4 Miljoen dollar voor drink- en afvalwater Bonaire

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) subsidieert een bedrag van ruim vier miljoen dollar voor drink- en afvalwater op Bonaire. Hierover hebben gedeputeerde Silberie en inspecteur-generaal mevrouw Thunnissen (I&M) op 21 september 2015 een overeenkomst getekend. In de overeenkomst is vastgelegd dat het Rijk de transportkosten van drinkwater en de exploitatiekosten van afvalwaterzuivering dit jaar subsidieert.

De kosten voor een betrouwbare en duurzame drinkwatervoorziening op Bonaire en de exploitatiekosten van de afvalwaterwaterzuivering op het eiland zijn zo hoog, dat deze redelijkerwijs niet alleen door Bonaire kunnen worden opgebracht. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de toezegging gedaan om Bonaire daarmee te helpen. Het ministerie stelt in 2015 voor de transportkosten van drinkwater een bedrag van ruim 1,5 miljoen dollar beschikbaar.

Voor de exploitatiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallaties is bijna 2,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld. In de toekomst zullen de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering echter deels door het eiland zelf moeten worden betaald. Daarom is aan deze subsidie de voorwaarde verbonden dat met ingang van 2017 gefaseerd een afvalwaterheffing wordt ingevoerd. Bij het invoeren van deze heffing zal rekening worden gehouden met de draagkracht van de bevolking. De afgelopen jaren heeft het ministerie de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering alleen betaald. Afvalwaterzuivering is belangrijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving, onze gezondheid, onze koraalriffen en daarmee voor het toerisme en onze economie.

WEB Bonaire hoofdsponsor van sportvereniging Vespo

WEB Bonaire is met ingang van het nieuwe voetbalseizoen hoofdsponsor geworden van Sportvereniging Vespo. WEB gaat de club uit Rincon op financieel gebied en sportmanschap ondersteunen om zich verder te ontwikkelen. Vandaag is de sponsorovereenkomst ondertekend door de directie van WEB en het voltallige bestuur van Vespo.

“De ambitie van WEB is om samen met Vespo te investeren in een succesvolle toekomst van de club. We zullen gedurende het jaar continu bekijken hoe we samen waarde kunnen toevoegen aan de activiteiten binnen de club. Het nieuwe voetbalseizoen is zondag 13 september van start gegaan en we kijken uit naar de wedstrijden,” aldus Albert Schoonderbeek, Financieel directeur WEB.

Sinds medio 2014 toetst WEB alle sponsorverzoek volgens een sponsorbeleid. In het afgelopen jaar zijn voornamelijk gericht op jongeren/jongvolwassenen en ouderen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur/traditionele activiteiten sponsortoezeggingen gedaan. Januari 2016 zullen de spelregels voor een  sponsorverzoek bij WEB gepubliceerd worden.

Wandeltocht op Monumentendag

Op Monumentendag wordt in het centrum van Kralendijk een wandeltocht gehouden die langs verschillende historische gebouwen voert. De wandeltocht wordt op zondag 27 september van 10:00 tot 13:00 uur gehouden en is bedoeld om de kennis van de deelnemers te vergroten over de unieke architectuur van 15 monumenten in de hoofdstad en de historische betekenis ervan.

Tijdens de wandeling ontvangen deelnemers een folder met informatie over de monumenten. Een gids zal de vragen van wandelaars over de monumenten beantwoorden. De tocht begint om 10:00 uur bij Parke Wilhelmina en eindigt om 13:00 uur bij het SKAL Museum. Het is een initiatief van de afdeling Cultuur SKAL van het Openbaar Lichaam Bonaire, en de Stichting Monumentenzorg Bonaire.

De SKAL en de Stichting Monumentenzorg Bonaire rekenen op de deelname van veel mensen uit de samenleving. Het Directoraat Samenleving en Zorg, waar de SKAL onder valt, is van mening dat alle burgers samen kunnen werken aan de ontwikkeling en verheffing van de Bonairiaanse cultuur.

Deelnemers aan de wandeltocht kunnen zich uiterlijk vrijdag 25 september inschrijven bij het kantoor van het SKAL Museum, Kaya Jan N. E. Craane 34, of zich telefonisch aanmelden via 717-8868 / 5330-344.

Tourism Corporation Bonaire kondigt de start van het cruiseseizoen aan

Tourism Corporation Bonaire (TCB) en alle cruise gerelateerde organisaties zijn klaar voor het cruiseseizoen, dat start op 22 september 2015.

Het totaal aantal cruisepassagiers voor het jaar 2015 is 247.000. In het kalenderjaar 2016 worden in totaal 248.000 passagiers verwacht, waarbij schepen van Carnival en Royal Caribbean ook in de zomer Bonaire bezoeken. Het wordt dus een druk cruiseseizoen met Kralendijk als bruisend centrum. Autobestuurders moeten dan rekening houden met afgesloten verkeersgebieden.

Om een betere service te bieden aan de cruisepassagiers wordt het centrum telkens afgesloten voor verkeer als er een cruiseschip van meer dan 1200 passagiers in de haven ligt. De kruising bij ex-City Café Kaya Islariba en de toegang tot de parkeerplaats van het Bestuurscollege wordt ook afgesloten. Wanneer er twee cruiseschepen in de haven liggen, wordt tevens de kruising van de Kaya C.E.B. Hellmund en de Kaya Gilberto F. Croes afgesloten voor verkeer.

Medewerkers van alle bedrijven, die zich via hun organisatie hebben aangemeld bij TCB en aan de regels voldoen, krijgen een badge. Hiermee mogen zij werken binnen het afgesloten centrumgebied in het cruiseseizoen.

Meer informatie over het cruiseschema is online te bekijken op: http://www.tourismbonaire.com/includes/Cruise_Calendar.pdf.   U kunt ook een bezoek brengen aan het TCB-kantoor aan de Kaya Grandi 2 voor een uitdraai van het schema. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met TCB via telefoonnummer: 717-8322.

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha voorlopig belast met naschoolse opvang

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha (FGPM) blijft voorlopig belast met de naschoolse opvang, ondersteuning wijkaanpak en beheer van de buurtcentra. Dit besluit is door gedeputeerde van Sociale Aangelegenheden Benito Dirksz genomen.

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha houdt zich sinds 24 augustus van dit jaar reeds bezig met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op 17 september jongstleden werd een zorgcontract ondertekend met FGPM. In het contract komen het openbaar lichaam Bonaire en FGPM overeen dat de stichting in de komende vier maanden de genoemde werkzaamheden zal voortzetten. Het OLB zal in de tussentijd het beraad voortzetten om tot een oplossing voor de lange termijn te komen.

Op de foto:
Christopher Frans (adviseur gedeputeerde Dirksz), Jennifer Silberie (voorzitter FGPM), Genara Timp (penningmeester FGPM), gedeputeerde Benito Dirksz, Ally Pourier-Beukenboom (hoofd afd. Onderwijs en Welzijn) i Ruthmila St Jago (adviseur welzijn).

Oranje Fonds zoekt ontmoetingsruimtes gerund door vrijwilligers

Op 25 september sluit de inschrijving van de Appeltjes van Oranje 2016. Samen zelf doen! is het thema van de Appeltjes van Oranje 2016. Het Oranje Fonds is op zoek naar succesvolle ontmoetingsruimtes die worden gerund door vrijwilligers. Ieder jaar reikt Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, drie Appeltjes van Oranje uit. Organisaties hebben nog ruim een week om zich aan te melden via www.oranjefonds.nl/appeltjes.

Dit jaar zoekt het Oranje Fonds voor de Appeltjes van Oranje ontmoetingsruimtes in zelfbeheer. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, legt uit: “We zoeken initiatieven waarbij vrijwilligers niet alleen het bestuur, maar ook het beheer en de programmering zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan een winkel in de buurt, een buurthuis en speelplek die vrijwilligers helemaal zelf beheren”.

De Appeltjes van Oranje is de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van €15.000. Koningin Máxima reikt de prijs in mei voor de veertiende keer uit aan drie winnaars. Aanmelden voor deze editie van de Appeltjes van Oranje kan tot 25 september 2015.

Overzeese kantoren TCB bespreken innovatieve plannen 2016 en toekomst toerisme op Bonaire

TCB-Bonaire heeft de vertegenwoordigers van haar overzeese kantoren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa uitgenodigd om naar Bonaire te komen om hun marketingplannen voor 2016 te bespreken en evalueren. De vergaderingen werden gehouden in de meeting room van TCB zelf en bij Divi Flamingo Beach Resort & Casino van 31 augustus tot 4 september 2015.

De overzeese vertegenwoordigers en TCB Bonaire hebben hun strategieën gedeeld en gaan zich meer richten op digitale marketing met als voornaamste doel meer verkeer naar de website www.tourismbonaire.com te genereren. Daarnaast is het van belang om de deelname aan toekomstige projecten door de toeristische stakeholders op Bonaire te vergroten. De TCB kantoren werken verder aan een meerjaren marketingplan, dat zich richt op produktontwikkeling om zo het beeld van de bestemming te verbeteren. Programma’s en projecten moeten meetbaar zijn en een mogelijkheid bieden voor TCB om geld te genereren, zodat de organisatie meer financieel zelfvoorzienend wordt.

Verdeeld over vier dagen heeft TCB gesprekken gevoerd met de Gedeputeerde van Tourisme, Dhr. Clark Abraham; Dhr. Jurgen Lippinkhof, Chief Commercial Officer van Insel Air; Dhr. Michael Nicolaas, Chief Executive Officer en Dhr. Les Laplace, Chief Operating Officer van Bonaire International Airport (BIA); Mevr. Irene Dingjan en Mevr. Debby Rauwers van BONHATA en Dhr. Henk van de Velden en Dhr. Quintin Knuf van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Tijdens de bijeenkomsten werd TCB geïnformeerd over onderwerpen variërend van Bonaire’s airlift en aankomst statistieken, de plannen voor de renovatie van de luchthaven, de uitvoering door het CBS van een exit survey op de luchthaven, het belang van synergie tussen TCB en haar belangrijkste stakeholders en andere relevante onderwerpen.

Na feedback van de private sector en belangrijke stakeholders worden de plannen en activiteiten uitgevoerd. Eind oktober heeft TCB haar plannen en marketingactiviteiten voor 2016 gereed. TCB bedankt iedereen voor zijn input en bijdrage aan de toekomst van het toerisme op Bonaire. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TCB op 717-8322 of via email marketing@tourismbonaire.com

Virgen del Valle viering was groots dit jaar en 2 marine park boten deden mee

Virgen del Valle is de heilige patroon van de vissers, en ook andere zeevarenden namen deel aan deze viering. Elk jaar wordt de dag van deze heilige gevierd, en dit jaar was het grootser dan ooit. STINAPA deed voor het eerst dit jaar mee aan de viering.

Het beeld van de Virgen del Valle werd meegenomen op een boot van Sorobon richting Cai. Daar kwam de boot met het beeld tot stilstand. De andere boten maakten een rondje rondom de boot met het beeld, waarna men weer richting Sorobon ging voor de zegening van het beeld en alle aanwezigen. Hierna werden er drankjes en hapjes aangeboden.

Het was een mooie ervaring om al de vissersboten, de vissers samen met hun familie en vrienden, de coast guard en ook de loods mee te zien doen aan deze viering.

Volgend jaar zal STINAPA ook weer mee doen aan deze prachtige traditie.

Gilbert Isabella – Eén jaar Rijksvertegenwoordiger

Op 1 september 2014 trad Gilbert Isabella aan als de nieuwe Rijksvertegenwoordiger van Caribisch Nederland. In het onderstaande artikel blikt hij kort terug op zijn eerste jaar in functie.

Tijd te kort. Die constatering moest ik al snel trekken in mijn eerste maand als Rijksvertegenwoordiger. Die periode stond vooral in het teken van het kennismaken met de drie eilanden, hun bestuurders, de nieuwe collega’s en natuurlijk ook met de bewoners. De tijd was te kort om meteen iedereen te kunnen spreken en alles te bezoeken. Gelukkig heb ik daar de maanden daarop nog ruimschoots gelegenheid toe gehad. De hartelijke ontvangsten en vele gesprekken staan me nog heel goed bij; de eilanden lieten zich van hun beste kanten zien. Meteen werd duidelijk in die eerste maand dat alle drie de eilanden hun specifieke eigen karakter hebben, met elk hun eigen zorgen en problemen maar zeker ook kansen, sterke kanten en voldoende uitdagingen.

Al die informatie kon ik een maand later meteen in Den Haag onder de aandacht brengen tijdens mijn eerste ‘CN-tafel’. De Caribisch Nederlandse-tafel is het gemeenschappelijke ambtelijk overleg in Den Haag. Daar praten alle betrokken departementen met elkaar, wisselen zij ervaringen uit en wordt vooruit gekeken naar de agenda voor de betrokken bewindspersonen. Voor mij als Rijksvertegenwoordiger is het een voorportaal waar ik actuele informatie vanuit Caribisch Nederland kan inbrengen vanuit het perspectief van de eilandbewoners en informatie mee terug kan nemen vanuit het Haagse.

Onderwerpen die ik die eerste keer heb genoemd waren onder andere: de zo dringend gewenste aanpak van de armoede problematiek op de eilanden; het groeiend ‘wij-zij-gevoel’ dat ik als onderstroom bemerkte; het gezamenlijk verder uitwerken van het Meerjarenbeleidsplan; de problematiek achter de voordeuren en de optimistische toekomstblik van de jongeren op de eilanden. Prettig was het om te merken hoeveel betrokkenheid er bij en voor Caribisch Nederland is vanuit de verschillende departementen.

Samen met de eilandsbesturen moet dit de komende jaren tot het oplossen van een aantal bekende en ervaren knelpunten kunnen leiden. Eigenlijk is er het afgelopen jaar teveel gebeurd om op te noemen. Er zijn referenda gehouden en lokale verkiezingen. De eilandsraadsverkiezingen, een belangrijk moment voor de bevolking om hun stem te laten horen, zorgden voor nieuwe leden in de eilandsraden en in de bestuurscolleges. De onafhankelijke evaluatiecommissie onder leiding van mevrouw Spies, die de gevolgen van de staatkundige vernieuwing van 10-10-10 voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzoekt, zal in half oktober 2015 het eindverslag aanbieden. Daar wordt ook door mij met spanning naar uitgekeken.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo baart op dit moment de situatie op Sint Eustatius, met het verscherpte bestuurlijk toezicht, mij zorgen. Ik geloof dat de Rijksoverheid en het Openbaar Lichaam van Sint Eustatius uiteindelijk een gemeenschappelijk doel hebben en dat is goed bestuur, transparantie en financiële stabiliteit. Deze zijn nodig voor het welzijn en de ontwikkeling van de bewoners van Sint Eustatius.

Ook kon ik Statia Day en Saba Day meevieren; belangrijke dagen die stevig wortelen in de samenleving en belangrijk zijn voor de eigen identiteit. Net als de taal: op Sint Eustatius is het onderwijs dankzij het vele werk van OCW, de scholen en onderwijsdeskundigen overgegaan naar het Engels als instructietaal. En op Bonaire kon met medewerking van RCN een Papiamentstalige spellingcontrole voor op de pc worden uitgegeven.
Dan was er natuurlijk het feestelijke koninklijk bezoek aan Dia di Rincon. Een groot feest waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima uitbundig meededen .

En af en toe ‘schuurt’ de relatie tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Maar In ieder goed huwelijk is er wel eens wat. Zolang we met elkaar blijven praten en je oprecht vindt dat je iets moet oplossen, is mijn ervaring dat je er altijd met elkaar uitkomt.

Aanzetten daartoe zijn intussen al gegeven, bijvoorbeeld tijdens de afgelopen CN-week in juni met de ondertekening van de meerjarenplannen voor Saba en Bonaire. Duidelijke speerpunten in het beleid van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland zijn armoedebestrijding, kinderrechten en het bevorderen van de economische ontwikkeling op de eilanden. En zo gleed mijn eerste jaar als Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als een zeilbootje door de Caribische zee het tweede jaar in.

Werkzaamheden nieuwbouw JICN in volle gang

De werkzaamheden op het bouwterrein aan de Kaminda Lagun op Bonaire, waar de nieuwe Justitiële Inrichting Caribisich Nederland (JICN) wordt gebouwd, zijn in volle gang. Momenteel wordt gewerkt aan de betonnen wanden en hekwerken om het complex. Ook wordt gewerkt aan de funderingen van de gebouwen binnen de muren. De plaats van de 9 van de 14 gebouwen is al zichtbaar op het bouwterrein.