Stroomstoring in een aantal wijken

Op maandag 30 november 2015 heeft om 10:22 uur een stroomstoring plaatsgevonden in een aantal wijken op Bonaire. WEB Bonaire heeft direct een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en de omvang van de storing. De storing was om 11:03 uur opgelost.

De stroomstoring is veroorzaakt door de uitval van zes windturbines. De daadwerkelijk oorzaak hiervan wordt nog steeds onderzocht. Hierdoor is het beveiligingssysteem van WEB in werking getreden en heeft deze automatisch een aantal wijken uitgeschakeld om vergaande problemen te voorkomen.

Als gevolg hiervan was de elektriciteitstoevoer tijdelijk uitgeschakeld voor klanten van WEB in de volgende wijken: Tera Cora, Amboina, Mexico, Nikiboko Noord, Antriol Pariba, Antriol Pabou, Lagoen, Lagoen Hill, Kaya Industria, Nort Saliña, Nawati, Den Stashie, Mentor, Finca Verde, Gurubu, Kibrahacha, Kaya Gobernador N. Debrot (gedeeltelijk), Kaminda Djabou, Playa Pabou (gedeeltelijk) en omgeving.
WEB Bonaire biedt zijn excuses aan voor het ongemak.

Bonairiaanse Huisartsen Vereniging (BHV) en het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) hebben overeenkomst bereikt

De Bonairiaanse Huisartsen Vereniging (BHV) en het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK), bijeengekomen in een strategiesessie gehouden op 28 en 29 november 2015 te Curaçao, komen het volgende overeen:

1. Het ZVK erkent de BHV als enige gesprekspartner in alles wat te maken heeft met organisatie en invulling van eerstelijnszorg op Bonaire.
2. De BHV en het ZVK voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het leveren en garanderen van adequate eerstelijnszorg op Bonaire.
3. Het ZVK en de BHV zijn overeengekomen dat vanaf 1 april 2016 patiënten ingeschreven bij het ZVK op twee data, namelijk 1 april en 1 oktober van huisarts kunnen veranderen.
4. De inschrijving op naam betekent dat zowel het abonnementstarief als de verrichtingen slechts kunnen worden gedeclareerd door de huisarts alwaar de patiënt is geregistreerd. Dat betekent dat – wanneer een patiënt naar een andere dan diens eigen huisarts gaat binnen de afgesproken periode van een halfjaar – de facturen voor diens verrichtingen niet zullen worden voldaan, behoudens die gevallen waarin een commissie van de BHV heeft besloten hier om moverende redenen een uitzondering op te maken.
5. Met ingang van 16 december 2015 zal er maandelijks overleg plaatsvinden tussen bestuur BHV en ZVK. Daarnaast zal iedere 3 maanden een overleg plaatsvinden tussen de volledige BHV en het ZVK.
6. Voorts is afgesproken dat een aantal onderwerpen op korte termijn besproken zal worden tussen BHV en ZVK. Het gaat hier dan onder meer om de hoogte van de actuele tarieven, de contractvormen, de coderingen, onderzoek naar normpraktijkgrootte, vestigingsbeleid, invoering Zorggroep en de invoering van het nieuwe HIS. Daarnaast zal ook de samenwerking met de tweede lijn besproken worden.
7. De BHV en het ZVK zijn overeengekomen dat de huisarts op Bonaire een belangrijke rol als poortwachter en regisseur van de zorg vervult. Over de verdere invulling en mogelijke consequenties zullen partijen met elkaar verder in overleg treden. Het ZVK zal hierin een voortrekkersrol vervullen.

De sessies weden geleid door Professor Dr. Ashley Duits, aan wie zowel het ZVK als de BHV zeer erkentelijk is voor zijn bijdrage aan het welslagen van de sessies.

Op de foto (van links naar rechts) Peter Degen, account manager primaire zorg van het ZVK, dr. Esther Bernabela, voorzitter van de BHV, dr. Gert-Jan Ter Braak, medisch adviseur ZVK, dr. Josefa Castro Tasé Vila, bestuurslid van de BHV, dr. Arnoud Boesten, directeur ZVK en dr. Mary Lont, vice voorzitter BHV.

1 december is Wereldaidsdag

Op dinsdag 1 december is het Wereldaidsdag. Het thema van deze dag voor de jaren 2011 t/m 2015 is “Getting to Zero”: “Op weg naar nul”! Samen streven we naar: nul nieuwe besmettingen met hiv, nul doden aan de gevolgen van aids en geen discriminatie van mensen met hiv en aids.

Wereldwijd zijn ruim 37 miljoen mensen geïnfecteerd met het aids-virus. De ziekte kan bestreden worden door goede preventie en tijdige behandeling. De hiv-aids bestrijding boekt steeds meer resultaat dankzij meer fondsen, betere voorlichting en meer en betere medicijnen.

Tijdens Wereldaidsdag op 1 december wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van hiv en voor solidariteit met personen met hiv/aids. Dit gebeurt ook op Bonaire. Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het hiv-virus zorgt ervoor dat je lichaam zich niet meer kan beschermen tegen schadelijke virussen en bacteriën, waardoor deze dan een kans krijgen om ernstige ziekten te veroorzaken. Het lichaam verzwakt daardoor. Aids is het laatste stadium van hiv en heeft uiteindelijk de dood tot gevolg.

De belangrijkste manier om een hiv-infectie te voorkomen is veilig te vrijen. Correct gebruik van condooms biedt goede bescherming. De bestrijding van hiv/aids en SOA is onderdeel van het beleid van het Openbaar Lichaam Bonaire op het gebied van seksuele gezondheid. Andere aspecten van dit beleid zijn: verminderen van ongewenste zwangerschappen, bestrijden van ongewenste seks en seksuele mishandeling en bestrijden van discriminatie op het gebied van seksuele geaardheid. Het traject van opbouw en versterking van seksuele gezondheidszorg is gestart. In de loop van volgend jaar wordt dit traject door de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) samen met alle partners op het gebied van seksuele gezondheid voortgezet.

Het Openbaar Lichaam Bonaire staat voor bevordering een gezonde samenleving. Die gezonde samenleving is een taak van ons allemaal. Voorkom de verspreiding van hiv/aids door veilig te vrijen, jezelf te testen indien je risico loopt, en tijdig te beginnen met aidsremmers indien je geïnfecteerd bent. Je kunt je solidariteit tonen voor personen met hiv/aids door op 1 december het rode lintje te dragen.
Bronnen: World Health Organization, Stop aids now.

Kinderbijslag in Caribisch Nederland per 2016, Pre-registratie van start

In 2016 wordt in Caribisch Nederland gestart met de kinderbijslagvoorziening. Dit is een financiële bijdrage van de Rijksoverheid aan de kosten voor het levensonderhoud van kinderen van 0 tot 18 jaar. Iedere ouder of verzorger van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar heeft recht op kinderbijslag. De uitbetaling van deze bijdrage voor ca. 5000 kinderen in Caribisch Nederland wordt gedaan door Sociale Zaken en Werkgelegenheid CN. Om deze bijdrage uitbetaald te krijgen, is het noodzakelijk dat ouders of verzorgers van kinderen zich registreren. Hiertoe worden vanaf eind november tot half december op alle drie de eilanden speciale pre-registratiedagen gehouden. In 2016 stopt de fiscale kinderkorting, daarom is het belangrijk dat iedereen met kinderen van 0 tot 18 jaar zich registreert.

Wat moet iemand doen om kinderbijslag uitbetaald te krijgen?
Ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die bij hen in huis wonen en officieel op hun adres zijn ingeschreven kunnen kinderbijslag uitbetaald krijgen. En daarom is het belangrijk dat de gegevens van de gezinssamenstelling en de adresgegevens bij burgerzaken actueel zijn.
Op de website www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag staat een aanvraagformulier dat men thuis kan uitprinten en invullen. Het formulier kan ook opgehaald worden bij een van de kantoren van RCN, SZW, de Belastingdienst, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de afdeling burgerzaken van het Openbaar Lichaam.

Kom naar de pre-registratiedagen en neem het volgende mee:
• Het ingevulde aanvraagformulier kinderbijslag
• Uw sedula
• Uw bankrekeningnummer
• Als u de voogdij heeft, neem dan ook de voogdijbeschikking mee.

Wanneer en waar zijn de pre-registratiedagen?
Op Sint Eustatius en Saba is deze week gestart met de pre-registratie.Van 1 tot en met 18 december zijn de pre-registratiedagen op Bonaire.

Dinsdag 1 december 2015 Club Vitesse 09:00 – 19:00 uur
Woensdag 2 december 2015 Plaza Chiku Goeloe, Antriol 09:00 – 19:00 uur
Donderdag 3 december 2015 Club di ABVO, Jato Baco 09:00 – 19:00 uur
Vrijdag 4 december 2015 SZW/ IND gebouw, Playa 09:00 – 17:00 uur

Maandag 7 december 2015 Tia Sani, Rincon 09:00 – 19:00 uur
Dinsdag 8 december 2015 Club Vitesse 09:00 – 19:00 uur
Woensdag 9 december 2015 Plaza Chiku Goeloe, Antriol 09:00 – 19:00 uur
Donderdag 10 december 2015 Plaza Chiku Goeloe, Antriol 09:00 – 19:00 uur
Vrijdag 11 december 2015 SZW/ IND gebouw, Playa 09:00 – 17:00 uur

Maandag 14 december 2015 Tia Sani, Rincon 09:00 – 19:00 uur
Woensdag 16 december 2015 Plaza Chiku Goeloe, Antriol 09:00 – 19:00 uur
Donderdag 17 december 2015 Plaza Chiku Goeloe, Antriol 09:00 – 19:00 uur
Vrijdag 18 december 2015 SZW/ IND gebouw, Playa 09:00 – 17:00 uur

Openbaar Ministerie en KPCN vragen burgers om hulp

Openbaar Ministerie BES en Korps Politie Caribisch Nederland willen steeds vaker de hulp van burgers inroepen.
Dit doen zij door foto’s en beelden van beveiligingscamera’s te delen via Social Media en website, om de voortgang van lopende zaken te bespoedigen.

OM en KPCN hebben kort geleden de eerste videobeelden en foto’s gepubliceerd. Dit is massaal bekeken en heeft nuttige reacties opgeleverd. Daar zijn OM en KPCN blij mee.

Binnenkort zullen er meer foto’s en videobeelden gepubliceerd worden.
Tips/ informatie naar aanleiding van de beelden, kunnen burgers doorgeven via de tip lijn: 717-7251 of 715-800/717-8000 of via de noodlijn 911.
Met de hulp van burgers kunnen daders (sneller) opgespoord worden en werken burger, OM en KPCN samen aan een veilig Bonaire.

De foto’s en videobeelden worden gepubliceerd op sociale media en traditionele media.

Aanpasing van prijzen voor brandstof producten ingaande 1 december 2015

In verband met de veranderingen in olie prijzen op de wereldmarket past het openbaar lichaam Bonaire de brandstof prijzen om de twee maanden. Het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat de aanpassingen van de prijzen ingaande december 2015 resulteren in een aanzienlijke daling voor benzine, gasolie en kerosine. Terwijl de prijs voor grote en kleine gasflessen een kleine stijging toont.

De daling voor benzine is 7.9 dollar cent, voor kerosine is het 5.20 dollar cent en voor gasolie is het 0.6 dollar cent.
Voor de grote gasfles is de stijging $3.53 en voor een kleine gasfles is het $0.99 vergeleken met afgelopen oktober 2015. Volgende aanpassing van brandstofprijzen zal in de maand van februari plaatsvinden.

Hier volgt een lijst van alle brandstofprijzen zoas deze door de overheid van Bonaire werden bepaald, deze gelde per 1 december 2015.
Groothandel Prijs
Mogas 95 88.48 USDct per liter.
Kerosine 36.64 USDct per liter.
Gasolie 58.63 USDct per liter.
LPG 100LBS 14.48 USD per cilender.
LPG 20LBS 4.28 USD per cilender.

Detailhandel Prijs
Mogas 95 95.30 USDct per liter.
Kerosine 39.20 USDct per liter.
Gasolie 62.60 USDct per liter.
LPG 100LBS 20.60 USD per cilender.
LPG 20LBS 5.79 USD per cilender.

De laatste prijs aanpassing was per afgelopen 1 oktober. Op het moment dat de laatste prijsaanpassing voor brandstof werd aangekondigd in oktober, was er een consternatie opgetreden bij de benzine stations. Dit had zich voorgedaan door het gebrek aan bezine bij de benzine stations. Doordat zij een daling in brandstof prijzen verwachtten hadden ze hun volume inkoop voor opslag beperkt. Om een gelijkwaardig probleem te voorkomen heeft het openbaar lichaam Bonaire de beslissing genomen om de datum waarop nieuwe prijzen gelden voor groot- en kleinhandel van elkaar te splitsen. Met andere woorden de overheid heeft bepaald dat voor de volgende prijsaanpassing, de groothandel prijs enkele dagen eerder in werking zal treden vergeleken met detailhandel prijs. (dus prijs bij de benzine stations)

TCB presenteert de nieuwe video voor Bonaire

Tourism Corporation Bonaire (TCB) presenteert vol trots de nieuwe video, die gemaakt is om het eiland Bonaire te promoten. Of u nu een duiker, avonturier of natuurliefhebber bent of gewoon de dag wilt doorbrengen op het strand, Bonaire heeft iedereen iets te bieden. De video toont de natuur, geschiedenis, cultuur en activiteiten, die u kunt ervaren bij een bezoek aan Bonaire.

Kerstkoopavond op 19 december 2015

Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert samen met Bonaire Arts & Crafts Association (BACA) en de winkels in de Kaya Grandi een Kerstkoopavond. Dit evenement wordt gehouden op zaterdag 19 december 2015 van 17.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het Wilhelminapark en de gehele Kaya Grandi.

Tijdens deze avond wordt de Kaya Grandi afgesloten voor verkeer. Zowel toeristen als de lokale bevolking krijgen de gelegenheid om ongehinderd rond te lopen en te genieten van de Kerstsfeer tijdens het doen van de laatste Kerstinkopen. De Kerstman zal ook aanwezig zijn en de kinderen kunnen natuurlijk met hem op de foto. Op verschillende plaatsen in de Kaya Grandi en op het podium in het Wilhelminapark zal er muziek zijn.

Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van dit evenement en samen dit feestelijke jaargetijde te vieren. Geheel in de sfeer van de kerstgedachte worden alle opbrengsten gedoneerd aan de Voedselbank Bonaire. De komende dagen volgen meer details en promotie over deze feestelijke avond.

Zwarte plastic tas met waardevolle documenten kwijtgeraakt

Een functionaris van het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) heeft op dinsdag 24 november een zwarte plastic tas op het traject tussen het ZVK-gebouw te Kaya Grandi 91 en het San Francisco Hospitaal (Fundashon Mariadal) kwijt geraakt. Naast waardevolle persoonlijke documenten, bevat deze tas ook documenten met privé medische gegevens van verzekerden bij het ZVK. Het ZVK doet een dringend beroep aan eenieder die deze tas mag vinden om deze zo spoedig mogelijk naar het kantoor van het ZVK te Kaya Grandi 91 te retourneren of te bellen naar de nummers naar 715 8899 of 781 0233. Er is een beloning voor de vinder.

Bezoek aan FCCA waardevol – Toename aantal bezoeken verwacht voor komend cruiseseizoen

Volgens Gabriele Tixi, Cruise Manager van Tourism Corporation Bonaire (TCB), heeft de deelname van Bonaire aan de 22e jaarlijkse ‘Florida-Caribbean Cruise Association’s (FCCA) Conference & Trade Show’ goede resultaten opgeleverd. De FCCA werd gehouden van 5 tot 9 oktober 2015 in Cozumel, Mexico.

TCB Cruise Manager Gabriele Tixi maakte deel uit van de Bonairiaanse delegatie. Tixi meldt dat het evenement goed bezocht is en dat meer dan 1000 mensen aanwezig waren, waaronder een groot aantal directeuren van cruisemaatschappijen. Ondanks de internationale groei blijft de cruise-industrie in het Caraïbisch gebied het meest succesvol. Zij heeft zich opnieuw als dominante cruisebestemming weten te positioneren met een aandeel van meer dan een derde (35.5%) van de wereldmarktcapaciteit. Verwacht wordt dat dit nog verder zal uitbreiden met naar verwachting 23 miljoen passagiers, die over de wereldzeeën zullen varen. Dit is een toename van 4% in vergelijking met 2014. Deze uitbreiding komt door 22 nieuwe schepen, die 20.000 nieuwe bedden vertegenwoordigen en een geplande investering van meer dan 4 biljoen dollar bedraagt voor 2015.

“Ik ben blij dat Bonaire een favoriete haven is bij de cruise-industrie en het steeds goed blijft doen; wij verwachten een toename in het aantal bezoeken in 2017 en daarna,” zei Gabriele Tixi, Cruise Manager van TCB. Hij gaat verder: “Het is de bedoeling om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de verscheidenheid aan beschikbare tours voor de cruisepassagiers verder uit te breiden, waarbij de nadruk zal worden gelegd op kleinere, intiemere culturele en culinaire belevingen, die het eiland te bieden heeft.”

De conferentie bood een veelheid aan mogelijkheden om contacten te leggen met de meer dan 100 directeuren van de bij de FCCA aangesloten cruisemaatschappijen tijdens de vele één-op-één ontmoetingen. De personen waarmee Tixi gesproken heeft zijn onder meer Megan Shaw, Account Manager, Global Tour operations (RCI Cruise & Resort Vacations, Celebrity Cruises en Azamara Club Cruises), Erika Tache, Director Product Development, Tour Operations (Carnival Cruise Lines), Hein Erasmus, Manager Groups, Charters & Product Support Tour Operations
(Carnival Cruise Lines), Nancy Rauter, Manager Tour Operation (TUI Cruises), Chris Martin en Mary-Ann Isinger, Manager van Port Operations (Holland America Line, Princess Cruises), Richard Pruitt, Vice President Safety, Environment & Health (Royal Caribbean Cruises Ltd.). Hij had ook een ontmoeting met Jennifer Marmanillo, Manager Itinerary Planning (NCL en Prestige Cruises), waarmee hij het eerste bezoek van NCL aan Bonaire besprak, dat op 5 november 2015 plaats vond.

Over Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)
De FCCA is een niet-winstgevende brancheorganisatie bestaande uit 19 cruisemaatschappij-leden, die meer dan 100 schepen exploiteren in de wateren van Florida, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. De FCCA, opgericht in 1972, heeft de taak om te voorzien in een platform voor discussies over de ontwikkeling van het toerisme, havens, veiligheid, beveiliging en andere onderwerpen die te maken hebben met de cruisesector. Door begrip te kweken voor de cruisesector en haar manier van zaken doen, tracht FCCA een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de bestemmingen en een bilateraal partnerschap te ontwikkelen met alle sectoren. De FCCA werkt samen met overheden, havens en alle private/publieke sectoren om het maximum aantal uitgaven door cruisepassagiers, cruisemaatschappijen en cruisepersoneel te behalen. Daarnaast probeert de FCCA de ervaring van de bestemming te verbeteren en het aantal passagiers dat terugkeert als stay-over bezoekers te verhogen.