Staatssecretaris Jetta Klijnsma met werkbezoek op Bonaire

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het kader van haar werkbezoek aan Bonaire, een onderhoud met het bestuurscollege gehad. Klijnsma zal later kennis maken met de leden van de eilandsraad. De staatssecretaris zal ook met verschillende instanties op het eiland vergaderen. Bij haar aankomst afgelopen woensdag avond werden de staatssecretaris en haar delegatie door gezaghebber Edison Rijna bij de internationale luchthaven opgewacht en verwelkomd.

Overleg over schooltaalbeleid Bonaire

In de komende weken spreekt RCN/OCW (de afdeling Onderwijs van de
Rijksdienst Caribisch Nederland) met vertegenwoordigers van het Bonaireaanse onderwijsveld, de stichtingen Akademia di Papiamentu en Dushi Papiamentu, het bestuurscollege en de eilandsraad. Deze gesprekken zijn een volgende stap om te komen tot een aangepast schooltaalbeleid voor de scholen op Bonaire. En om informatie hierover uit te wisselen met alle andere partners in het onderwijsveld.

Uitgangspunt van OCW is dat scholieren op Bonaire recht hebben op onderwijs dat hen in staat stelt succesvol door te stromen naar een vervolgopleiding in de regio of in Nederland of naar de lokale arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bereiken, moeten de scholieren voldoende kennis hebben van zowel het Papiamentu als van het Nederlands. Het ministerie had aan de Taalunie in 2014 gevraagd om te adviseren over wat er nodig zou zijn om te komen tot een betere beheersing van het Nederlands door de scholieren. Dit omdat vooral de beheersing van het Nederlands nog altijd een belangrijk punt van zorg is in het onderwijs op Bonaire. De Taalunie leverde eind 2014 het rapport “Nederlands op zijn BESt” op, met aanbevelingen voor het schooltaalbeleid.

In 2015 heeft de Staatssecretaris op Bonaire een expertgroep Papiamentu en een expertgroep Nederlands ingesteld. Hun opdracht was om in kaart te brengen wat de gevolgen zouden zijn van implementatie van het advies “Nederlands op zijn BESt”. De expertgroep Papiamentu bestond uit Ronald Severing, Sedney Marten, Iveth Anthony en Marie Craane. De expertgroep Nederlands werd gevormd door Amos van Gelderen, Juana Kibbelaar en Jessica Maduro. De expertgroepen stonden onder leiding van Riet Sealy. De rapporten van deze twee expertgroepen bevatten aanbevelingen voor het Nederlands en het Papiamentu op de scholen van Bonaire.

De scholen en andere onderwijsinstellingen op het eiland zijn verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van hun eigen schooltaalbeleid. Het is aan hen om te bepalen hoe zij met behulp van de aanbevelingen van de expertgroepen invulling geven aan het onderwijs van het Papiamentu en het Nederlands.

Tijdens de gesprekken in de komende weken zullen RCN/OCW en de voorzitter van de expertgroepen waar nodig een nadere toelichting geven op de rapporten van de twee expertgroepen en het advies “Nederlands op zijn BESt” van de Taalunie. Aansluitend zijn de onderwijsinstellingen aan zet om te komen tot een aangepast schooltaalbeleid. RCN/OCW zal vanaf nu regelmatig naar buiten treden met informatie om de bevolking van Bonaire op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van het Bonaireaanse schooltaalbeleid.

Dag van de Privacy in het teken van werkgevers en werknemers

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) besteedt op de internationale Dag van de Privacy aandacht aan de relatie tussen werkgevers en werknemers. Voor de Commissie is de dag dit jaar bedoeld om in dialoog te gaan over de spelregels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens van medewerkers.

Internationale Dag van de Privacy
Sinds 2009 staan organisaties op 28 januari stil bij de Dag van de Privacy. Omdat veel persoonlijke informatie niet zo goed beschermd is als men denkt, is deze informatie vaak makkelijk te vinden en net zo makkelijk te misbruiken. Daarom wordt op de Dag van de Privacy aandacht besteed aan de bewustwording van de rechten en plichten op het vlak van de privacy.

Het thema arbeidsrelaties
Het thema dat op de eilanden in 2016 alle aandacht krijgt, is de relatie tussen werkgevers en werknemers als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is er nog veel onbekendheid met de spelregels die gelden voor dit onderwerp. “Juist vanwege deze onbekendheid is het belangrijk hier dit jaar veel aandacht aan te besteden” zegt Glenn Thodé, voorzitter van de Commissie.

“We zijn van plan in maart op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sessies te organiseren voor een aantal werkgevers om voorlichting te geven over de do’s en dont’s en te discussiëren over de gevolgen van de wetgeving op dit terrein” aldus Thodé. “In de tweede helft van het jaar organiseren we sessies voor de werkgevers die nog niet meegedaan hebben in de eerste ronde.”

De privacywetgeving
Om de wetgeving op het gebied van de privacy onder de aandacht te brengen en richtlijnen te geven over de toepassing ervan, is in 2014 de Commissie ingesteld. “Nadat we een periode voorlichting hebben gegeven en aan de bewustwording hebben gewerkt, is het op termijn ook de bedoeling van de Commissie om de toepassing van de wet te gaan controleren” zegt Thodé, “de wet is tenslotte niet vrijblijvend.”

De Commissie is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de verwerking (o.a. opslag en gebruik) van persoonsgegevens. Om dit onderwerp voor een breed publiek toegankelijk te maken plaatst de Commissie veel informatie op de nieuwe website www.cbpbes.com. Voor vragen over de manier waarop persoonsgegevens behandeld moeten worden, kunt u contact opnemen met Roëlla Pourier van het secretariaat: roella.pourier@rijksdienstcn.com, telefoon +599 7158392.

OLB hanteert NIBUD als norm voor salarissen ter bevordering van het ambtelijk aparaat

In het kader van het aanpassen van het bezoldigingsbeleid op basis van het NIBUD rapport zal een groep van negentwintig ambtenaren van het OLB een “salarisverhoging” worden toegepast zodanig dat hun salaris boven het door NIBUD vastgestelde norm liggen. Het NIBUD rapport werd op 26 mei 2015 door de eilandsraad als inkomensnorm vastgesteld .

Gedeputeerde Abraham, belast met Bedrijfsvoering en Ondersteuning en daarmede ook Personeel en Organisatie, bewaakt de nodige stappen die genomen moeten worden om deze norm toe te passen voor ambtenaren binnen het OLB met een bruto maandsalaris van minder dan $1200,-. Dit houdt in dat deze medewerkers met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 twee (2) extra treden ontvangen en per 1 januari 2016 naast hun automatische salaristrede, wegens goed functioneren, eveneens een verhoging van 2 extra salaristreden zullen ontvangen. Alle medewerkers in deze groep worden gelijk behandeld.

Gedeputeerde Abraham is ervan overtuigd dat de ambtenaren zich meer kunnen toewijden aan hun werkzaamheden binnen het OLB door het verbeteren van hun sociaal economische positie.

Arnold Wilsoe winnaar Brandaris ranglijst toernooi

Met wederom een groot aantal deelnemers en eveneens een grote belangstelling van ouders was het Administratiekantoor Brandaris ranglijst toernooi al meteen succesvol. In een goede sfeer werd in op een vijftal tafels gestreden om de medailles en punten voor de diverse jeugdranglijsten. Helaas begon het toernooi in mineur met een indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van de oudere broer van tafeltennisspelers Arnold en Raynold Wilsoe. Het is mooi om te zien dat op zo’n moment alle kinderen stil kunnen zijn en op deze wijze hun medeleven betuigen aan beide broers en de familie Wilsoe.

U18 : Arnold Wilsoe
Ondanks voorgaande waren de broers Wilsoe toch als deelnemer bij het toernooi. In een 6-kamp werd fel maar sportief gestreden. De trainingsuren van Shaquille Hazel beginnen zijn vruchten af te werken. Hij speelde ditmaal rustig en beheerst en won van zowel Arnold en Raynold Wilsoe. Helaas verloor hij nipt in 5 games van Zildjan Melaan. Arnold Wilsoe was echter net op tijd bij de les en versloeg op zijn beurt Zildjan Melaan met duidelijke cijfers 3-0. Op het einde van de 7-kamp bleken deze drie spelers (Shaquille Hazel, Zildjan Melaan en Arnold Wilsoe) hetzelfde aantal overwinning te hebben. Er moest worden gekeken naar de onderlinge wedstrijden en de sets moesten worden geteld. Zeer nipt ging de titel uiteindelijk naar Arnold Wilsoe, voor Zildjan Melaan die subkampioen werd. Shaquille Hazel moest helaas genoegen nemen met de 3e plaats maar kon tevreden terug kijken op een goed gespeeld toernooi.

U15: Almahir Nicolaas
De U15 spelers speelden een gecombineerde 8-kamp met de spelers uit de klasse U13. Ondanks zijn leeftijd (12 jaar) won Almahir Nicolaas in de U15 klasse al zijn partijen relatief eenvoudig met 3-0. Alleen tegen Lars van Veenendaal was het met tweemaal 11-8 nog een klein beetje spannend. De U15 overwinning ging daarmee uiteraard volledig verdiend naar Almahir Nicolaas.

De strijd om de 2e plaats was daarentegen net als bij de vorige toernooien enorm spannend. Emanuelle Lont en noppen speler Tim van Veenendaal speelde net als altijd een spannende wedstrijd. Was het de vorige keer Tim, nu was het Emanuelle die de overwinning pakte. Tim van Veenendaal won wel van concurrent Matthew Ruggerio. Emanuelle Lont wist vervolgens dat hij zelfs met een 2-3 nederlaag tegen Ruggerio nog de 2e plaats zou pakken. Helaas voor hem werd het een 0-3 nederlaag waarbij de setstanden zeer krap waren (9-11, 11-13 en 3-11). Tim van Veenendaal werd mede hierdoor uiteindelijk subkampioen en Emanuelle Lont pakte de 3e plaats.

U13: Lars van Veenendaal
Net zoals Almahir Nicolaas kiest ook Lars van Veenendaal (10 jaar) er voor om een klasse hoger te spelen. Ook hij ondervond weinig tegenstand tegen de andere U13 spelers, hij won zelfs met mooi topspin spel een wedstrijd tegen de U15 speler Matthew Ruggerio. De titel voor de klasse U13 ging daarmee uiteraard naar Lars van Veenendaal. In de strijd om de 2e plaats verraste Swen van Slooten toch wel enigszins met een mooie 2e plaats. De derde plaats in deze klasse was misschien wel nog verrassender voor Beau van der Tol die in een ware 5 sets thriller afrekende met Kevin Aulacio.

U11: Junhao Feng
De klasse U11 is de laatste tijd sterkt gegroeid. Ook ditmaal waren er weer veel spelers en speelden de U11 spelers in een 8-kamp. Het voorspellen van de winnaar in deze klasse is erg lastig. De laatste 3 toernooien won telkens een andere speler. Ditmaal was Junhao Feng aan de beurt om het toernooi te winnen. Tijdens het vorige toernooi pakte hij nog de 2e plaats, nu was hij echter erg overtuigend de sterkste. De wedstrijd tegen Soefjan Plaate was achteraf gezien de beslissende. In een spannende wedstrijd won Feng met 3-1. Doordat Soefjan Plaate later in het toernooi ook nog met 1-3 verloor van Dejean Francees werd hij uiteindelijk 3e. De 2e plaats was, met slechts 1 nederlaag, voor Dejean Francees. Ook de 4e plaats mag in deze klasse ditmaal niet onvermeld blijven: Axel Reyes maakt telkens mooie stappen door goed te trainen. Tijdens dit ranglijsttoernooi boekte Axel maar liefst 4 overwinnigen en werd hij 4e.

Ranglijsten
Na afloop van het toernooi zijn tevens de jeugdranglijsten bijgewerkt. De volgende spelers mogen zich (in ieder geval tot het volgende toernooi) de nummer 1 noemen op de ranglijst:
– U18: Arnold Wilsoe
– U15: Tim van Veenendaal
– U13: Lars van Veenendaal
– U11: Lars van Veenendaal
Hierbij is het uiteraard bijzonder dat Lars van Veenendaal nu zowel de U11 als de U13 ranglijst aanvoert. De BTTB kan terug kijken op een uitermate geslaagde middag en dankt haar sponsor Administratiekantoor Brandaris voor haar bijdrage aan dit toernooi. Meer informatie over de BTTB is te vinden op www.bttb.nu

Verkoop Pagabon tegoed bij Van den Tweel

Op 25 januari hebben Alfredo Koolman, CEO van WEB Bonaire en Wil Verhoeven, bestuurder van de Van den Tweel Groep, een overeenkomst getekend voor de verkoop van Pagabon tegoed.

Naast het bekende verkooppunt Gas Express aan de Kaya Neerlandia, het hoofdkantoor van WEB en het WEB-kantoor in Rincon is, Pagabon tegoed vanaf 1 februari ook te koop bij de Van den Tweel Supermarket. Gezien de groeiende groep Pagabon gebruikers bij WEB is dit een welkome uitbreiding.

Verkooppunten en openingstijden
 Tankstation Gas Express, Kaya Neerlandia 32 Maandag t/m zaterdag 07:00 – 22:00 uur en zondag 08:00 – 20:00 uur
 Van den Tweel Supermarket, Kaya Industria 39 Maandag t/m zondag 08:00 – 20:00 uur
 WEB hoofdkantoor, Kaya Gresia z/n Werkdagen van 08:00 – 11:45 uur en 13:00 – 15:00 uur. In de eerste en laatste week van de maand ook tussen de middag.
 WEB kantoor Rincon, Kaya Rincon 73 Iedere eerste en laatste week van de maand op werkdagen van 08:00 – 11:45 uur en 13:00 – 15:00 uur.

Nieuw logo
Pagabon heeft een nieuw logo gekregen. Het was tijd voor een frisser en moderner logo, dat beter aansluit bij de huisstijl van WEB. Ook zal het de herkenbaarheid vergroten voor het publiek dat de voordelen van Pagabon waardeert.

Voordelen van Pagabon:
- betere beheersing van het stroomverbruik
- op maat elektriciteit inkopen en verbruiken
- bewuster omgaan met elektriciteit
 -geen energierekening, maar zelf het verbruik exact bijhouden
- geen achterstallige betalingen en de gevolgen daarvan

Stand van zaken examinering en diplomering MBO studenten op de SGB

Via dit bericht informeert het MBO over de recente gebeurtenissen rond de examinering en diplomering van de MBO studenten op de SGB. Maart 2015 heeft de Inspectie het mbo bezocht, de Inspectie gaf toen aan dat de examencommissie haar beleid moet aanpassen. Er is toen gelijk een plan van aanpak gemaakt en een crisismanager aangesteld.

Op 9 november 2015 is de Inspectie weer op bezoek geweest en is er onderzoek verricht naar de basiskwaliteit van het MBO. Tijdens het onderzoek constateerde de Inspectie dat de examencommissie toch nog niet voldoende functioneert. Echter, zoals mogelijk al bekend is, heeft de Inspectie in een brief gedateerd op 18 december 2015 aan het bestuur van de SGB, te kennen gegeven dat de unit MBO voorlopig geen examens meer mag afnemen en diploma’s mag afgeven.

In de brief van 18 december 2015 geeft de Inspectie aan dat een aantal studenten van de opleiding TMA Dive onterecht hun MBO diploma zouden hebben ontvangen. Deze studenten zouden niet geëxamineerd zijn in een van de werkprocessen uit kerntaak 9; het uitvoeren van duikgerelateerde werkzaamheden. Hierbij wil SGB aangeven dat het inderdaad klopt dat deze leerlingen niet geëxamineerd zijn in dit onderdeel. Op dit moment is de school in positieve onderhandeling met een duikschool zodat deze studenten alsnog de ontbrekende onderdelen van kerntaak 9 kunnen behalen. De studenten worden binnen nu en een week opgeroepen om samen een plan te maken over hoe dit brevet te gaan halen.

De Inspectie geeft in de brief van 18 december 2015 ook te kennen dat enkele opleidingen geen licentie hebben. Het betreffen de opleidingen Medewerker Fotografie, niveau 2 en Allround medewerker AV-productie niveau 3.
Tevens vraagt de Inspectie het MBO te onderzoeken of er wellicht meer dan de genoemde studenten van de TMA dive opleiding onterecht gediplomeerd zijn.

Per 1 februari 2016 verwacht de Inspectie van het mbo een overzicht van alle opleidingen, waarbij beargumenteerd aangegeven moet worden of de diploma’s terecht zijn afgenomen. Vorige week is er begonnen met het onderzoeken van alle diplomadossiers van afgelopen schooljaar 2014-2015 op volledigheid.

Door deze constateringen heeft de Inspectie het MBO verzocht om een werkplan te maken waarin staat welke stappen SGB gaat ondernemen om te komen tot deugdelijke examinering. Pas als het werkplan is goedgekeurd, mag het MBO weer examens afnemen en diploma’s uitreiken.

Echter, AV-specialist media niveau 4 was al bezig met een integrale examenopdracht. Deze groep studenten, heeft daarom onder voorwaarden afgelopen week goedkeuring ontvangen van de Inspectie om hun examens af te ronden. Vanaf donderdag 14 januari 2016 is deze groep studenten weer gestart met het afronden van de examens waar ze mee bezig was.

Overigens wil het MBO n.a.v. de lijst ‘DUO accreditatie SGB Bonaire’, laten weten dat de opleiding ICT 3 geen licentie heeft. Er is echter wel in december 2015 een opleidingsplan ontwikkeld dat is opgestuurd naar OCW voor goedkeuring. Aan de Inspecteur zal een plan voorgelegd worden waarin wij een voorstel zullen voorleggen rond de continuering van de opleiding, in afwachting van goedkeuring van het opleidingsplan.

Zondag 10 januari 2016 is een brief naar de Inspectie gestuurd, waarin het bestuur van SGB heeft aangegeven per direct maatregelen te hebben genomen om de examenorganisatie en -processen te verbeteren en te verstevigen. Als bijlage in deze brief heeft het bestuur toen gelijk het werkplan toegevoegd. In het werkplan heeft het MBO de wijze waarop de examencommissie haar taken en verantwoordelijkheden binnen het MBO zal uitvoeren beschreven. Het bestuur streeft ernaar om oplossingsgericht deze problematiek aan te pakken en heeft direct actie ondernomen door de specifieke deskundigheid van ons personeel optimaal in te zetten en FORMA te benaderen voor externe ondersteuning.

In afwachting van de eerste reactie op het werkplan van de Inspectie, heeft de directie van SGB een crisismanagementteam ingesteld. Zo heeft het MBO maandag 11 januari 2016 maatregelen genomen om studievertraging te beperken en voorbereidingen getroffen voor een duurzame oplossing van de problemen die afgelopen periode zijn ontstaan. Zo is er een draaiboek opgesteld, waarin de te nemen acties zijn uitgewerkt en is een deel van deze acties al uitgevoerd.

Enkele werkzaamheden die al verricht zijn of deze week verricht worden:
– Controle van opleidingen op accreditatie:
Controleren van alle MBO opleidingen om zo duidelijkheid te scheppen of ze wel of niet geaccrediteerd zijn.
– Controle alle diplomadossiers op volledigheid:
Eén voor één werden afgelopen week alle – meer dan 100 examendossiers, van afgelopen schooljaar 2014-2015, gecontroleerd op volledigheid.
– Overzicht inventariseren risicogroepen:
Hier gaat het om de huidige studenten en een groep die op de planning staat om binnenkort hun (eind)examens te doen. Deze week wordt door het MBO per groep of per student een plan van aanpak opgesteld om mogelijke studievertraging te voorkomen/beperken.

In afwachting van de reactie van de Inspectie op het werkplan, zullen de studenten een plan van aanpak krijgen voor als de reactie van de Inspectie 2 of 4 weken duurt. Deze studenten zijn vorige week hierover geïnformeerd.
Inventariseren van alle opleidingen op volledigheid:
Alle opleidingen van het MBO worden per cohort (alle jaren van een opleiding) een
voor een gecontroleerd op de volgende onderdelen, namelijk:
 onderwijsprogramma
 examenplan en examens
 ontwikkelingsgerichte toetsplan en toetsen

Omdat er nog wat onduidelijkheden waren over de aanpassingen die in het werkplan moeten worden doorgevoerd, heeft er vrijdag 15 januari 2016 nog een extra gesprek plaatsgevonden met de Inspectie. De Inspectie heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat de taken en de verantwoordelijkheden van de examencommissie specifieker moeten worden uitgewerkt. Wat de Inspecteur belangrijk vindt, is het proces van afname en beoordeling van de examens en de proeven. Begin deze week zal de SGB een aanvulling op het huidige werkplan naar de Inspectie sturen. Het streven van SGB is dat deze aanvulling al voldoende voor de Inspectie zal zijn, om de maatregel die genomen is door de Inspectie op te heffen.

Daarnaast heeft de inspecteur gezegd dat hij mee wil werken om de problemen op te lossen en dat hij graag geïnformeerd wordt als er acute problemen zijn. Mocht de aanvulling op het werkplan nog niet voldoende zijn volgende week, dan zal de SGB elke week tot maximaal 4 weken gezien vanaf week 5 van 2016, haar aanpassingen doorsturen tot het werkplan volledig is goedgekeurd.

Overigens is afgelopen weken het onderwijsprogramma van het MBO doorgegaan volgens planning. In de week van 18 januari 2016 tot 23 januari 2016 zijn de gemiste toetsen die maandag 11 januari 2016 en dinsdag 12 januari 2016 zouden worden gemaakt, ingehaald. Nog ter verduidelijking: het MBO mag wel gewoon toetsen afnemen. Op woensdag 20 januari 2016 is de eerste lesweek van periode 3 gestart.

Zodra er meer nieuws is over de stand van zaken binnen het MBO zal er weer geïnformeerd worden.

Aanpassing prijzen brandstofproducten per 1 februari 2016

De Bonairiaanse regering past de brandstoftarieven om de twee maanden aan in verband met wijzigingen in olieprijzen op de internationale markt. De volgende wijzigingen in tarieven zullen vanaf februari 2016 gelden. De Bonairiaanse regering deelt mee dat de prijsaanpassing per 1 februari resulteert in een daling van de prijs voor benzine en diesel, terwijl de tarieven voor kerosine, grote gasflessen en kleine gasflessen stijgen. Er is amper sprake van een prijsdaling voor benzine en de prijsdaling voor diesel is $0.078. De tarieven voor kerosine, grote gasflessen en kleine gasflessen stijgen respectievelijk met $0.014, $6.71 en $1.52 vergeleken met december 2015. De volgende aanpassing van de brandstofprijs zal in april 2016 zijn.

Hier volgt een lijst van alle prijzen voor brandstofproducten zoals deze door de Bonairiaanse regering zijn vastgesteld en op 29 januari van kracht zijn voor wat betreft de tarieven voor groothandel, en op 1 februari voor wat betreft de verkoop bij de pomp.

Prijs groothandel
Mogas 95 88.00 USDct per liter.
Kerosine 38.02 USDct per liter.
Diesel 50.80 USDct per liter.
LPG 100LBS 21.19 USD per gasfles
LPG 20LBS 5.80 USD per gasfles.

Prijs kleinhandel
Mogas 95 94.90 USDct per liter.
Kerosine 40.60 USDct per liter.
Gasoil 54.80 USDct per liter.
LPG 100LBS 27.31 USD per gasfles.
LPG 20LBS 7.31 USD per gasfles.

Betaling van de eerste helft van de motorrijtuigenbelasting 2016 is mogelijk tot en met 15 februari 2016

Het openbaar lichaam Bonaire maakt hierbij bekend dat u de eerste helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB) 2016 tot en met 15 februari kunt betalen.

Begin januari 2016 heeft het openbaar lichaam Bonaire in een persbericht bekend gemaakt dat elke persoon of instantie die op 1 januari 2016 één of meer motorvoertuig op hun naam geregistreerd heeft staan, een aanslag voor de motorrijtuigenbelasting 2016 zal ontvangen. Ingaande 25 januari 2016 zullen de aanslagen met dagtekening 29 januari 2016 bezorgd worden.

Conform artikel 9 van de ‘Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire 2011’ bestaat de mogelijkheid om de belasting in twee gelijke termijnen te betalen. De eerste helft van de aanslag vervalt op de laatste dag van de maand van de dagtekening van de aanslag of binnen 15 dagen na dagtekening van de aanslag. De aanslagen zijn eind januari verstuurd en de eerste helft moet uiterlijk 15 februari 2016 betaald zijn. De tweede termijn dient uiterlijk 30 juni 2016 betaald te worden. Indien de betaling van de eerste helft van de verschuldigde belasting per 15 februari 2016 niet is voldaan, dient u het volledige jaarbedrag te voldoen met ingang van 16 februari 2016.

Daarnaast willen wij u informeren dat indien u niet op de kennisgeving van 25 september 2015 heeft gereageerd waarbij u moest aangeven of de bij ons bekende gegevens volledig en juist zijn, en uw motorvoertuig op een benzine of diesel motor draait, zult u de hoogste tarief van diesel opgelegd krijgen. Indien dit niet correct is, kunt u de afdeling Financien van het openbaar lichaam Bonaire per brief of persoonlijk hierover berichten. U kunt de afdeling Financien bereiken op telefoonnummer +599717-5330 toestel 637, 624 of 612 of per email belasting-olb@bonairegov.com. Indien u een motorvoertuig bezit en geen aanslag ontvangen heeft, verzoeken wij om contact op te nemen met de afdeling Financien.

Het is mogelijk om de motorrijtuigenbelasting 2016 te betalen voordat U de aanslag heeft ontvangen. De betaling zal in dit geval achteraf van de aanslag afgeboekt worden. U kunt de betaling via ‘online banking’ of via de loketfunctie bij de banken verrichten. Vermeldt u dan a.u.b. duidelijk uw kenteken, uw CRIBnummer of naam en periode. Het belastingkantoor biedt u de mogelijkheid om de betaling kosteloos bij de Girobank te verrichten.

Sinds 1 juli 2015 worden er geen stickers meer verstrekt. Na betaling hoeft u dus niet meer naar het belastingkantoor te komen op de stickers op te halen. Uw bankafschrift kunt u bewaren als betalingsbewijs.

Voor elk type motorvoertuig is een tarief bepaald. De tarieven zijn ongewijzigd gebleven voor het jaar 2016.

Dezelfde maatregelen tegen Dengue en Chikungunya gelden ook voor de preventie van Zika

Naast Dengue en Chikungunya is er nu een ander virus dat verspreid wordt door de Aedes Aegypti mug. Het virus is al langer bekend in Afrika. In mei 2015 werd de verspreiding voor het eerst vastgesteld in Brazilië waarna het virus zich in een snel tempo heeft verspreid over het Zuid Amerikaanse continent en recentelijk ook naar de Caribische regio.

Er zijn nog geen Zika gevallen op Bonaire gedetecteerd, maar de Afdeling Publieke Gezondheidszorg houdt er rekening mee dat door het vele personenverkeer in de regio Zika op elk moment ook kan worden aangetroffen op Bonaire.

De strategie die de overheid hanteert om Zika te bestrijden sluit aan op de strategie voor de bestrijding van Dengue en Chikungunya, daar het om dezelfde mug gaat. De Afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Openbaar Lichaam Bonaire zorgt voor onder andere monitoring en surveillance en werkt hiervoor nauw samen met de laboratoria, huisartsen en specialisten.

Naast de structurele werkzaamheden verricht de sectie Vector Controle extra inspecties op broedplaatsen van muggen in de buurten en gebouwen. Om de bevolking verder te informeren zullen op zeer korte termijn op strategische plekken informatieve folders beschikbaar zijn over Zika. Tegelijkertijd zal er extra informatie worden gegeven via andere media.

Het Zikavirus: de ziekte
Volwassenen worden meestal niet ernstig ziek van het zika-virus en lang niet altijd leidt een besmetting met Zika virus tot ziekteverschijnselen. De verschijnselen lijken op die van Chikungunya, met koorts en rode vlekken en gewrichtspijn. Meestal zijn de symptomen vrij mild. De klachten duren meestal niet langer dan een paar dagen. Tot nu toe zijn geen complicaties bekend en zijn er geen mensen overleden door dit virus.

Zika en zwangeren
In Brazilië, waar afgelopen jaar veel Zika-besmettingen waren, werden 3500 gevallen geregistreerd van baby’s die geboren zijn met een kleinere hoofdomtrek dan verwacht wat gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar het verband tussen de zika-besmettingen en deze afwijkingen.
In overeenstemming met het RIVM adviseert de Afdeling Publieke Gezondheidszorg iedereen en in het bijzonder zwangeren , om zich extra goed te beschermen tegen muggenbeten. Daarnaast worden reizigers die reizen naar gebieden waar Zika voorkomt ook geadviseerd extra maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen muggen.

Preventie: Bescherm uzelf tegen muggen en voorkom broedplaatsen van muggen
U kunt zichzelf beschermen tegen Zika, Dengue en chikungunya door te voorkomen dat u wordt geprikt door deze mug. Wanneer u koorts heeft, dient u zich extra goed te beschermen tegen muggenbeten, om te voorkomen dat u de ziekte via een mug overdraagt naar een ander. Slaap ook overdag onder een muggennet, gebruik een effectieve antimuggen spray, draag een bloes met lange mouwen, lange broek en gesloten schoenen en zorg ervoor dat uw huis vrij is van muggen.

De belangrijkste maatregel is om broedplaatsen te voorkomen. Inspecteer uw huis en tuin minimaal één keer per week op mogelijke broedplaatsen van muggen en verwijder deze broedplaatsen. Voorwerpen zoals autobanden, etensbakjes en emmers waar water in kan blijven staan, dienen te worden weggegooid of geleegd en op een droge plaats te worden bewaard. Tonnen en drums die worden gebruikt om water op te vangen, dienen goed te worden afgesloten met bijvoorbeeld muggengaas of doek.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Publieke Gezondheidszorg op telefoonnummer 717-2211.