Statistieken over toerisme Bonaire worden voortaan door het CBS gepubliceerd

Tourism Corporation Bonaire (TCB) deelt niet langer Bonaire Non-Resident Cards (BNRC) uit aan boord van de vliegtuigen van Arke, United Airlines en Insel Air. Begin 2014 is TCB gestart met het uitdelen van deze formulieren. TCB heeft verschillende pogingen ondernomen om deze BNRC verplicht te stellen bij aankomst op Bonaire. Vanwege externe factoren, zoals wetgeving en restricties, is dit niet gelukt. Met dat in het vooruitzicht is TCB toch doorgegaan met het uitdelen van de formulieren om informatie te vergaren voor een steekproef.

In de loop van een jaar zijn meer dan 15.000 formulieren uitgedeeld, zodat TCB nu over een steekproef beschikt met gedetailleerdere informatie.

Het afgelopen jaar heeft TCB gebruik gemaakt van gegevens, die door Bonaire International Airport (BIA) werden verstrekt voor het publiceren van statistieken. Uit de totale aankomsten kon TCB echter niet het aantal toeristen extrapoleren. Daarom heeft TCB na intern beraad besloten om per 31 maart 2015 te stoppen met de BNRC. Alle statistische gegevens worden in het vervolg verwerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS publiceert sinds medio 2014 toerisme statistieken over Bonaire. Voorlopig gebeurt dit op half jaar basis, maar in de toekomst worden deze statistieken per kwartaal gepubliceerd. De statistieken van het CBS zijn voor iedereen beschikbaar.

In de toekomst zal het CBS in samenwerking met TCB een Tourism Exit Survey opstarten in de vertrekhal van de luchthaven. De resultaten zullen TCB een representatieve steekproef opleveren, waarmee zij de bezoekers nog beter kan begrijpen en de kwaliteit van het product en marketinginspanningen kan verhogen.

TCB bedankt iedereen voor hun steun en kijkt er naar uit om te beschikken over onafhankelijke en betrouwbare statistieken over Bonaire. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tourism Corporation Bonaire, telefoon 717 83 22 òf stuur een email naar info@tourismbonaire.com.

Bijeenkomst over Goed Bestuur

Op 31 maart 2015 komen de gezaghebbers Gerald Berkel, Jonathan Johnson, Edison Rijna en directeur Koninkrijksrelaties (ministerie van BZK) Erwin Arkenbout bij elkaar op Sint Eustatius. Zij zullen spreken over het programma Bestuurlijke Ontwikkeling dat is opgenomen in het Meerjarenprogramma. Met het programma wordt gestreefd naar continue aandacht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. In het programma is geld uitgetrokken voor een aantal activiteiten die in de loop van 2015 zullen starten. Het programma zal een aantal jaren lopen. De bijeenkomst van dinsdag geldt als startschot voor het programma.

Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in Nederland gaan studeren, blijven in de toekomst een oudedagsvoorziening opbouwen. De Ministerraad stemde vandaag in met een voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hier zorg voor draagt.

Wie nu vanuit Caribisch Nederland in Europees Nederland gaat studeren, valt niet langer onder de algemene ouderdomsverzekering (AOV) BES. Over die tijd bouwt de student dus geen AOV BES op. Alleen als hij of zij naast het studeren ook nog in Nederland werkt, bouwt deze persoon verder aan de oudedagsvoorziening.

Klijnsma wil voorkomen dat studenten door de tijd die ze in Nederland doorbrengen een pensioengat krijgen. Daarom laat zij op 1 juli 2015 een besluit ingaan, dat regelt dat de studenten toch AOV BES blijven opbouwen als ze in Nederland studeren.

De regeling geldt ook de andere kant op. Mensen die vanuit Nederland op Bonaire, Sint Eustatius of Saba gaan studeren, bouwen daar straks geen AOV BES meer op. Zij blijven wel verzekerd voor de AOW.

Hoofdkantoor WEB verhuist naar nieuwe locatie

Het hoofdkantoor van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) verhuist naar een nieuwe locatie. In de afgelopen weken is een aantal afdelingen overgebracht naar het tijdelijke en nieuwe WEB-gebouw op de Kaya Gresia zonder nummer (z/n).

Vanaf 25 maart verhuizen Directie en receptie naar de nieuwe locatie. De nieuwe locatie van WEB op de Kaya Gresia z/n is te vinden naast het hoofdkantoor van RCN dat is gevestigd op de Kaya International.

De balie’s en de kassa’s van de afdeling Customer Service zullen voorlopig toegankelijk zijn voor klanten aan de Kaya Carlos A. Nicolaas 3. Totdat het nieuwe kantoor gereed is gemaakt voor ontvangst van klanten kunnen deze voorlopig op de oude en vertrouwde locatie terecht.

Op het moment dat de kassa’s en de balie’s verhuizen zal dit tijdig gecommuniceerd worden met de bevolking van Bonaire. Tot die tijd kunnen klanten van WEB voor betalingen, aanvragen en afsluitingen terecht op de Kaya Carlos A. Nicolaas 3.

Centraal stemburo neemt besluit om over te gaan tot een nieuwe opneming van stembiljetten

Het centraal stemburo heeft, in de openbare zitting van 20 maart 2015, ter vaststelling en bekendmaking van de verkiezingsuitslag, naar aanleiding van een met opgave van redenen gedaan verzoek van meerdere ter zitting aanwezige kiezers, besloten over te gaan tot een nieuwe opneming van stembiljetten (zgn. hertelling op basis van artikel P21 van de Kieswet).

Het centraal stemburo heeft besloten dat een nieuwe stemopneming dient plaats te hebben uit alle stembureaus.
Deze openbare stemopneming (hertelling) vindt plaats door en onder toezicht van het Hoofd Stemburo in Pasagrahan op maandag 23 maart 2015 aanvang 08.00 uur en zal zonodig worden voortgezet op dinsdag 24 maart aanstaande.

Delegatie Caribisch Nederland oriënteert zich op beroepsonderwijs

In het kader van de transitie naar Engels als de instructietaal op Sint Eustatius bracht onlangs een onderwijsdelegatie uit Caribisch Nederland een tweedaags bezoek aan het hoofdkantoor van NCTVET (National Council Technical Vocational Education Training) in Kingston, Jamaica. Het bezoek was primair bedoeld om een goed beeld te krijgen van het beroepsonderwijs in het Caribisch gebied, waarin Jamaica een voortrekkersrol speelt: een groot deel van de Jamaicaanse kwalificatiedossiers (opleidingsbeschrijvingen) is door de CARICOM erkend en door de overige 15 lidstaten overgenomen.

Het instituut NCTVET is verantwoordelijk voor de kwalificatiedossiers, curricula en de scholing- en erkenningstrajecten in het middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens ontmoetingen met beroepsonderwijsspecialisten hebben de delegatieleden veel informatie ingewonnen over de organisatie en opzet van het beroepsonderwijs, examens, wet- en regelgeving, bevoegdheid docenten, lidmaatschap van het NCTVET, kosten en nog veel meer.

Onderdeel van het programma op Jamaica was ook een bezoek aan de Heart College of Construction: een mbo school die polytechnische opleidingen aanbiedt en een nauwe samenwerking heeft met SENAI (Nationale dienst voor beroepsonderwijs) uit Brazilië. Het was een zeer leerzaam bezoek waarin voor het beroepsonderwijs op Sint Eustatius en Saba ook de eerste stappen zijn gezet voor een samenwerking met regionale onderwijsorganisaties.

Foto:
V.l.n.r.: Henry Gray van NCTVET, André Peter IJzerman (Gwendoline van Putten School), Nolly Oleana RCN/OCW, Transitiecoördinator Angela Dekker, Hans Kuilder (RCN/OCW), Anton Hermans (Saba Comprehensive School), Ricardo Tjin liep Sie (Gwendoline van Putten School), docent coach Saba en Sint Eustatius Mariette Zuijdgeest en Marcia Rowe-Amonde van NCTVET.

Politienieuws Bonaire 19 maart 2015

Aanhouding
Op woensdag 18 maart werd omstreeks 18.45 uur drie mannen met initialen S.I.F.M., S.A.T. en S.R.A.V. aangehouden ter zake openlijk geweldpleging, mishandeling, bedreiging en belemmeren van ambtshandeling.

Gewonden bij afsteken vuurwerk
Op woensdag 18 maart kreeg de politiecentrale omstreeks 11.45 melding dat er een aantal kinderen gewond zijn geraakt bij de middelbare school aan de Kaya Frater Odulfinus, door middel van vuurwerk. Een leerling was vuurwerk aan het afsteken op het schoolplein waardoor een aantal leerlingen van licht tot zwaar gewond raakten. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal
Op woensdag 18 maart werd omstreeks 17.00 uur aangifte gedaan van diefstal van een zwart/witte scooter van het merk Gilera Runner. De diefstal is tussen dinsdag 17 maart, omstreeks 23.00 uur en woensdag 18 maart, omstreeks 7 uur plaatsgevonden. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding
Op dinsdag 17 maart vond omstreeks 9.45 uur een aanrijding tusseneen auto en een scooter op de Kaya Grandi. De scooter reed op de Kaya Grandi richting Hato toen de auto vanuit de Kaya Carlos A. Nicolaas de Kaya Grandi opreed zonder voorrang te verlenen en tegen de scooter aanreed. De chauffeur van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Inbraak
Op maandag 16 maart kreeg de politiecentrale omstreeks 19.30 uur melding van inbraak bij een woning aan de Kaminda Jato Bako. Er zijn onder andere twee tablets van het merk Asus, een smartphone van het merk Samsung en een digitale camera van het merk Samsung weggenomen. De inbraak heeft tussen 18.30 uur en 19.30 uur plaatsgevonden. De zaak wordt onderzocht.

URD Solution, Kriabon en Boneiru Duradero stimuleren landbouw op Bonaire

Ondernemer Roald Boom is er van overtuigd dat iedereen op Bonaire in staat is om zelf groenten te verbouwen. Roald is al jaren aan het experimenteren met het uiteenlopende methodes zoals permakultuur, aquaponics en hydroponics. Uit zijn research is gebleken dat groente verbouwen met hydroponics het minst arbeidsintensief is en tegen relatief gezien de laagste kosten per geproduceerd product. Wat hydroponics vooral geschikt maakt voor Bonaire is het veel efficientere watergebruik, namelijk amper 1/10de ten opzichte van conventionele landbouw.

Bij hydroponics worden planten direct in water (hydro) of in hydrokorrels geplaatst. De planten hangen dus vaak rechtstreeks met hun wortels in water waaraan nutrienten zijn toegevoegd. Velen soorten groenten zoals sla, amsoi en paksoi kunnen al na vier weken worden geoogst. De kostprijs van een zelf gekweekte krop sla of andere bladgroente kan slechts USD 0.30 bedragen!! Daarnaast kun je ook veel andere planten kweken met hydroponics, waaronder tomaten, paprika, pepers en kruiden. De tijdsinvestering (voor een familie van vier) voor het kweken van groenten via dit hydroponics systeem is slechts 10 minuten per week per persoon. Bijkomende voordelen: de hydroponics bakken kunnen op stahoogte worden geplaatst en er hoeft geen onkruid te worden gewied.

In 2014 werden in er diverse landbouwcursussen georganiseerd door Kriabon in samenwerking met Boneiru Duradero. De cursisten waren onder de indruk van het hydroponics systeem en wilden er meer over leren. Om die reden startte Roald een initiatief genaamd URD Solution en ging hij wederom een partnership aan met Kriabon en Boneiru Duradero. In de periode maart tot en met juni 2015 verzorgd URD Solution een beperkt aantal hydroponics cursussen. Bezoek de facebook pagina van URD solution of Kriabon voor informatie of om je aan te melden.

Out of the box!
Er zijn veel verschillende soorten hydroponics systemen die in complexiteit en kosten variëren. Boneiru Duradero vroeg aan Roald of hij een hydroponics bak kon maken van gerycelde en goedkope materialen. Tenslotte heeft niet iedereen het geld om te investeren in een houten hydroponics bak. URD Solution & Boneiru Duradero presenteren daarom met trots het “out of the box” concept, een echt hydroponics systeem gemaakt van o.a. een kartonnen doos, piep schuim, vuilniszakken, duct tape en plastic cups.

Boneiru Duradero biedt eenmalig de kans aan 20 personen om geheel gratis een “out of the box” cursus te volgen. Bekijk de promovideo op: https://www.youtube.com/watch?v=CZOMs_70WPU&feature=youtu.be en meld je aan via de Facebook page Boneiru Duradero Portal.

SGB Taskforce ‘Aanpak Grensoverschrijdend gedrag’ opgericht

Onlangs zijn er twee vechtpartijen op school geweest. Het blijkt dat het hier in enkele gevallen om dezelfde leerlingen gaat. De vechtpartijen worden door leerlingen gefilmd en op Social Media gepubliceerd. Dat is uiteraard schadelijk voor de leerlingen om wie het gaat en voor de school. De leerlingen is duidelijk gemaakt dat we duidelijke grenzen stellen die we contractueel vastleggen en nakomen. De leerlingen hebben recht op onderwijs en tegelijkertijd hebben alle leerlingen/studenten en personeel recht op een veilige omgeving om te leren en te werken. Mocht de school door excessief geweld (vechtpartijen) geen garantie kunnen geven voor de veiligheid, dan is de school genoodzaakt stappen te zetten in de richting van verwijdering van de leerling en zal de scholing elders dan binnen de schoolmuren plaats vinden. De school is actief op zoek naar mogelijkheden om ook aan haar scholingsverplichting te voldoen en te zorgen voor les in een andere setting op Bonaire, waar nodig. Dat is betreffende leerlingen en ouders/ verzorgers duidelijk gemaakt. Uiteraard is dit slechts in een uiterst geval, met name omdat er op Bonaire maar één voortgezet onderwijs school is en we onze leerlingen graag aan een diploma en een goede toekomst helpen.

De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) op Caribisch Nederland richt een Taskforce ‘Aanpak grensoverschrijdend gedrag’ op om de veiligheid te garanderen voor de leerlingen en het personeel. Deze TASKFORCE bestaat uit SGB interne en externe gedragsdeskundigen en zal alle geregistreerde incidenten onder leerlingen en studenten bespreken, analyseren en hier actie op ondernemen. Met deze uitkomsten zullen strategieën bepaald worden en methodieken ontwikkeld om de veiligheid te garanderen.

BOPO (bijna) een feit

Tenslotte gaat per 1 april 2015 het bureau ouderparticipatie en –ondersteuning (BOPO) van start. Het BOPO heeft als doel om zorg te dragen voor de bevordering van de participatie en de bescherming van het welzijn van de leerling/student, en tevens het faciliteren van de brede vorming van de leerling/student van de SGB. De coördinator van het BOPO heeft in de SGB Taskforce ook een belangrijke rol.

In oktober 2014 had het bestuur van de SGB op advies van de interim Algemeen Directeur van de SGB ingestemd met de oprichting en inrichting van het BOPO dat per 1 januari 2015 van start zouden moeten gaan. Vanwege de intensiteit van de werkzaamheden in de eerste maanden van dit jaar en de prioriteit die gegeven diende te worden aan de verbeteringen op financieel gebied, was besloten om de oprichting naar een later moment op te schuiven.