Open dag Washington-Slagbaai National Park

Op 7 juni van 8am tot 6pm is er een open dag bij het Washington Park. Iedereen is welkom. Entree is gratis.

Zoals gewoonlijk zal er weer een gevarieerd aanbod zijn van hapjes en drankjes. De kinderhoek zal dit jaar ook weer aanwezig zijn. Er is een door STINAPA ranger begeleide wandeling door Mondi Suit voor volwassenen die om 8 uur begint.
Transport is beschikbaar van de ingang naar Slagbaai en weer terug, de tijden zijn om 9 uur dan weer eentje om 12 uur en dan om 3 uur om iedereen bij Slagbaai op te halen.

Op deze dag zal er ook een mountain bike race gehouden worden om 7.30am. Er zijn lokale bands aanwezig die muziek maken voor een ieder die even wil dansen.
Vergeet de datum niet! Op zondag 7 juni van 8u tot 6u, heeft u een afspraak met ons bij Washington-Slagbaai National Park. Entree is gratis.

Taste of Bonaire op 30 mei 2015

Op 30 mei organiseert Tourism Corporation Bonaire (TCB) de tweede ‘Taste of Bonaire’ van dit jaar. Dit wordt ook de tweede Taste of Bonaire die in mei wordt gehouden. De eerste werd gehouden als startsein voor de Bonaire Cuisine Month op 3 mei 2015 en nu weer als afsluiting van deze speciale culinaire maand op 30 mei 2015.

De eerste Taste of Bonaire was bijzonder geslaagd. Er werd flink genoten van wat de verschillende eettentjes te bieden hadden, van de bartender wedstrijd en de leuke optredens op het podium.

De komende Taste of Bonaire staat meer in het teken van een culturele avond met verschillende eettentjes, kunst en nijverheid. Foyan Boyz zorgt voor de muzikale omlijsting en er zijn dansvoorstellingen van The Ginies en Dance Sensation.

De aanwezigen kunnen ook meedoen aan een loterij. Daarmee zijn prijzen te winnen die variëren van een fles wijn tot een etentje voor twee personen. Iedereen is van harte uitgenodigd om van een geweldige avond te komen genieten in het Parke Wilhelmina op 30 mei van 18.00 tot 22.00 uur.

Meer informatie is verkrijgbaar via info@tourismbonaire.com of telefoon 717 8322.

Grote opkomst netwerkbijeenkomst ‘Creëren van Nieuwe Kansen’

De Kamer van Koophandel en RCN hebben afgelopen 21 mei een netwerkbijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. De bijeenkomst genaamd ‘Creëren van nieuwe kansen’ werd druk bezocht. Maar liefst 60 bedrijven kregen uitleg over een eenvoudige manier waarop ondernemers zaken kunnen doen met RCN, de nieuwe aanbestedingsprocedure (zuiver lokaal) van RCN en haar doelstellingen, waaronder het bieden van meer ruimte aan lokale ondernemers. De Kamer van Koophandel hield twee presentaties over netwerken en crowdfunding. Voor de ondernemers de uitgelezen kans om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Bestuurscollege stelt termijn Curoil voor gasproblematiek Bonaire

Naar aanleiding van de ontstane commotie met betrekking tot het tekort aan gas aan het begin van de maand, heeft gedeputeerd Clark Abraham onlangs de directeur alsmede de supervisor Bonaire van Curoil uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst is er door de gedeputeerde een duidelijk standpunt ingenomen: “voor het einde van het derde kwartaal 2015 moet het gasproblematiek opgelost zijn”. ,,We stellen een duidelijk termijn. Dit heeft te maken met het feit dat gas een nutsvoorziening is voor Bonaire, we kunnen simpelweg niet zonder gas’’, aldus gedeputeerde Abraham. Daarnaast is er door Abraham duidelijk gemaakt dat indien Curoil niet kan voldoen aan het ingenomen standpunt, er alternatieven zullen worden gezocht in de vorm van mogelijke andere gasleveranciers.

Het college houdt hierbij duidelijk rekening met de lokale werkgelegenheid gebonden aan de aanwezigheid van Curoil op Bonaire. Bovendien kan de garantie niet worden geboden dat een andere leverancier dezelfde -relatief lage- partikuliere gasprijzen kan bieden als Curoil. Voor het bestuurscollege zijn dit voldoende redenen om Curoil een gedegen kans te bieden om alsnog gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Gasflessen
Ook is er tijdens de bijeenkomst gesproken over de beschikbaarheid van gasflessen. Momenteel worden de 100 lbs. flessen, die eigenlijk bedoeld zijn voor de particuliere gebruiker, toegepast binnen de commercie en dan voornamelijk bij restaurants. Het bestuurscollege wil ook dat hier een alternatief voor komt: ,,Het is belangrijk dat de commercie haar werkzaamheden voort kan zetten zonder dat de particulier hier de dupe van wordt. Dit kunnen we oplossen door grotere opslagtanks voor bijvoorbeeld restaurants aan te bieden’’, aldus de gedeputeerde.
De vaak geringe koopkracht en het ontbreken van de juiste aansluitingen zorgen er voor dat momenteel veel particuliere gebruikers de kleinere 20 lbs. flessen in gebruik nemen. Flessen die bedoeld zijn voor barbecues e.d. “Als in acht wordt genomen dat een 100lbs gasfles vijf keer meer gas houd dan een 20lbs, is het duidelijk dat het gebruik van 20lbs de vraag naar volle flessen ook vijfmaal groter maakt. Dit draagt logischerwijs ook bij aan het bestaande leveringstekort.” aldus gedeputeerde Abraham. Ook hier wil de overheid in samenwerking met Curoil een oplossing voor vinden.

Het bestuurscollege en Curoil zijn overeengekomen dat er op 26 mei aanstaande een plan wordt gepresenteerd door Curoil, waarin wordt beschreven hoe de organisatie van plan is om structureel de Gas problematiek aan te pakken. Indien Curoil met hun plan het bestuurscollege weet te overtuigen dat zij binnen de gestelde trmijn duurzame voorziening van Gas kunnen garanderen, zal de presentatie ook worden verzorgd voor de Eilandsraad en hiermee beschikbaar zijn voor het publiek.

Op de foto v.l.n.r.:
Yamil Lasten (CEO Curoil), Karlo Heijnen (supervisor Curoil Bonaire) en Clark Abraham (gedeputeerde van o.a. Economische Ontwikkeling)

Stinapa viert Internationale Dag van de Biodiversiteit

Mensen zijn een integraal onderdeel van de natuur. De toekomst die we willen moet worden gebaseerd op het leven in harmonie met de natuur, zodat de huidige en toekomstige generaties het kunnen behouden. – Braulio Ferreira de Souza Dias, CBD uitvoerend secretaris

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit. STINAPA wil graag uw aandacht vestigen op deze belangrijke dag. Het lot van de mensheid is nauw verbonden met de biologische diversiteit – de verscheidenheid van het leven op aarde. Biodiversiteit is essentieel voor duurzame ontwikkeling en het welzijn van de mens. Er zijn genoeg voorbeelden:

• Biodiversiteit is een belangrijk bezit in de wereldwijde en lokale economieën. Biodiversiteit ondersteunt direct de belangrijkste economische activiteit en werkgelegenheid in zulke uiteenlopende sectoren als landbouw, visserij, bosbouw, farmaceutica, pulp en papier, cosmetica, tuinbouw, bouw en biotechnologie.
• Voedselproductie is afhankelijk van de biodiversiteit en de diensten die ecosystemen leveren. De duizenden verschillende gewasvariëteiten en diersoorten zijn gefundeerd in de rijke genetische poel van soorten. Biodiversiteit is ook de basis voor de vruchtbaarheid van de bodem, de bestuiving, ongediertebestrijding en alle aspecten die van belang zijn voor het produceren van voedsel in de wereld.
• Een schone en veilige watervoorraad is ook afhankelijk van de biodiversiteit. Ecosystemen fungeren als natuurlijke water infrastructuur, kost minder dan technologische oplossingen. Bossen beschermen watervoorziening, wetlands reguleren overstromingen en een gezonde bodem helpt met het verhogen van het waterpeil en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor gewassen en helpen schadelijke effecten te verminderen.
• Biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen leveren goederen en diensten essentieel voor de gezondheid van de mens – met inbegrip van voedingsstoffen, schone lucht en water en de regulering van plagen en overdraagbare ziekten. Biodiversiteit is essentieel voor de regulatie van de immuunrespons. Biodiversiteit is de basis van de traditionele geneeskunde, en een groot aantal top-ranking wereldwijde medicijnen bevatten componenten afgeleid van plantenextracten.
• Biodiversiteit is de basis voor een duurzaam bestaan. De voordelen van biodiversiteit zijn vooral belangrijk voor arme en kwetsbare groepen. Voor velen zijn de goederen en diensten rechtstreeks afkomstig van de biodiversiteit sociale vangnetten en kan het verschil zijn tussen ellende en welzijn.
• Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in het tegengaan van de klimaatverandering en dragen bij aan de lange-termijn opslag van koolstof in een aantal biomen. (Biomen zijn zeer grote ecologische gebieden op het aardoppervlak, met flora en fauna (planten en dieren) die zich aanpassen aan hun omgeving). Biodiversiteit onderbouwt ook veerkracht van ecosystemen en speelt een cruciale rol als onderdeel van de ramp-risicoreductie en vredesopbouw strategieën. Bossen, wetlands en mangroven spelen een cruciale rol in het verminderen van de gevolgen van extreme gebeurtenissen zoals droogte, overstromingen en tsunami’s.
• Groene zones in steden verminderen incidenten met geweld, verbeteren de menselijke gezondheid en het welzijn, en versterken van gemeenschappen. Ondanks deze feiten, gaat biodiversiteit sterk versneld verloren, grotendeels te wijten aan menselijke activiteiten.
Vertaling van de website Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int.

STINAPA viert deze belangrijke dag door u uit te nodigen op 23 mei om 9 uur bij Washington Park, voor een presentatie over onze vogels. Neem goeie wandelschoenen mee, wat water en ook een verrekijker als je die hebt. Na de presentatie gaan we vogels kijken bij Goto meer.

Bestuurders van Caribisch Nederland ontmoeten elkaar

Maandag en dinsdag, 18 en 19 mei zijn, alle eilandbestuurders (gezaghebbers, gedeputeerden, eilandsecretarissen, griffier en raadsleden) uit Caribisch Nederland samen gekomen op Sint Maarten. Ze hebben daar uitvoerig met elkaar gesproken, kennis en ervaringen uitgewisseld en werksessies gevolgd in het kader van bestuurlijke ontwikkeling. Deze unieke bijeenkomst op Sint Maarten is de kick-off van een gezamenlijk traject van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het ministerie van BZK om samen te werken aan “goed openbaar bestuur”.

RCN en P-Direkt bieden 15 nieuwe arbeidsplaatsen

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en P-Direkt bieden 15 nieuwe arbeidsplaatsen om meer werkgelegenheid te creëren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De 15 vacatures voor medewerker contactcenter zijn vandaag opengesteld.

P-Direkt is de overheidsorganisatie die in Europees Nederland de salaris- en personeelsadministratie verzorgt voor meer dan 120.000 rijksambtenaren. Vanuit haar twee contactcenters in Zwolle en Den Haag ondersteunt P-Direkt managers en medewerkers op de ministeries via telefoon en e-mail.

Op verzoek van de Rijksoverheid in Europees Nederland, opent P-Direkt in september 2015 een derde kantoor op Bonaire. Dankzij het tijdsverschil met Europees Nederland, kunnen de rijksambtenaren nu ook in de avonduren terecht bij het contactcenter. Daarbij zorgen RCN en P-Direkt voor meer werk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor dit contactcenter zoekt P-Direkt 15 enthousiaste collega’s op Bonaire, Sint Eustatius of Saba die op Bonaire een MBO-3 opleiding voor medewerker contactcenter willen volgen. Deze opleiding wordt in samenwerking met Scholengemeenschap Bonaire gegeven. Het gaat om een werk/leertraject van anderhalf jaar. De nieuwe collega’s komen in dienst van RCN op Bonaire.

De vacature is te vinden op de website van RCN: www.rijksdienstcn.com Reageren kan tot 7 juni 2015.

Foto:
Ed Smit, plv directeur P-Direkt en Jan Helmond directeur Rijksdienst Caribisch Nederland bezegelen de samenwerking met een handdruk

Bonaire heeft eigen bier

Eindelijk heeft Bonaire zijn eigen bier, Bonaire Blond. Geïnspireerd op de smaak van, en gebrouwen met ingrediënten van Bonaire. Het blond bier heeft frisse hinten van limoen en de kruidigheid van bloemen afkomstig van de lokale Onima Aloë Vera plantage.

Bonaire Blond is een ambachtelijk gebrouwen Blond Bier met een dubbele gisting in het brouwproces en een derde nagisting op de fles. Het blond bier is gemaakt van alleen gerst mout en is licht geel, goud van kleur. Verfrissend, smaakvol en het enige Bonairiaanse speciaal bier met karakter. Daarnaast is Bonaire Blond langer gelagerd dan normaal, tenminste 4 weken, wat de smaak ten goede komt.

Bonaire Blond is een initiatief van de eigenaren van Restaurant At Sea die het een gemis vonden dat het eiland geen eigen bier heeft. Omdat de reacties zo positief waren, hebben ze besloten het ook bij een aantal andere horecagelegenheden aan te bieden. Het bier is daarom nu exclusief te verkrijgen bij Jibe City Hang Out Beachbar, Little Havana, La Cantina en Restaurant At Sea.

Bonhata maakt Bonaire Culinaire Team 2015 bekend

Het Bonaire Culinaire Team 2015 is nu compleet en in volle training voor hun deelname aan de Taste of the Caribbean competitie die volgende maand plaats zal vinden in Miami. Team manager Floris van Loo van Rum Runners Restaurant werkt samen met professionele koks en een bartender van verschillende BONHATA en Bonaire Restaurant Association (BRA) leden: Senior Chefs Miguel “Poppy” Saragoza en Channethon Jansen.

Junior Chef Giovannie Veld en pastry chef Junior Janga zijn beide ervaren teamleden die al eerder aan deze wedstrijd hebben meegedaan. De bartender die het team compleet maakt is Jay Frans, winnaar van de Bonaire bartender competitie 2015 en al lid van het team in 2014. Een andere junior chef die ook met het team zal meereizen als ondersteuning van het team en die ook zal deelnemen aan een individueel competitie element is Ronald “Jojo” Gosepa. Giovannie en Ronald hebben in 2014 goud gewonnen tijdens het “Caribbean Dueling Challenge” voor junior chefs.

De “Taste of the Caribbean” wedstrijd voor professionele koks en bartenders wordt georganiseerd door de Caribbean Hotel en Tourism Association (CHTA) waarvan de Bonaire Hotel en Tourism Association (BONHATA) een actief lid is. De chefs hadden afgelopen zondag hun eerste presentatie voor een kleine groep van liefhebbers en serveerden een indrukwekkende drie gangen lunch. Komende zondag 17 mei organiseert dit culinaire team een fundraiser diner bij It Rains Fishes. Kaarten zijn verkrijgbaar voor $ 50 en bieden een drie-gangen diner met wijn plus cocktails bereid door bartender Jay Frans, winnaar van de Bonaire bartender competitie 2015. Cocktails worden om 06:00 pm geserveerd, gevolgd door het diner om 6:30 uur. Reservering is noodzakelijk.

Deelname aan deze prestigieuze Caribbean competitie wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Bonaire Hotel en Tourism Association (BONHATA); Bonaire Food Group; Cadushy Distillery, Streefkerk architects + consultants; Caribbean Bakery Supplies; Tourism Corporation Bonaire. It Rains Fishes ondersteunt het team door voor komende zondag hun keuken en restaurant ter beschikking te stellen aan het team.

Om tickets voor dit diner te reserveren en om meer informatie over BONHATA, CHTA of dit culinaire evenement te krijgen kunt u contact opnemen met BONHATA via 717-5134 of info@bonhata.org. Meer diners zijn gepland voor 31 mei en 7 juni, informatie over die diners en het reserveren van uw tafel wordt binnenkort bekend gemaakt.
BONHATA en BRA kijken uit naar de competitie van dit jaar en hopen u te zien op een van de team diners.

Douane CN onderschept cocaïne, cannabis, boksbeugels, pepperspray, messen, ‘automatic electric rifle’ en stroomstootwapens in april 2015

Recent hebben leden van Douane Caribisch Nederland een aantal vangsten gedaan. Er werd in totaal 53 gram cannabis, 57 gram cocaïne, 2 boksbeugels , 2 pepperspray, 2 messen, 1 ‘automatic electric rifle’ en 2 stroomstootwapens onderschept.

Op 10 april 2015 hebben leden van de Douane CN op de luchthaven van Bonaire tijdens een routine controle van passagiers arriverend op een lijnvlucht vanuit Curacao,1 boksbeugel, 2 pepperspray, 2 messen en 2 stroomstootwapens aangetroffen. De wapens werden tijdens een controle met de scanner bij een mannelijke passagier aangetroffen. De wapens werden in beslag genomen en overgedragen aan de KMar voor verder onderzoek.

Op 12 april 2015 hebben leden van de Douane CN op de luchthaven van Bonaire tijdens een routine controle van passagiers arriverend op een lijnvlucht vanuit Curaçao 1 boksbeugel aangetroffen. De boksbeugel werd bij een mannelijke passagier aangetroffen bij het scannen en verdere controle van zijn bagage. De boksbeugel werd in beslag genomen en overgedragen aan de KMar voor verder onderzoek.

Op 13 april 2015 hebben leden van de Douane CN op het postkantoor te Bonaire tijdens een routine controle op postpakketten, 53 gram cannabis en 57 cocaïne onderschept. Het postpakket met de cannabis was afkomstig uit Nederland en postpakket met de cocaïne had Nederland als bestemming. De aangetroffen verdovende middelen werden in beslag genomen en overgedragen aan de KPCN voor verder onderzoek.

Op 24 april 2015 hebben leden van de Douane CN op het postkantoor te Bonaire tijdens een routine controle op postpakketten, 1 ‘automatic electric rifle’ met toebehorende onderdelen aangetroffen. Deze goederen werden in bewaring genomen voor verder onderzoek.

De Douane blijft attent op pogingen om illegale goederen Caribisch Nederland in- of uit te voeren.