Belastingdienst Caribisch Nederland zoekt gegevens om restituties op Saba, Sint Eustatius en Bonaire uit te kunnen keren

De Belastingdienst CN heeft nog een behoorlijk aantal teruggaven waarvoor de belastingplichtige zich (nog) niet heeft gemeld. Dit betreft teruggaven voor verschillende belastingmiddelen. De rechthebbende voor deze bedragen hebben zich tot op heden nog niet gemeld bij de Belastingdienst. Hierdoor beschikt de Belastingdienst CN nog niet over de benodigde bankgegevens om deze restituties aan de rechtmatige begunstigde te doen toekomen.

De Belastingdienst CN verzoekt een ieder die zijn bank gegevens nog niet aan de Belastingdienst CN heeft doorgegeven dit alsnog te doen. Daarnaast zal de Belastingdienst CN voor de oudere teruggaven actief de straat op gaan om de rechtmatige begunstigde voor de teruggaven op te sporen.

In 2014 heeft de Belastingdienst CN een grote stap gemaakt in haar dienstverlening. Belastingplichtigen die eenmalig hun bankrekeningnummer aan de Belastingdienst doorgeven krijgen voortaan hun teruggaven automatisch op hun bankrekening gestort.

Iedere belastingplichtige kan zijn bankrekeningnummer aan de Belastingdienst doorgeven. Dat kan door eenmalig langs te komen op het belastingkantoor en een formulier in te vullen. Dit formulier is tevens te downloaden van de website www.belastingdienst-cn.nl. Naast het formulier moet tevens een kopie van uw legitimatiebewijs bijgevoegd worden. Na inlevering ontvangt u een bevestiging van de Belastingdienst dat uw rekeningnummer voor teruggaven is geactiveerd. Vanaf dat moment zal de Belastingdienst het opgegeven rekeningnummer gebruiken voor alle terugbetalingen.

Uitbetaling van een teruggaaf (na eventuele verrekening van openstaande belastingschulden) vindt dan voortaan automatisch plaats. Deze dienstverlening heeft tot gevolg dat veelal de bedragen eerder op uw rekening gestort wordt dan dat de aanslag bij u in de brievenbus is bezorgd. Het storten van de bedragen is immers niet afhankelijk van de postbezorging.

In de komende periode gaan medewerkers van de Belastingdienst op pad om de rechtmatige begunstigde op te sporen. De Belastingdienst vraagt de medewerking van de bevolking zodat de Belastingdienst er voor kan zorgen dat elke teruggave bij de juiste persoon aan komt.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima bezoeken Bonaire op 30 april

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zullen Bonaire op 30 april 2015 bezoeken in verband met de viering van Dag van Rincon. Dat informeert gezaghebber Edison Rijna namens de regering van Bonaire. Het gaat om een officieel bezoek van onze Koning en Koningin. Ze arriveren op woensdag 29 april.

Op 30 april zullen de Koning en Koningin deelnemen aan de viering van Dag van Rincon. Het Koninklijk paar zal de simadan bijwonen en vervolgens een bezoek brengen aan museum Chichi Tan. Ook zal Koning Willem Alexander de gelegenheid krijgen om te praten met een aantal jongeren en leiders van het project Mi Tambe Por.

Verder staat er ook een bezoek aan Stichting Krusada op kaminda Lagun op het programma en een lunch aangeboden door gezaghebber Rijna.

Vanaf 1 mei 2015 kunnen verkeersboetes niet meer bij de kassa van de Belastingdienst CN betaald worden

De kassa’s van Belastingdienst CN (B/CN) zullen per 1 mei 2015 gaan sluiten. Vanaf die dag zal het niet meer mogelijk zijn om betalingen te doen bij de kassa’s van het belastingkantoor op Bonaire. Dit brengt met zich mee dat
ook de verkeersboetes op een andere manier betaald dienen te worden.

Betalingen van boetes kunt u, net als alle andere betalingen aan de Belastingdienst bij de lokale banken doen via online banking of via de loketfunctie van uw lokale bank. B/CN heeft bij alle lokalen banken een bankrekeningnummer om de betalingskosten zo laag mogelijk te houden.

Betalen via de bank kan op de volgende manieren:
• Bij een lokale bank via online banking.
De procedure kunt u opvragen bij uw bank.
Als u een boete betaalt vermeldt dan a.u.b. het juiste boetenummer. U vindt dit unieke 5 cijferige nummer rechts bovenaan op de bekeuring die u van de politie heeft gekregen. Normaliter is betalen via @HOME online banking kosteloos.
• Betaling via de loketfunctie van uw lokale bank.
Als u een boete betaalt vermeldt dan a.u.b. het juiste boetenummer. U vindt dit unieke 5 cijferige nummer rechts bovenaan op de bekeuring.
Betaal uw boete 7 dagen vóór de zittingsdatum, zo voorkomt u een hogere boete.

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de Belastingdienst flyers gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden om via de bank te betalen waarin tevens een korte handleiding over het betalen van de verschillende belastingen. Deze kunt u afhalen bij de balie van het belastingkantoor of bekijken op onze website www.belastingdienst-cn.nl onder;
‘Het betalen van belasting aan de Belastingdienst Caribisch Nederland’.

Mocht u hierover meer informatie wensen, neem dan contact op met uw bank of met de Belastingdienst.

De Belastingdienst staat voor u klaar!

Show van Karin Bloemen en Cor Bakker op Bonaire

Na het geweldige succes in 2014 bij Spice Beach Club komt theaterdiva Karin Bloemen terug naar Bonaire voor een theatershow op dinsdag 5 mei, welke wederom bij Spice Beach Club zal plaats vinden!

Karin Bloemen (Alkmaar, 28 juni 1960) is een zangeres en cabaretière die met haar opvallende verschijning, haar prachtige liedjes en bruisende optredens al sinds 1983 de aandacht op zich weet te vestigen en uitgroeide tot een van de grootste theaterdiva’s van Nederland.

Ook meesterpianist Cor Bakker zal meereizen. Cor Bakker (1961) begint op 11-jarige leeftijd met piano spelen. Na het conservatorium werkt hij met alle grote pianisten van de wereld en wordt beloond met een aantal prestigieuze prijzen voor zijn pianospel, waaronder de Gouden Harp, de Gouden Notenkraker en de Kiwanis Jazz Award.

Speciaal voor Bonaire maakt Karin Bloemen samen met Cor Bakker een nieuw avondvullend programma vol humor en prachtige muziek.

Kaarten zijn voor $20.00 (voorverkoop, aan de deur $30.00) verkrijgbaar bij restaurant It Rains Fishes, Spice Beach Club en Addo’s Bookstore.
Het is een eenmalige show dus OP=OP.

Commissie gaat OCW adviseren over nieuwe bestuur SGB

Een tweekoppige commissie gaat binnenkort gesprekken voeren met het nieuwe bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). De commissie zal minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vervolgens adviseren of het bestuur in staat is om de SGB op afzienbare termijn op een acceptabel niveau te brengen of dat het plaats zou moeten maken voor een interim bestuurder. Dit zei Dekker vandaag tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over onderwijs in Caribisch Nederland.

Eerder zegden de bewindslieden van OCW het bestuur van de SGB formeel de wacht aan door middel van een voornemen tot aanwijzing. Aanleiding was een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs en het bestuur van de SGB. Het bestuur werd verzocht plaats te maken voor een interim-bestuurder. In plaats daarvan trad een deel van het bestuur terug en zocht zelf opvolgers uit.

Dekker: “Indien dit nieuwe bestuur ongeschikt wordt geacht voor deze complexe taak, verwacht ik dat het bestuur hier zelf haar conclusies aan verbindt. En haar taken alsnog overdraagt aan een interim bestuurder. Mocht het bestuur dit niet doen dan zullen de minister en ik alsnog de aanwijzing verzenden.”

De commissie bestaat uit Glenn Thodé (rector van de universiteit van Aruba) en Kete Kervezee (adviseur van het steunpunt zeer zwakke scholen).

De staatssecretaris merkte op dat de laatste tijd het gesprek alleen nog maar lijkt te gaan over de Scholengemeenschap Bonaire. “De aandacht voor en zorgen over deze school zijn ook terecht, maar de problemen op de SGB mogen niet alles wat elders is bereikt overschaduwen.” Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat drie bassischolen op Bonaire het oordeel basiskwaliteit hebben gekregen van de Inspectie.

www.rijksdienstcn.com/nieuws/eerste-drie-basisscholen-op-bonaire-krijgen-goedkeuring-inspectie

 

 

Handen zetten in eerste steen voor brede school Bonaire

Op donderdag 16 april is de eerste steen, die gebruikt gaat worden voor de officiële handeling van de eerste steenlegging voor de brede school Bonaire, gegoten. Enkele kinderen die op het moment op de Kolegio Papa Cornes zitten hebben hun handen in de gegoten steen gedrukt. Op de foto zijn de kinderen te zien nadat ze hun handen in de steen hebben gezet.

Op woensdag, 22 april zal de eerste steenlegging voor de brede school Bonaire plaatsvinden.

Douane Caribisch Nederland onderschept cannabis, twee handsperen en drie geweren in maart 2015

Recent hebben leden van Douane Caribisch Nederland een aantal vangsten gedaan.
Er werden in totaal 222,90 gram cannabis, 2 handsperen, 1 elektrische pistool
en 2 Air soft pistolen onderschept.

Op 3 maart 2015 hebben leden van de Douane CN op de luchthaven van Bonaire tijdens een routine controle op passagiers arriverend op een lijnvlucht vanuit Aruba, 2 handsperen aangetroffen. De handsperen werden bij een mannelijke passagier aangetroffen bij het scannen van zijn bagage. De twee handsperen werden in bewaring genomen door de douane en overgedragen aan STINAPA voor verder onderzoek.

Op 7 maart 2015 hebben leden van de Douane CN op de luchthaven van Bonaire 14,90 gram cannabis onderschept. De cannabis werd aangetroffen in binnenkomende vrachtgoederen aangebracht met een lijnvlucht vanuit Curaçao. Er werd een doos onderworpen aan een douane controle. Tijdens een douane controle op een pakket werd onderin het pakket cannabis aangetroffen in een plastic zakje. De eigenaar van dit pakket was ter plekke en werd aangehouden en overgedragen aan de KMar voor verder onderzoek.

Op 11 maart 2015 hebben leden van de Douane CN op het postkantoor te Bonaire tijdens een routine controle op postpakketten, 1 elektrische pistool aangetroffen. Dit pistool werd in bewaring genomen voor verder onderzoek.

Op 12 maart 2015 hebben leden van de Douane CN op het postkantoor te Bonaire
tijdens een routine controle op postpakketten, 2 luchtdruk geweren aangetroffen. De Air soft pistolen werden in bewaring genomen voor verder onderzoek.

Op 19 maart 2015 hebben leden van de Douane CN in de zeehaven van Sint Eustatius 208 gram cannabis onderschept. De cannabis werd aangetroffen in een scooter komende vanuit Sint Maarten. Deze zat verscholen in de kuip van de scooter. De scooter en de cannabis werden in beslag genomen en overgedragen aan de KPCN voor verder onderzoek.

De Douane blijft attent op pogingen om illegale goederen Caribisch Nederland
in- of uit te voeren.

Onderzoek jeugdobesitas 2015 Bonaire

De afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van de directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire organiseert vanaf woensdag 25 maart 2015 tot en met begin juni 2015 een eilandelijk onderzoek naar obesitas onder de jeugd op Bonaire. De eerste school die bezocht wordt is Kolegio Kristu Bon Wardador. De voorbereidingen zijn al maanden van te voren in gang gezet en eindelijk is het zo ver. Het “Onderzoek Jeugdobesitas 2015 Bonaire” is een onderzoek naar overgewicht en obesitas bij kinderen van 4 tot en met 16 jaar.

GGD werkt hiervoor samen met het grootste deel van de primair onderwijs scholen en de Scholen Gemeenschap Bonaire (SGB) en met andere organisaties die betrokken zijn bij een gezonde leefstijl van de jeugd. Het onderzoek is een herhaling van een soortgelijk onderzoek dat in 2008 heeft plaatsgevonden. Het fungeert tegelijk als nulpunt voor het JOGG programma (Jongeren Op Gezond Gewicht). Dit programma richt zich erop de jongeren op Bonaire gezond en fit te houden door het promoten van gezond eten en voldoende te bewegen.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam- Medical center (VUmc). Twee medische studentes zullen samen met lokale versterking dit onderzoek op de scholen uitvoeren. Tijdens het onderzoek zullen zij de lengte, het gewicht en de buikomvang van de kinderen meten. In sommige gevallen zal ook de bloeddruk worden gemeten. Tevens nemen we een enquête af over eet- en bewegingspatronen bij de jongeren van 10 t/m 16 jaar.

Overgewicht op Bonaire vormt een bedreiging voor onze jeugd. Overgewicht kan op latere leeftijd voor veel gezondheidsproblemen zorgen. Met de resultaten van dit onderzoek kan de afdeling Publieke Gezondheidszorg beter beleid ontwikkelen om samen met alle burgers van Bonaire overgewicht op een jonge leeftijd preventief tegen te gaan.

Wij willen alle scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, INDEBON, en vooral alle ouders en kinderen die zich betrokken voelen bij het onderzoek en hun medewerking verlenen van harte bedanken!

Editie 24 van de Informatiekrant van RCN is uit

De 24ste editie van de Informatiekrant van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland is uit. In deze editie vindt u onder meer informatie van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland. Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella sprak in Nederland Caribische jongeren die daar studeren.

Verder in deze informatiekrant een artikel over het Engels als instructietaal op Sint Eustatius, wat werkgevers op Bonaire moeten doen als zij een vacature hebben en ook nieuws over diverse bouwprojecten op Bonaire.

Voortaan wordt deze krant twee keer per jaar digitaal aangeboden op www.RijksdienstCN.com (onder ‘Publicaties’). Geprinte versies worden niet meer huis aan huis verspreid, Geïnteresseerden kunnen een kopie hiervan ontvangen via de RCN-kantoren. De krant kan daar gratis worden afgehaald, op Bonaire bij het RCN-Hoofdkantoor aan de Kaya Internashonal, op Sint Eustatius bij het kantoor in het Mazinga Complex en op Saba bij het kantoor in the Bottom.

Naar aanleiding van het onafhankelijke mediaonderzoek dat door de Rijksoverheid is uitgevoerd in 2014 is besloten om de krant niet meer huis aan huis te verspreiden. Dit in verband met o.a. de hoge kosten voor huis en huis verspreiding en omdat de krant niet echt populair was. Uit dit onderzoek blijkt dat niet iedereen deze krant kent ondanks het feit dat deze krant sinds 2010 tot en met december 2014 elke drie maanden huis aan huis werd verspreid.

Dit kan komen doordat de krant niet goed werd bezorgd of doordat niet iedereen in het gezin de RCN-krant in handen kreeg. Alle geïnteresseerden kunnen de infokrant downloaden of lezen. Ook de overige versies van de afgelopen jaren zijn via de RCN website beschikbaar.

Eerste drie basisscholen op Bonaire krijgen goedkeuring Inspectie

Kolegio San Luis Betrian, Kolegio San Bernardo en De Pelikaan hebben als eerste drie basisscholen op Bonaire hun onderwijs zo goed op orde dat ze van de Inspectie het oordeel basiskwaliteit hebben gekregen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) reageert verheugd: “Dit is enorm goed nieuws. Goed nieuws voor de leerlingen op deze scholen, die nu het goede onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Goed nieuws voor de betrokken leraren, schoolleiders en schoolbestuurders die keihard hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken. En het is bovendien goed nieuws voor het eiland Bonaire, want goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor toekomstige welvaart en welzijn voor de hele samenleving.”

Traditiegetrouw zal RCN/OCW deze mooie prestatie met de drie betreffende scholen op feestelijke wijze vieren.

Steeds meer scholen in Caribisch Nederland weten hun onderwijs op voldoende niveau te krijgen. In 2013 bereikte Fundashon FORMA op Bonaire (instituut voor volwasseneneducatie en onderwijs, inclusief sociale kans trajecten voor jongeren) als eerste niveau basiskwaliteit. In 2014 bereikte ook de Golden Rock Catholic School voor primair onderwijs op St. Eustatius deze mijlpaal. De onderwijsinspectie verwacht dat tussen nu en 2016 nog verschillende onderwijsinstellingen, op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland, zullen volgen.

De onderwijsinspectie bezoekt alle opleidingsinstituten in Caribisch Nederland twee maal per jaar, in het kader van de kwaliteitsslag die de scholen zijn aan het maken om leer- en ontwikkelingsachterstanden weg te werken. De kwaliteitsdoelen zijn in maart 2011 vastgelegd in de Onderwijsagenda, getiteld “Samen werken aan kwaliteit”. Het streven is dat in 2016 zo veel mogelijk onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland de basiskwaliteit behaald zullen hebben.