Werkbezoek Eerste en Tweede Kamerleden aan Bonaire

Op 2, 3 en 4 januari 2015 bezoekt een aantal Eerste en Tweede Kamerleden Bonaire.
De delegatie bestaat uit: Jeroen Recourt (PvdA, 2e Kamer, tevens delegatieleider), Marijke Linthorst (PvdA, 1e Kamer, tevens plaatsvervangend delegatieleider), Frank van Kappen (VVD, 1e Kamer), Sophie Van Bijsterveld (CDA, 1e Kamer), Ruard Ganzevoort (Groenlinks, 1e Kamer), Nanneke Quik-Schuijt (SP, 1e Kamer), André Bosman (VVD, 2e Kamer), Roelof van Laar (PvdA, 2e Kamer), Peter Oskam (CDA, 2e Kamer), Gert-Jan Segers (CU, 2e Kamer) en Roelof Bisschop (SGP, 2e Kamer).

Vrijdag 2 januari wordt de delegatie ontvangen door de Secretaris van de Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond. Op zaterdag 3 januari, na een briefing met de Rijksvertegenwoordiger, Gilbert Isabella, heeft de delegatie een overleg met het Bestuurscollege, met de Eilandsraad en een gesprek met Partners van het Sociaal Dialoog.
Ook heeft de delegatie een ontmoeting met het dagelijks bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire en brengt het een bezoek aan het Begeleid Wonen Jong Bonaire project.

Op zaterdag 3 januari 2015, tussen 17.00 en 19.00 uur bij Jong Bonaire , wil de delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden de bevolking van Bonaire graag ontmoeten. Iedereen is daarom van harte uitgenodigd om in een informele sfeer van gedachten te komen wisselen.
Dit is dé gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting waarbij u uw ervaringen van het afgelopen jaar kunt delen en vragen kunt stellen.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigen de bevolking van Nederland. Nu Bonaire de status van openbaar lichaam binnen het land Nederland heeft, vertegenwoordigen zij ook de inwoners van Bonaire, evenals die van Saba en Sint Eustatius. De taken van de Eerste en Tweede Kamer zijn het maken van wetten en het controleren van de Nederlandse regering en de Koninkrijksregering.

Veiling zorgt voor waardevolle fondsen voor bedreigde zeeschildpadden

De Veiling van Schildpadden Kunstwerk van zaterdag 29 november is een zeer succesvol evenement geworden voor de Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) in meerdere betekenissen. Het werd werkelijk een prachtige avond met meer dan 300 personen bij elkaar bij Hotel Roomer voor een avond vol plezier. De activiteiten hielden in: een loterij met geweldige prijzen, met een waarde van meer dan $3000, live muziek van Moogie en zelfs een kinderbioscoop waar natuurlijk ‘Een schildpadverhaal,’ vertoond werd. Het bieden ging buitengewoon geweldig, onder leiding van Eddy Thielman & Frans de Jong terwijl Richard Willis als MC optrad. De totale opbrengst werd een verbazende $14,156.78, die verreweg de verwachtingen van de natuurorganisatie heeft overtroffen.

STCB heeft van harte haar dankbaarheid uitgesproken gedurende een korte toespraak op het evenement naar de vrijwilligers Hans & Jannie Koning toe in woorden die de STCB Project Coördinator Sue Willis verwoordde als “grenzeloze enthousiasme en tomeloze inspanning gedurende de acht maanden van dit project”. Willis voegde hieraan toe “Zonder hen was dit evenement een bleke schaduw van het grote succes dat het is geworden”. STCB sprak ook haar dank uit naar Nicole, Martin en Noa Roomer, Arjen Kramer & Eva Tijsma toe voor hun werk aan de fundraising website, en naar de vele STCB vrijwilligers toe, die geholpen hebben bij dit project.

Het bieden op de individueel geschapen schildpaddenkunstwerken liep op tot $750 per kunstwerk, de meerderheid van de verkoop vond plaats tijdens de veiling op die avond, enkele stukken gingen naar de online kopers. STCB was sprakeloos over elke en al de 109 kunstwerken die de donorkunstenaars vrijgevig en creatief geschapen hebben. Op die avond sprak STCB ook haar dank uit naar de kunstenaars die bijgedragen hebben om twee kunstworkshops te organiseren gedurende het project in 2014: Adi Figaroa, Dion, Mamita Fox, Jannie Koning, Linda Maas, en Catrien van Manen, en aan de leerlingen van Liseo Boneriano en Kolegio Kristu Bon Wardador die deze workshops hebben bijgewoond.

STCB sprak haar dank uit aan iedereen die online en op de veiling van zaterdagavond geboden hebben. Manager Mabel Nava zei “Zelfs als u geen kunstwerk gewonnen heeft, met het bieden heeft u bijgedragen aan het totale resultaat: bedankt”.

Dit evenement werd gesponsord door Hans & Jannie, Hotel Roomer Bonaire, Addo’s Bookstore, Firgos Bonaire, Wil’s Tropical Grill, Tung Fong Store, JanArt Gallery, Elements, Krioyo Paint, Bonaire Affair,Tony Merchanie, Bistro di Paris, Barbara Willis Clark, Seacow, Casper Douma, Elle Lui, Beauty Inside Out, Nancy Reuten Photography, Antillean Wine Company/Le Garage, Jay Silverstein, Littman’s Jewelers, Dive Friends Bonaire, East Coast Diving, Sabine Berendse, Compass, Harbour Village Hotel, Flamingo Communications and At Sea Restaurant.

De missie van Sea Turtle Conservation Bonaire is om te verzekeren dat de zeeschildpadden van Bonaire een verzekerde toekomst hebben en om mensen in verbinding te brengen met de bescherming van zeeschildpadden op manieren die mensen aanspreken om voor de natuur te gaan zorgen. STCB staat bekend in de regio voor haar lange termijn monitoren van de zeeschildpadden van Bonaire, haar strategische aanpak, en haar accent op participatie van de samenleving.

Bouw nieuwe gevangenis op Bonaire start 5 januari 2015

De dienst Justitiële Inrichtingen Caribisch Nederland (JICN) en het Rijks vastgoedbedrijf hebben opdracht verleend aan Bonaire Bouw bv voor de bouw van de nieuwe justitiële inrichting op Bonaire. Deze nieuwbouw vervangt de huidige justitiële inrichting in het centrum van Kralendijk. De bouw start 5 januari 2015 en zal 18 maanden gaan duren. Na oplevering zal de JICN een aantal maanden nodig hebben om de nieuwbouw definitief in gebruik te kunnen nemen. Doel is dat de nieuwbouw voor het einde van 2016 in gebruik zal worden genomen.
De nieuwe inrichting zal 125 plaatsen bieden aan verschillende detentiegroepen. De realisatie van de nieuwbouw inrichting op Bonaire is de laatste stap van het verbeterproces dat door DJI in 2008 op Bonaire is ingezet.

Interne organisatorische wijzigingen bij TCB in 2015

Tourism Corporation Bonaire maakt hierbij bekend dat de huidige directeur Toerisme, de heer Ethsel Pieternella vanaf 1 januari 2015 niet langer deel uit zal maken van het TCB team.

Het toenemende aantal ‘Stay-Over’ vakantiegangers, de ruime verdubbeling van het aantal cruisepassagiers en de nieuwe ’12 maanden hoogseizoen’ strategie zijn slechts enkele voorbeelden van zijn succesvol beleid. TCB’s belangrijkste doel, duurzame economische groei door het daadkrachtig promoten van de bestemming Bonaire op de wereldwijde markt, is een feit. Bonaire is hard op weg een belangrijke speler te worden.

Sinds januari 2013 heeft de directeur van TCB, de heer Ethsel Pieternella , TCB en de toeristische sector van Bonaire naar een hoger niveau getild en op de internationale markten gezet. Met als gevolg dat het Stay-Over toerisme op Bonaire in 2014 naar verwachting op z’n minst met 10% zal groeien vanuit de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Voor het jaar 2012 rapporteerde TCB een groei van 1,4% Stay-Over toeristen.

De groei voor 2014 zal dit zeker overtreffen. De cruise inkomsten zullen stijgen van USD 10 miljoen in 2013 naar USD 25 miljoen in 2016. Dat levert Bonaire een extra financiële injectie van USD 24 miljoen in 3 jaar (gebaseerd op een uitgave van USD 70,- per persoon). Voor de lokale economie betekent dat meer banen en kansen voor het bedrijfsleven. In 2016 zal het cruisetoerisme zich ruimschoots verdubbelen van 144.000 naar 350.000 cruisepassagiers. Dit is 35 keer meer dan de veronderstelde groei van 3% in het Caribisch gebied. Bovendien kunnen vanaf september 2015 zowel Bonairianen als toeristen hun cruise op Bonaire aanvangen en beëindigen aan boord van Pullmantur. Carnival Cruise Lines doet in januari 2015 voor de allereerste keer de haven van Bonaire aan. Bonaire’s toeristische industrie is dus weer aan het groeien en bloeien en met de huidige vooruitzichten koerst zij af op een veelbelovende toekomst.

De heer Ethsel Pieternella wil het TCB team, de Raad van Commissarissen, alle stakeholders, de private sector en de inwoners van Bonaire dan ook bedanken voor hun harde werk, inzet en prestaties gedurende zijn ambtsperiode als directeur van TCB.

Vanaf 1 januari 2015 zal het door de Raad van Commissarissen aangestelde raadslid Herbert Domacasse het management van TCB tijdelijk overnemen. Mevrouw Malinda Hassell zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken tot er een nieuwe directeur is benoemd.

Wandeling Brandaris bij zonsopgang in het Washington Park

Op zondag 21 December 2014 biedt STINAPA de mogelijkheid om een wandeling naar het topje van de Brandaris te maken bij zonsopgang.

STINAPA organiseert een wandeling bij zonsopgang naar het hoogste punt van Bonaire. Deze wandeling vindt plaats op zondag 21 december. Deelnemers moeten op z’n laatst om 5.15 am aanwezig zijn bij de ingang.

Er is plek voor 20 personen. Verzeker je deelname door te emailen naar washingtonpark@stinapa.org of bellen naar 7865229. Registratie is verplicht voor deelname. Kinderen vanaf 10 jaar mogen meedoen onder begeleiding van hun ouders of een volwassen persoon. Doe stevige schoenen aan en breng uw eigen fles water, een hapje en neem een zaklantaarn mee. Kosten voor deelname is $10 per persoon.

Onderzoek naar de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland van start

Op 12 december 2014 zijn de opdrachtgevers , de gedeputeerden constitutionele zaken van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en, namens de minister, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de evaluatiecommissie Caribisch Nederland geïnformeerd over de manier waarop zij het onderzoek uit gaat voeren. De opdrachtgevers hebben hier met instemming kennis van genomen.

De onafhankelijke evaluatiecommissie start nu met de uitvoering van haar onderzoek. In de periode december 2014 tot en met april 2015 zullen bestaande onderzoeken, evaluaties, beleidsprogramma’s en inspectierapporten op een rij gezet worden. Daarna zal er in april-mei 2015 op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanvullend onderzoek plaats zal vinden om de nog ontbrekende informatie te verzamelen. Dit zal gebeuren door middel van interviews en enquêtes. De evaluatiecommissie zal uiterlijk op 10 oktober 2015 haar eindrapport uitbrengen aan de opdrachtgevers.
De opdrachtgevers wensen de evaluatiecommissie veel succes met haar werkzaamheden.

Meedoen aan het onderzoek
De opdrachtgevers hopen dat bewoners en organisaties aan het onderzoek meewerken door hun ervaringen met de onderzoekers en de evaluatiecommissie te delen. Bewoners en organisaties kunnen ook zelf hun ervaring met de commissie delen via de website en facebook pagina van de commissie. Deze zullen begin januari worden gelanceerd.

De onderzoeksopdracht
De evaluatiecommissie doet onderzoek naar de gevolgen van de staatkundige vernieuwing van Caribisch Nederland in 2010. Het onderzoek spits zich toe op drie onderwerpen:
• de werking van de wetgeving;
• de werking van de bestuurlijke structuur;
• de gevolgen voor de bevolkingen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de transitie in 2010.

Op de foto: opdrachtgevers (gedeputeerden Johnson, Winklaar en Zaandam en de secretaris-generaal Richard van Zwol) en de evaluatiecommissie (Liesbeth Spies (voorzitter), Fred Soons, Glenn Thodé, Luc Verhey en Frans Weekers (niet aanwezig)).

Officiële start bouw Brede School Papa Cornes

Met de gezamenlijke onthulling van het bouwbord, zetten gedeputeerde James Kroon van Ruimte en Ontwikkeling, gedeputeerde Jona Chirino van onderwijs en diensthoofd RCN/OCW Hans Kuilder op woensdag 10 december officieel de bouw in gang van de Brede school Papa Cornes op Bonaire. De bouw wordt gecoördineerd door het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De bouwwerkzaamheden beginnen direct na de kerstvakantie, in januari 2015 Het complex wordt volgens planning begin 2016 opgeleverd.
De bouw is opgesplitst in vierfasen; tijdens de eerste fase wordt het terrein bouwrijp gemaakt, aansluitend worden respectievelijk de gebouwen van Papa Cornes en het kinderdagverblijf gerealiseerd, en wordt er een overdekt schoolplein geconstrueerd. De laatste fase omvat de afwerking van het terrein. Deze opsplitsing is gemaakt om lokale partijen een kans te geven om mee te bouwen aan de brede school.

Het ontwerp is van ATTIKA architecten, die de directievoering voor haar rekening neemt, in samenwerking met Streefkerk Architecten. De nieuwbouw voor fase 1 wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf BonNED uit Bonaire in samenwerking met bouwbedrijf Haafkens uit Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt het projectmanagement van deze nieuwbouw. De kosten van deze nieuwbouw worden betaald door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van OCW en voor een deel door het ministerie van SZW.

Personeel, ouders en leerlingen van de betreffende instellingen worden via een nieuwsbrief en informatieavond op de hoogte gesteld van de plannen en de voortgang van de bouw.

Het bouwproject brede school vormt onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire. Deze plannen zijn door OCW in samenwerking met de Openbare Lichamen opgesteld voor ieder van de drie eilanden van Caribisch Nederland, ter verbetering van de onderwijshuisvesting van 2012 en 2017.

Studiereis MBO-studenten naar Armenia, Colombia

Na maanden van voorbereiden was het dan eindelijk zo ver. De 4 studenten (foto: van links naar rechts) Sander Anthony, Lennard Felida, Brandon de Palm, Robertico Felida, (Martijn Baptiste) hebben een week doorgebracht bij SENA.

Dit is een mbo school in Armenia, Colombia. De stad Armenia ligt ten westen van Bogota. Hier hebben zij meegewerkt aan het bouwen van een kinderdagverblijf voor studenten van deze school. Dit bouwproject heeft als doel om tienermoeders in de gelegenheid te stellen om toch gewoon naar school te kunnen gaan en een diploma te kunnen halen. Dit gehele project is uitgevoerd in metalstud en superboard. Dit zijn materialen waarmee je snel, licht, innoverend en goedkoop kan bouwen.

Deze dagen waren zeer leerzaam voor de studenten, niet alleen in de zin van het verwerken van de materialen, maar ook om eens te zien wat een werklust de Colombianen hebben. Zij werkten deze dagen samen met ex-militairen die 20 jaar lang in de jungle tegen de FARC hebben gevochten en nu weer aan het werk moeten in de burgermaatschappij. Op het gebied van bouwtechniek doet Colombia niet onder ten opzichte van Nederland. Dit geldt overigens voor heel het technische spectrum. Het is dan ook een logisch gevolg dat deze samenwerking is ontstaan.

Zonder Skills Netherlands Caribbean was deze samenwerking niet mogelijk geweest. De Skills Americas Colombia 2014 hebben ervoor gezorgd dat dit contact is ontstaan. Dit soort grote vakwedstrijden zijn net zo belangrijk voor de vakdocenten als voor de studenten. Dit zijn de moment waarop vakdocenten in contact komen met de beste technici die de Americas te bieden heeft. Als klein eiland als Bonaire, moeten we hier gebruik van maken.

Buiten dat de studenten hebben gewerkt, hebben zij de omgeving van Armenia ontdekt. In een busje werden zij rond gereden om wat cultuur op te snuiven en natuurlijk te genieten van de Colombiaanse keuken. Robertico, Brandon, Lennard en Sander hebben Bonaire goed vertegenwoordigd. Ze hebben laten zien dat ze goed mee kunnen komen met de studenten in Colombia.

“ In Mexico 2016 verwacht ik dan ook dat we het goed gaan doen als mbo unit van de Scholengemeenschap Bonaire op Bonaire. Het was een leerzame, volle en vooral leuke week. Ik hoop dat dit innitatief nog meer SGB collega’s en het Bonairiaanse bedrijfsleven inspireerd om dit soort projecten te organiseren en/of ondersteunen.” Dit volgens Martijn Baptiste, SGB-mbo docent bouwtechniek.

SGB-mbo wil de volgende sponsors bedanken voor hun steun aan deze studiereis: Global Solar Investments, Alfa Omega NV, Young Solar, Alfa en Omega.

Wijzigingen in de ABB voor dienstverrichters in drie sectoren

De Belastingdienst Caribisch Nederland wil onder de aandacht brengen dat voor ondernemers die diensten verlenen in de onderstaande sectoren een wetswijziging plaats vindt per 1 januari2015.

1. telecommunicatiediensten;
2. radio- en televisieomroepdiensten;
3. elektronische diensten.

Nu bestaat de mogelijkheid nog om de ABB te verleggen naar de afnemer, deze zogenaamde verleggingsregeling is met ingang van 1 januari 2015 niet meer van toepassing voor bovengenoemde diensten.

Per 1 januari 2015 moet de dienstverrichter die diensten verleent aan binnen-en buitenlandse klanten ABB in rekening brengen voor haar diensten en deze afdragen.
Indien de dienstverrichter gevestigd/woonachtig is binnen Caribisch Nederland, dan
moet er ABB in rekening gebracht worden aan haar afnemers.

Indien de dienstverrichter niet gevestigd/ woonachtig is binnen Caribisch Nederland, dan hoeft er geen ABB berekend te worden aan haar afnemers.

Aangeraden wordt om zich goed te laten informeren of er eventuele belasting verschuldigd is buiten Caribisch Nederland.

U kunt contact opnemen met Josefina Diaz om een afspraak te maken bij de Belastingdienst voor verdere uitleg van deze wijziging. U kunt op werkdagen bellen tot 16:00 naar: 715-8523 voor een afspraak.

De Belastingdienst staat voor u klaar!

Ramon de Leon stopt als manager Marine Park

Per 1 maart 2015 vindt er een grote verandering plaats in het marine park. Bonaire National Marine Park manager, Ramón de León, stopt als manager van het Marine Park om andere uitdagingen in de wereld van natuurbehoud aan te gaan.
Ramón blijft betrokken bij natuur en milieu bescherming op Bonaire, maar zal zich gaan richten op natuurbescherming op internationaal niveau. Ramon is tien jaar manager van het mariene park geweest.

Voor STINAPA en voor iedereen met dagelijkse werkzaamheden in het marine park, zal het vreemd zijn dat Ramón er niet meer zal zijn om in te springen. Wij zullen zijn inzicht en expertise enorm missen.
STINAPA wenst Ramón het allerbeste voor de toekomst.