merkten op dat zij vaker deel zouden willen uitmaken van deze interactieve sessies.

De verslagen van iedere groep zullen in een eindrapport worden gebundeld, dit rapport wordt komende maandag in de zaal van Jong Bonaire gepresenteerd. Het rapport zal op 7 maart overhandigd worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK. Hierna zal de regering van Bonaire met het ministerie van BZK een onderhoud hebben om over het rapport te discussiëren en samen tot een stellingname van de Nederlandse regering te komen.

De Bonairiaanse regering is heel verheugd om te zien hoe de verschilende organisaties en burgers interesse hebben om ideeën met elkaar te delen. Gedeputeerder Abraham bedankt alle mensen die aan de groepssessies hebben deelgenomen en hijn bijdrage hebben geleverd en ook de begeleiders van de goepen en de notulisten voor hun aandeel hierin. De gedeputeerde wil ook het hele Bonairiaanse volk uitnodigen om komende maandag naar de grote zaal van Jong Bonaire te komen voor de presentatie die vanaf 19:00 begint.

Adopteer-Een-Nest, promoot uw bedrijf en draag bij aan de bescherming van bedreigde zeeschildpadden

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) viert dit jaar haar vijfentwintigste verjaardag. Met slechts een paar werknemers en met de hulp van veel lokale vrijwilligers, lukt het STCB om de zeeschildpadden van Bonaire die gevaar lopen te beschermen sinds 1991.

In 2002 is STCB begonnen met het systematische monitoren van nesten om de zeeschildpadden van Bonaire nog beter te kunnen beschermen. Als een resultaat hiervan, verkreeg STCB de informatie dat elk jaar, gemiddeld 75 nesten worden gelegd op de stranden van Bonaire! Om deze nesten beter in de gaten te houden heeft STCB het programma van nest monitoren in 2012 verbeterd met de introductie van het zeer succesvolle “Beachkeepers” programma.

Gezien de omvang van de organisatie, is STCB altijd afhankelijk geweest van de bereidheid en vrijgevigheid van anderen om de toekomst van de bedreigde schildpadden van Bonaire te beschermen. Hierop aansluitend heeft STCB in 2015 het pilotproject “Adopteer een Nest” gelanceerd, dit project gaf zeven lokale bedrijven de gelegenheid om een zeeschildpadden nest te adopteren. Het project was een groot succes en heeft bijgedragen aan de bescherming van 693 baby schildpadjes.

Om het 25 jarig bestaan van de organisatie te vieren, heeft STCB besloten om 25 nesten beschikbaar te stellen voor adoptie voor lokale bedrijven, gedurende het nest seizoen in 2016. Elk bedrijf dat een nest adopteert zal STCB helpen om: nesten een nieuwe locatie te geven indien er een groot risico aanwezig is dat het nest zal overstromen; pas geboren baby schildpadjes te bevrijden indien zij onder de grond vast zitten door bijvoorbeeld wortels van struikgewas; met het ondersteunen van het belangrijke “Beachkeepers” programma; met het verkrijgen van informatie die STCB helpt nesten beter te beschermen en STCB te helpen met verzamelen van informatie met betrekking tot de status van de populaties van de zeeschildpadden van Bonaire.

STCB heeft een twee meter hoge ‘Nest Barometer’ laten maken door STCB vrijwilligers Hans en Jannie Koning. Deze is geplaatst bij het kantoor van STCB aan de Kaya Korona #53, in Antriol. De Nest Barometer zal de telling aan gaan geven van het aantal nesten welke geadopteerd zijn terwijl ook de bedrijven die deelnemen aan het verjaardagsprogramma ‘Adopteer een Nest’ gepromoot worden. Daarnaast zullen de bedrijven die STCB ondersteunen ook worden gepromoot via persberichten, nieuwsbrieven en de sociale media.

STCB is reeds op weg naar het bereiken van het doel van 25 nesten, aangezien al tien nesten geadopteerd zijn door: Blue Jay Holding Bonaire B.V., Mangrove Information Center, Piet Boon Bonaire, Foundation Club Roomer, Cargill Salt Bonaire B.V., Maduro & Curiel’s Bank Bonaire N.V., Bonaire Office Systems, Gaia Productions N.V. and Dive Friends Bonaire. Met slechts 15 nesten die over zijn is er nog steeds een kans om aan dit duurzame programma deel te nemen door het sturen van een e-mailbericht naar cepa@bonaireturtles.org. Meer informatie is ook beschikbaar op de nieuwe website van STCB www.bonaireturtles.org. STCB adviseert bedrijven wel om snel contact op te nemen aangezien er maar een beperkt aantal nesten beschikbaar zijn.

Kantoor openbaar lichaam Bonaire tijdelijk bereikbaar via een nieuw nummer

Het openbaar lichaam Bonaire is bereikbaar via het nummer 717-5330 maar in plaats van nul intoetsen voor de telefoniste moet u het nummer 669 intoetsen.
Door een technisch probleem is de telefoniste alleen bereikbaar via bovenstaande nummer. Indien je toestelnummer van contactpersoon al weet, dan kun je deze meteen intoetsen.
Op het moment wordt er hard aan een oplossing gewerkt, in de tussentijd vraagt het olb begrip van de burger voor de situatie.

Jose Rosales fungeert tijdelijk als waarnemend korpschef

Met ingang van 1 maart 2016 legt de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), mevrouw Hildegard Buitink, haar functie neer.
De procedure voor het werven van een nieuwe Korpschef heeft (nog)niet geleid tot de voordracht van een geschikte kandidaat. De procedure hoopt de korpsbeheerder op korte termijn af te kunnen ronden.

Vanaf 1 maart, tot het aantreden van een nieuwe Korpschef, neemt de heer Jose Rosales, de huidige waarnemend Korpschef KPCN, de functie van Korpschef waar.
Vanwege het vertrek van de KC per 1 maart en het reeds voorziene vertrek van het hoofd bedrijfsvoering moest een aantal voorzieningen worden getroffen in het MT KPCN.

In het kader van de overbrugging van de interim periode tot aan het aanstellen van de nieuwe korpschef is een aantal personen bereid gevonden om hierin te voorzien. Om het managementteam van het korps begin maart 2016 een gezamenlijke start te laten maken is met het hoofd bedrijfsvoering overeengekomen dat zij haar werkzaamheden om die reden per 1 maart a.s. zal beëindigen.

Vanaf 9 maart wordt hoofdcommissaris van politie Simone Steendijk voor de duur van de interim periode als extra MT lid aan het MT KPCN toegevoegd. Mevrouw Steendijk is voormalig plaatsvervangend eenheid chef van de eenheid Oost Brabant. Zij heeft zeer ruime ervaring in de gebiedsgebonden politiezorg maar ook binnen de recherche. Gedurende de interim-periode krijgt zij de functie van plaatsvervangend korpschef.

De heer Klaas de Jong wordt vanaf 1 maart, eveneens voor de duur van de interim periode, verbonden aan het MT KPCN. De heer De Jong heeft ruime ervaring in het Caribisch gebied, o.m. als waarnemend KC KPCN. De heer De Jong zal naast versterking van de bedrijfsvoering binnen het Korps als vraagbaak voor de waarnemend KC optreden.

Referendum associatieverdrag EU en Oekraïne

Openbaar Lichaam Bonaire informeert dat er op 6 april 2016 een raadgevend referendum wordt gehouden over de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ook u kunt als kiesgerechtigde ingezetene op Bonaire uw stem laten gelden. De vraagstelling luidt: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zal in maart starten met het inlichten van de bevolking over het stemproces.

Eerste steenlegging voor vuilverbranding

Gedeputeerde Benito Dirksz heeft onlangs de eerste steen gelegd voor vuilverbranding van Selibon. Dirks verving daarbij gedeputeerde Abraham die de overheid nv’s in zijn portefeuille heeft.

In een toespraak benadrukte de gedeputeerde dat het een historische dag van grote waarde is voor Selibon en Bonaire. Dirksz zei ook dat de bevolking zich bewust is dat een schoon eiland goed is voor iedereen. Vroeger stortte de bevolking het vuil en afval nog op willekeurige plekken. Het is nu tot nu toe nog steeds zo, dat de bevoliking zich niet altijd op de meest geschikte manier van het vuil en afval ontdoet. Maar met de eerste steen die nu is gelegd, wordt ook de eerste stap gezet om te komen tot een verantwoord beleid dat voldoet aan de milieuregels en dan vooral de hygiëne op het eiland, aldus de gedeputeerde.

Uit ervaring is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor het afvalbeleid niet ophoudt op het moment wij als burgers een product niet meer gebruiken of een dienst hebben gekregen. Het gaat veel verder dan dat. Dit is slechts het eerste deel van het afvalbeleid. De bevolking moet zoveel mogelijk nog meer om het milieu geven en ervoor zorgen. Dit centrum van Selibon is essentieel om het beleid te garanderen dat wij in de toekomst willen hebben. Het is hoopgevend dat er zoveel mensen aanwezig waren bij de eerste steenlegging. Volgens de gedeputeerde zal er met vereende kracht gewerkt worden om te komen tot de beste manier om het vuil op te halen op Bonaire. Daarbij zullen moderne technische middelen worden toegepast, die zullen bijdragen aan een verbeterde zorg voor het milieu. Het nieuwe project zal de gezondheidszorg veel voordelen opleveren. Ook zal het positief op Bonaire afstralen dat een dergelijk project op het eiland mogelijk is.

Dirksz bracht ook naar voren dat Bonaire toonaangevend is, zeker op het gebied van de verschillende projecten . Het is opvallend hoe schoon Bonaire is. Toeristen die naar Bonaire komen merken vaak op dat het eiland een van de meest schone is in het Caribisch gebied. Gedeputeerde Dirksz feliciteerde Selibon met dit compliment. Ook bracht hij naar voren dat alle burgers blij moeten zijn met dit project. Het project moet door iedereen omarmd worden zodat alle burgers samen ervoor kunnen zorgen dat Bonaire het eiland wordt dat veel aandacht en zorg schenkt aan de ecologie en het milieu. De gedeputeerde feliciteerde namens het Bonairiaanse volk de staf en het personeel van Selibor voor hun dagelijkse dienstverlening en hun bijdrage aan het welzijn van het eiland.

Tot slot merkte de gedeputeerde op dit initiatief te te juichen. De gedeputeerde wenste Selibon veel succes en kracht met hun visie en missie om Bonaire als een van de meest schone eilanden te behouden en met een toekomstgerichte blik het beste voor het eiland te doen.

Geslaagde opendag Jong Bonaire

Jeugdhuis Jong Bonaire heeft een geslaagde open dag achter de rug. De open dag werd afgelopen zaterdag gehouden, gedeputeerde Benito Dirksz van Onderwijs was ook daarbij aanwezig. In een toespraak zei Dirksz dat de regering de ontwikkelingen bij Jong Bonaire op de voet volgt.

Onlangs heeft de regering een gesprek gehad met de leiding van Jong Bonaire, daarbij zijn alle huidige plannen en de toekomstplannen van het centrum besproken. Het werk dat Jong Bonaire de afgelopen jaren heeft verricht is van groot belang. Het jongerenwerk heeft als visie om de jongeren bezig te houden en hen een stabiele toekomst te bieden. De gedeputeerde is ook op de hoogte dat er een plan is om uit te breiden en meer jongeren bij het centrum onder te brengen.

De regering zal daar waar het mogelijk is helpen, het centrum kan op de regering rekenen. De regering ziet graag dat jongeren op het juiste pad blijven zodat ze morgen verantwoordelijke volwassen burgers zijn die het dierbare eiland verder kunnen helpen.
Dirksz feliciteerde Jong Bonaire tot slot voor al het goede werk dat zij hebben gedaan, hij sprak de hoop uit dat het centrum daarmee door gaat .

Overheid Bonaire onderzoekt kosten van zaken doen op Bonaire

De Overheid van Bonaire heeft in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid alsook de Kamer van Koophandel [KvK] als de Bonaire Business and Employers Association [BBE] opdracht geven aan PwC Dutch Caribbean om onderzoek te doen wat het kost om zaken te doen op Bonaire.

“Er is maar één manier om onze welvaart te verbeteren en dat is door economische ontwikkeling. Daar heb je investeerders voor nodig. Een onderzoek naar de “cost of doing business” is belangrijk om inzicht te krijgen in feitelijke gegevens van onze sterke en zwakke punten alsook de bedreigingen en kansen die ons voorliggen” aldus gedeputeerde Abraham van Economische zaken.

Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep met daarin de overheid van Bonaire, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Bonaire Business and Employers Association (BEE). De stuurgroep is de voorloper van de op te richten Bonaire Trade & Investment Board (BTIB) die investeringen naar Bonaire moet brengen en behouden. Gedeputeerde Abraham verwacht dat BTIB een belangrijk instrument zal blijken voor de economische ontwikkeling van Bonaire en het aantrekken van investeerders.

De adviseurs van PwC zullen de komende weken relevante data vergaren en ook ondernemers vragen naar hun actuele ervaringen. Medio maart wordt het resultaat van het onderzoek verwacht. De resultaten zullen voor iedereen beschikbaar zijn en te verkrijgen via de KvK en afdeling Economische zaken van de Overheid van Bonaire.