Officiele lancering Qredits microfinanciering op Bonaire

Tijdens het symposium van de Kamer van Koophandel Bonaire ter gelegenheid van de Wereld Ondernemersdag op 21 augustus 2015 werd Qredits Microfinanciering Bonaire gelanceerd door Qredits-CEO Elwin Groenevelt. Qredits Bonaire werkt nauw samen met de KvK Bonaire. Mw Orphaline Saleh is de adviseur van Qredits op het eiland en houdt kantoor in het gebouw van de KvK Bonaire.

De opening van dit kantoor is een belangrijke stap voor de lokale ondernemers. De gezamenlijke missie van de Kamer van Koophandel van Bonaire en Qredits is om de inwoners van Bonaire te motiveren voor het ondernemerschap. Qredits biedt verschillende diensten en producten aan om de ondernemers te stimuleren en te ondersteunen in de start en/of uitbreiding van hun bedrijf, zoals het verstrekken van kredieten, het inzetten van coaches én het introduceren van het onderwijsprogramma EigenBaas.

Qredits heeft een concreet actieplan ontwikkeld dat er op gericht is beginnende ondernemers kansrijker te maken om een succesvolle start met een eigen bedrijf te bewerkstelligen. Grote financieringsmogelijkheden voor ondernemers zijn er niet op Bonaire. Daarom zal Qredits inspringen op deze vraag door het verstrekken van kredieten tot $ 25.000. Daarnaast kan de ondernemer bij de start van zijn bedrijf worden geholpen door verschillende online tools én fysieke coaching.

Qredits gaat met name het programma ‘Ondernemingsplan schrijven’ in samenwerking met de Kamer van Koophandel Bonaire actief aan aspirant ondernemers aanbieden. Ook zal worden geïnvesteerd in ondernemerschapsonderwijs op Bonaire. Door de introductie van het onderwijsprogramma EigenBaas op de Scholengemeenschap Bonaire (Havo/VWO en MBO) en op Forma (beroepsonderwijs) zullen de studenten in een vroeg stadium kennis maken met het ondernemerschap.

In het programma wordt de student meegenomen in de échte ondernemerswereld: de student bespreekt samen met een Qredits bedrijfsadviseur een real life case, gaat zelf aan de slag met een ondernemingsplan en pitcht uiteindelijk zijn of haar plan voor een jury.

Grootschalig Opinieonderzoek over het Koninkrijk

Tussen 14 september en 31 oktober 2015 zal op alle zes de Nederlandse Caribische eilanden door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) een grootschalig opinieonderzoek worden uitgevoerd. Het gaat om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat gefinancierd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dr. Wouter Veenendaal is hoofdonderzoeker van dit opinieonderzoek.

Op elk eiland is door middel van een steekproef op een willekeurige manier een aantal adressen geselecteerd, en elk van deze adressen zal tussen 14 september en 31 oktober 2015 worden bezocht door een lokale interviewer. De bewoners van deze adressen zullen met behulp van een papieren vragenlijst worden geïnterviewd over de volgende onderwerpen: 1) relaties tussen de eilanden en Nederland, 2) lokale politiek op het eiland, en 3) mediagebruik. De resultaten van de interviews worden vertrouwelijk behandeld, en het afnemen van een interview duurt ongeveer 20 minuten. Interviews kunnen in het Engels, Nederlands, Papiaments, of Spaans worden gehouden.

De belangrijkste reden voor dit onderzoek is dat er ontzettend weinig wetenschappelijk en vergelijkend opinieonderzoek op de eilanden wordt uitgevoerd: de laatste grootschalige survey die op de eilanden is gehouden dateert uit 1998. Juist nu de constitutionele hervormingen van 2010 vijf jaar achter ons liggen, is het ontzettend belangrijk om te weten hoe de bevolking van de eilanden denkt over het Koninkrijk en de veranderde relaties met de andere eilanden en met Nederland. Ook is het interessant om vergelijkingen te trekken tussen de eilanden, en bijvoorbeeld te bekijken of er grote verschillen zijn tussen de eilanden die in 2010 autonome landen zijn geworden, en de eilanden die nu openbare lichamen van Nederland zijn.

De eerste resultaten van dit opinieonderzoek worden naar verwachting in december 2015 of januari 2016 gepresenteerd. Een van de expliciete doelen van dit onderzoek is om deze resultaten terug te koppelen naar de eilandbevolkingen, en dit zal gebeuren via de lokale media.

Het KITLV roept iedereen die in de komende weken en maanden thuis door een interviewer bezocht wordt op om mee te doen aan een interview. Uw mening over ons Koninkrijk is ontzettend belangrijk, en dit onderzoek geeft u een unieke kans om die mening kenbaar te maken. Wij vertrouwen daarom op uw medewerking!

Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.kitlv.nl/nl/research-projects-confronting-caribbean-challenges/ . Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan Dr. Wouter Veenendaal, via veenendaal@kitlv.nl.

Laatste Taste of Bonaire voor 2015 – Internationale editie

Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert op 30 augustus haar laatste Taste of Bonaire voor 2015. Het evenement heeft dit keer als thema “Internationale Editie” en is groter van opzet dan de vorige Taste of Bonaire.

De kruising bij ex-City Café en de toegang tot de parkeerplaats van het Bestuurscollege wordt afgesloten om meer ruimte te creëren in het Wilhelminapark en meer eettentjes te kunnen plaatsen. Zoals altijd worden er diverse internationale gerechten aangeboden en kunt u een bezoek brengen aan de kunst- en nijverheidsmarkt. Van 16.00-20.00 uur is STINAPA aanwezig op het Oranje Plein. Zij sluit deze avond de Shark Week af met de “Shark Extravaganza”. Er zijn verschillende spellen & prijzen, een informatiestand en nog veel meer.

Het entertainment wordt deze avond verzorgd door de Sensation band en DJ Proyekto 2000. Daarnaast zijn er optredens van onder andere The Ginies. Speciale aandacht wordt besteed aan de Special Olympics groep, Miss & Mister Teen Bonaire en de nieuwe AD Productions modellen.

TCB nodigt iedereen van harte uit om te komen genieten van deze laatste Taste of Bonaire op zondag 30 augustus 2015 van 18.00-22.00 uur in het Wilhelmina Park.

KvK Bonaire organiseert succesvolle wereld ondernemersdag

Vorige week vrijdag 21 augustus 2015 was de World Entrepeneur Day – de Wereld Ondernemersdag. De Kamer van Koophandel Bonaire heeft deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar organiseerde een grootse conferentie met verschillende seminars die heeft plaatsgevonden in de Peter Hughes Room van het Divi Flamingo Resort met deelname van ruim 60 lokale ondernemers.

Bij deze gelegenheid heeft de KvK Bonaire voor de eerste keer de focus gelegd op het ondernemerschap als ruggengraat van de economie. Gedurende het symposium werden verschillende belangrijke thema’s behandeld. De bekende spreker en auteur Tom Kok nam de onderwerpen inspirerend leiderschap en innovatie voor zijn rekening en de bedrijfsadviseur Danny evers was belast met het thema ondernemerschap. De KvK Bonaire kan terugkijken op leerzame en succesvolle workshops die vlotjes verliepen dankzij een aantrekkelijk samengesteld programma.

De Wereld Ondernemersdag Bonaire begon met een toespraak van de KvK Bonaire-voorzitter Dick ter Burg die de aanwezigen verwelkomde, gevolgd door economie-gedeputeerde Clark Abraham die de officiële opening verrichtte. Tom Kok, geboren op Curacao en met een indrukwekkende carrière als politicus en bestuurder van grote ondernemingen in Nederland achter de rug, verzorgde de seminars vóór en direct na de middagpauze.

Het spreekt vanzelf dat de voordracht van dhr Kok onder andere handelde over de visie waarmee hij beroemd is geworden, namelijk dat inspirerend leiderschap vooral gaat over je eigen bron van inspiratie vinden, over bezield raken – en blijven – en over anderen inspireren en bezielen. De deelnemers konden het boek ‘Inspirerend Leiderschap’ van Tom Kok kopen, die aan het eind van de dag alle verkochte boeken signeerde. Ook Danny Evers presenteerde in twee sessies de laatste seminars van de dag die over het ondernemerschap gingen.

De deelnemers waren heel enthousiast en hadden lovende woorden voor de KvK Bonaire die de Ondernemersdag organiseerde. Een ondernemer zei dat het was alsof de presentaties haar wakker hebben geschud en weer nieuwe energie hebben gegeven. Anderen vertelden het prettig gevonden te hebben dat de seminars interactief waren en dat de deelnemers in groepen konden werken. Opmerkelijk was de aanwezigheid van drie docenten en vier studenten van de MBO SGB.

De KvK Bonaire zelf kan terugkijken op een geslaagd evenement. De organisatie is tevreden met de grote opkomst, ondanks dat het symposium de hele dag duurde. De deelnemers en de organisator kijken nu al met grote belangstelling uit naar de volgende conferentie van de KvK Bonaire!

Opening van nieuwe kantoorpand ZVK in Kralendijk

In het bijzijn van de Rijksvertegenwoordiger, Gilbert Isabella, de plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Andre Kleinmeuleman, diensthoofden van de Rijksdienst Caribisch Nederland, fractievoorzitters en leden van de Eilandsraad van Bonaire, zorgaanbieders en leden van de Boneriaanse persmedia werd op maandag 24 augustus het splinternieuwe kantoorpand van het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) officieel geopend.

Het gebouw werd op ludieke wijze geopend door de directeur van het ZVK, Arnoud Boesten, de plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie VWS, Andre Kleinmeuleman en Etsel Pieternella, portefeuilleadviseur van gedeputeerde Benito Dirksz, in diens vertegenwoordiging. Door de papieren doktersjas te scheuren, ruilde het ZVK met de opening van haar nieuwe kantoorpand een jas van zichtbare zorg in voor een mantel van zorg, uitgevoerd door een organisatie die haar oor dicht bij het hart van de bevolking plaats en die te allen tijde bereid zal blijven om de zorg waar iedereen recht op heeft te garanderen.

Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met zowel de bezoeker als het personeel. Privacy, toegankelijkheid voor mindervaliden en, waar nodig, speciale voorzieningen zijn belangrijk. Voor het personeel die zich in het kantoor dienstbaar op moet stellen heeft het ZVK voor een prettige werkruimte gezorgd, die aan alle moderne eisen voldoet, aldus Arnoud Boesten.

Op de foto’s het moment waarop Arnoud Boesten, Andre Kleinmeuleman en Etsel Pieternella de papieren doktersjas openscheurde, de officiële opening van het kantoorpand van het ZVK symboliserend.

Staatssecretaris Dijksma bezoekt Saba en Bonaire

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken brengt van 30 augustus tot en met 2 september een werkbezoek aan Saba en Bonaire. Het is het eerste bezoek van de staatssecretaris aan deze eilanden van Caribisch Nederland. Op het programma staan op beide eilanden gesprekken met de gezaghebbers en de leden van de bestuurscolleges en bezoeken aan projecten.

Op Saba spreekt de staatssecretaris met de leden van het toerisme-comité en brengt zij een bezoek aan de in aanbouw zijnde energiecentrale en het natuurproject ‘goat buy back’. Ook staat er een boottocht rond het eiland gepland.

Op Bonaire heeft de staatssecretaris een ontmoeting met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel en het energiebedrijf. Op het programma staat verder de bezichtiging van het door de staatssecretaris gesubsidieerde plattelandsontwikkelingsproject en een bezoek aan een succesvol tuinbouwbedrijf gevestigd op het terrein van Krusada.

Met de staatssecretaris reist een aantal bedrijven mee, die de mogelijkheden gaan verkennen voor Bonaire als proeftuin voor duurzame land- en tuinbouwtechnieken.

Directeur Unkobon stopt

In de oprichtingsvergadering van consumentenbond Unkobon in september 2012 toonde Hans Evers zich bereid om gedurende het eerste half jaar de functie van directeur op zich te nemen. Dit is uitgelopen tot jaren van vrijwilligerswerk als directeur. In februari 2015 gaf Evers aan dit jaar te willen stoppen. Op 22 juli j.l. heeft hij te kennen gegeven definitief te stoppen als directeur van Unkobon.

In de afgelopen jaren heeft Unkobon zich bewezen als een actief behartiger van de belangen van de consument. De leden van de Bondsraad en van de Raad van Toezicht zijn Hans Evers dankbaar voor zijn goede pionierswerk voor Unkobon.

Conform de statuten berust het bestuur van de bond tijdelijk bij de Raad van Toezicht. Unkobon streeft ernaar in september 2015 een vervanger voor de directeur te hebben gevonden.

Om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen heeft de Raad van Toezicht een Secretaris en een Penningmeester aangesteld.

Koraal Duivel populatie krijgt klap tijdens jacht in de mariene reserves

Afgelopen zaterdag zijn er in het gebied tussen Karpata en Slagbaai 288 invasieve lionfish (Koraal Duivel) verwijderd door 31 gecertificeerde jagers.

STINAPA Bonaire organiseerde zaterdag middag 22 augustus een 2-tank duik in de mariene reservaten, een gebied waar normaal niemand mag komen. De 31 duikers waren onderverdeeld over 2 duikboten, de Pressure Drop van Divi Flamingo en de Bulado. De boten waren voor donker terug met een grote lading lionfish; in totaal zijn er in 1 middag 288 van deze invasieve soort van het rif verwijderd.

De lionfish kwam tot 2009 niet voor in de wateren rondom Bonaire en deze vis heeft derhalve geen natuurlijke vijand, zij wordt dus niet door andere zeedieren gejaagd. Sinds de eerst genoteerde lionfish op Bonaire in oktober 2009 heeft de vis zich zeer snel voortgeplant en verspreid en is nu overal rondom Bonaire (en in het gehele Caribisch Gebied) te vinden. De vis heeft het vooral gemunt op de jonge mariene diertjes op ons rif en kan in zeer korte tijd heel veel eten en zich snel voortplanten. De lionfish is een gevaar voor de biodiversiteit op onze riffen en dient zo veel mogelijk verwijderd te worden. Het is een zeer smakelijke maaltijd en meerdere restaurants op Bonaire hebben dan ook de Lion Fish op hun menu staan!

De gevangen vis wordt door Rum Runners en het Bonaire Culinary Team als hun ‘specialty dish’ Ceviche aangeboden op het event ‘De Smaak van Bonaire’ op 10 september in Scheveningen, Nederland.

Scores:
Drie STINAPA rangers hebben de meeste vis gevangen, alledrie meer dan 25 vissen pp in 2 duiken! Zij zijn geen deelnemers in de wedstrijd dus de prijzen gaan naar:

Meeste vis 21 stuks Susan Porter
Grootste vis 44 cm Kevin O’Brien
Kleinste vis 7.5 cm Cassandra O’Neal

Onze hartelijke dank aan alle jagers, vrijwilligers en onze sponsors van dit Shark Week event:
DCNA, Nationale Postcode Loterij, Bonaire CulinaryTeam, TCB, El Mundo, Best Brands Bonaire, Divi Flamingo Beach Resort & Casino, Capt. Don’s Habitat, Buladó, Bonaire Big Game Fishing, BonFM, RumRunners, Spice Restaurant, Woodwind Guided Snorkel Tours, Buddy Dive Resort, ItRains Fishes, Jong Bonaire, Kant’í Awa Snack, PEW, Plaza Beach Resort Bonaire.

Wounded Warriors hebben genoten tijdens cocktail receptie

Op woensdagavond 19 augustus 2015 vond de Wounded Warriors receptie plaats op het binnenplein van het kantoor van de gezaghebber. Dit jaar werden de Wounded Warriors en hun familie al voor het 10e jaar verwelkomd.

De bijzondere en moedige groep Wounded Warriors kwam met hun families naar Bonaire om hun “Open Water Scuba Diving” certificaat te behalen. De groep bestond in totaal uit 20 personen. Het zijn militairen en mariniers, die gewond zijn geraakt in Irak en Afghanistan. Sommigen werden tijdens hun reis naar Bonaire begeleid door hun echtgenoot of partner, samen met de vertegenwoordigers van DEMA/Be a diver en TCB Noord-Amerika.

Net als voorgaande jaren werd de delegatie geëerd tijdens een cocktail receptie georganiseerd door Tourism Coporation Bonaire (TCB). Sponsoren en andere gasten, die deze reis mogelijk hebben gemaakt, waren ook aanwezig. De groep werd naar de lokatie gebracht per bus, begeleid door de Bikers Bonaire groep, en verwelkomd door de gezaghebber Mr. Edison Rijna.

TCB maakte van de gelegenheid gebruik om de Wounded Warriors een ambassadeurs certificaat te geven, overhandigd door Miss. Teen Bonaire Ms. Susanne Wilsoe. Een vertegenwoordiger van TCB, Helen Thodé, gaf hen de bronzen ambassadeurs medaille en van de gezaghebber kregen ze een pin met het wapenschild van Bonaire. De Wounded Warriors toonden hun waardering door ook een cadeau te geven aan degenen, die dit bezoek georganiseerd hebben. Alle aanwezigen genoten van de sfeer en het entertainment door de folkloristische groep Tuti Fruti.

Speciale dank gaat uit naar alle sponsoren en vrijwilligers, die deze reis mogelijk hebben gemaakt.
Kijk voor meer informatie op: www.woundedwarriorproject.org of neem contact op met TCB via telefoon: 717-8322 of email: info@tourismbonaire.com.

Samen bouwen aan veilig en gezond werken in de bouw

In het najaar van 2015 gaat de Arbeidsinspectie intensief controleren in de bouwsector. Daarom houdt de Arbeidsinspectie op dinsdag 22 september 2015 een voorlichtingsbijeenkomst over veilig en gezond werken in de bouw, bij Kooyman aan de Kaya Korona. Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld om werkgevers bij te praten over hoe en waarop de Arbeidsinspectie gaat controleren als het gaat om veilig en gezond werken.

Voor wie?
Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst; immers veilig en gezond werken is in ieders belang. Hierbij wordt gedacht aan de voorlieden en andere leidinggevenden.

Wat kunt u verwachten?
Allereerst gaat de Arbeidsinspectie uitleggen waarop wordt gecontroleerd. Het gaat om zaken als de organisatie van veilig en gezond werken, veilig werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen en verschillende gezondheidsrisico’s. Naast de bijdrage van de Arbeidsinspectie zullen bedrijven uit de bouw en de luchtvaart vertellen hoe zij een en ander nu al hebben georganiseerd. Verder zullen verschillende toeleveranciers en adviseurs op het gebied van veilig en gezond werken hun nieuwste producten en diensten tonen.

De inloop bij de Kooyman, aan de Kaya Korona, op dinsdag 22 september, is om 16.00 uur met een hapje en een drankje, gevolgd door het officiële gedeelte vanaf 16.30 uur waarna er de gelegenheid is om informeel met uw collega-bedrijven te praten en te netwerken tijdens een borrel vanaf 19.30 uur.

Gelet op de organisatie en catering is aanmelding noodzakelijk.
U kunt zich via de volgende link aanmelden: www.bouw2015.questionpro.com

In november 2015 vinden soortgelijke bijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius plaats.