Actieprogramma PHU: De Bonaireaanse droom in het politieke landschap van Bonaire

In de politiek zijn er wezenlijk slechts 3 richtingen, links, rechts en rechtdoor. De PHU bewandelt de middenweg, d.w.z. rechtdoor. Wij combineren het beste van ‘links’ en van ‘rechts’, zegt Michiel Bijkerk van PHU. “Deze positie is NIET gemakkelijk, omdat zowel ‘links’ als ‘rechts’ ons wantrouwt. Zij zien iets van zichzelf in ons gedachtegoed, maar ook iets van hun eeuwige vijand. En dat maakt hen onzeker, reden waarom beiden ons aanvallen.”

Bijkerk: “Ze hoeven echter niet bang te zijn. De middenpositie combineert slechts het BESTE van beide kanten, en vermijdt het slechte. Neem, bijvoorbeeld, het PHU-standpunt over staatkundige structuur. Wij zijn het eens met ‘links’ (DP, MLB en andere groepen) dat Bonaire meer autonomie moet krijgen. Daarom wensen wij een even grote autonomie als Curaçao. Maar aan de andere kant zijn we het eens met ‘rechts’ (UPB en MPB) dat we binnen Nederland moeten blijven en dat er toezicht moet zijn om de ernstige fouten van vóór 10-10-10 te voorkomen.

Daarom propageren wij het federale model, waarvoor een ‘Statuut’ voor het Federale Eilandgebied Bonaire is opgesteld, waarin de toekomstige federale band tussen Bonaire en Nederland is uitgewerkt. Wij noemen dit een‘Denkmodel’, omdat er nog meer studie en fine-tuning nodig is, maar de contouren zijn duidelijk en het model op zich is voldoende gedetailleerd om als basis te kunnen dienen. Het is opgenomen in ons Actie Programma 2015 – 2019.”

“Dus het Statuut voor het Federale Eilandgebied Bonaire combineert een autonomie gelijk aan die van Curaçao (zoals ‘links’ dat wil) met integratie in en supervisie door Nederland (zoals ‘rechts’ dat wil). Maar dit Statuut voegt hieraan nog een heel sterk punt toe, waardoor het heel aantrekkelijk wordt. En dat is Gelijkheid van Sociale/Economische rechten tussen Nederland en Bonaire. Niemand met gezond verstand kan tegen deze oplossing zijn. Het is werkelijk de gouden middenweg. Deze waarheid zal doordringen in de geest van het volk, met als resultaat een zeer opmerkelijke verkiezingsuitslag,” aldus Michiel Bijkerk.

Zo heeft de PHU ook een middenoplossing inzake het Immigratiebeleid. “Wij komen op voor ALLE immigranten die hier legaal al zijn. Wij komen op voor hun mensenrechten, zoals we doen voor ALLE mensen op Bonaire. Anderzijds erkennen wij dat Bonaire te klein is om teveel immigranten te snel op te kunnen nemen. Daarom zijn wij het ermee eens dat soms geen NIEUWE immigranten kunnen worden toegelaten.

Bijvoorbeeld, als er werkloosheid heerst op Bonaire, moeten we de instroom van NIEUWE immigranten stopzetten, totdat de werkeloosheid weer gedaald is. Maar de verworven rechten van diegenen die hier legaal al zijn, moeten WEL gerespecteerd worden. En dat houdt ook in hun recht op gezinshereniging op Bonaire, hetgeen een fundamenteel mensenrecht is. Niemand met gezond verstand kan tegen dit immigratiebeleid zijn. Het is menselijk en rechtvaardig.
Dit is de PHU. De partij van de Gouden Middenweg, menselijk en rechtvaardig.

De PHU wil de eenheid vormende kracht op Bonaire zijn. Dat is overal ter wereld belangrijk. Maar in het bijzonder op Bonaire, waar mensen wonen van allerlei rassen, religies en afkomst. Daarom heeft de PHU haar ideologie van ‘veel-eenheid’ ontwikkeld, een zelfbedacht woord waarin wij onze bedoeling willen samenvatten. Dit idee vindt men uitgewerkt in ons Actie Programma onder de titel ‘De Bonaireaanse Droom’ …

Het Actie Programma in 4 talen zal overal op Bonaire worden verspreid. In Playa en omstreken wordt het begin december verspreid. In Rincon wordt het persoonlijk huis aan huis verspreid. Als men een exemplaar wil hebben, kan men contact opnemen met de leiders van PHU.

Reflecterend op Wereldaidsdag; Openbaar Lichaam Bonaire streeft naar een gezonde samenleving

Op 1 december, Wereldaidsdag, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor (preventie van) hiv/aids en voor solidariteit voor personen met hiv/aids.
Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het hiv virus wordt overgedragen via bloed, sperma, voorvocht, vaginaal vocht en moedermelk. Infectie valt voornamelijk te voorkomen door veilig te vrijen. Je krijgt geen hiv van handen schudden, niezen, speeksel, tongzoenen, een wc bril, zwembad of van insecten.

Personen die een hiv-infectie hebben opgelopen, merken daar in het begin weinig van. Na verloop van tijd, soms na jaren, kunnen ernstige ziekteverschijnselen optreden. De hiv-infectie is een chronische ziekte, echter zonder aidsremmers krijgt iemand met hiv uiteindelijk aids en is het een dodelijke ziekte.

Wereldaidsdag heeft elk jaar een thema. Voor de jaren 2011 t/m 2015 is het thema “Getting to Zero”. Dit thema streeft naar: nul nieuwe besmettingen met hiv, nul doden aan de gevolgen van aids en nul gevallen van discriminatie van mensen met hiv en aids. De bestrijding van aids is één van de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

In de strijd tegen aids is het van belang dat men wereldwijd op de hoogte is van de omvang en impact van de ziekte. Wereldwijd zijn 39 miljoen mensen geïnfecteerd met het dodelijke aidsvirus. De ziekte kan bestreden worden door medische behandeling en preventie. De aidsbestrijding boekt wereldwijd steeds meer resultaat dankzij meer geld, betere voorlichting en meer medicijnen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire staat voor een gezonde samenleving. Gedeputeerde Simeona Chirino Felida blijft geloven dat het accent op onderling respect moet blijven wanneer het om seksuele relaties en preventie van seksuele overdraagbare aandoeningen gaat. Alle burgers hebben het recht op een gezonde seksuele relatie. Maar een ieder heeft ook het plicht om zelf voor een gezonde seksuele relatie te zorgen. Voorkom de verspreiding van hiv/aids door veilig te vrijen en wanneer je toch risico hebt gelopen jezelf te laten testen bij de huisarts. Een gezonde samenleving is een taak van ons allen. Vecht mee tegen de ziekte aids.

Je kunt je solidariteit tonen voor personen met hiv/aids, door op 1 december het rode lintje te dragen.

Officiële overhandiging verbeterplan SGB

Het bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire (SSGB) op Bonaire overhandigt namens de school (SGB) het verbeterplan ‘SGB excellentie in ontwikkeling’ aan de Gezaghebber van Bonaire, de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba plus Diensthoofd OCW-RCN.

Van rechts naar links: dhr. G. Isabella (Rijksvertegenwoordiger), mw. L. Hercules (Onderwijsdirecteur SGB), mw. L. Emerencia (Algemeen Directeur SGB), dhr. E. Rijna (Gezaghebber), dhr. F. Lauxen (Bestuursvoorzitter SSGB), dhr. H. Kuilder (OCW-RCN), mw. L. Lont (Bestuurslid SSGB)

SSGB staat voor Stichting Scholengemeenschap Bonaire (het bevoegd gezag van de school). SGB staat voor Scholengemeenschap Bonaire. (de school)

Programma viering 35 jarig bestaan Marine Park

Op zondag 30 november viert het Bonaire National Marine Park zijn 35 jarig bestaan bij Sunset Beach.
Je bent uitgenodigd om samen met Stinapa te vieren van 12pm tot 6pm.
Bar is geopend vanaf het begin tot het einde met drankjes tegen een zeer redelijke prijs, waarvan de opbrengst naar de Bonaire Culinaire Team gaat.

Kom proeven van verschillende Lion fish en geiten gerechten. Allemaal gratis.
Maar let op … je moet je eigen bord, bekers voor soep en drankjes, lepels en vorken meenemen. Anders moet je bio-degradable spullen tijdens het event kopen om de Lion fish of geiten gerechten te kunnen proeven.
Zo zullen we minder afval produceren en helpen we op die manier Bonaire schoon te houden.

De bands ‘Equal Rights en Justice’ en ‘Wayaka’ verzorgen de muziek.
Er zijn verschillende activiteiten en een ‘Bouncer’ voor de jongeren.
Ook zijn er een aantal leuke verrassingen in de namiddag … je bent van harte welkom op zondag 30 november op Sunset Beach.

Sponsors voor dit evenement zijn: Bonaire Culinary Team, Tourism Corporation Bonaire, CIEE Research Station, Rum Runners, Amcar, Rocargo, Budget Car Rental, Bonaire Food Group, Cressi, Den Laman, Sand Dollar, Coral Reef Foundation, Spice Beach Club, WWF, Selibon, Divi Flamingo, BOPEC, Zookeepers, Caribe Watersports Bonaire, Divi Dive Flamingo en Toucan Diving.

Programma:
12:00 – start de bands, kinder activiteiten en de bar is open!
13:30 – Geiten gerechten om te proeven
13:30 – 15:30 Marine Park boot tochtjes
15:00 – Lion fish gerechten worden geserveerd
16:00 – Raffle
16:30 – Viering jubileum Marine Park
17:00 – Prijs uitreiking Lion Fish Derby
18:00 – Einde

Arbeidsmarkttoets bij verlenging tewerkstellingsvergunning op Bonaire uitgesteld tot 1 februari 2015

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten om nog niet de arbeidsmarkttoets uit te voeren bij verlenging van een tewerkstellingsvergunning (twv) op Bonaire, maar deze uit te stellen tot 1 februari 2015.
Bij elke aanvraag voor een verlenging van een tewerkstellingsvergunning dient een arbeidsmarkttoets plaats te vinden conform de Wet Arbeid Vreemdelingen BES. Tot 31 augustus 2014 heeft het ministerie van SZW gedoogd om bij verlenging van een tewerkstellingsvergunning, geen arbeidsmarkttoets uit te voeren.

Om tegemoet te komen aan de vele onrust die is ontstaan onder werkgevers en buitenlandse werknemers, met name vanuit het oogpunt dat zij niet voldoende waren voorbereid op deze wijziging, is er besloten om tot 31 januari 2015 voor verlengingen geen arbeidsmarkttoets uit te voeren. Vanaf 1 februari 2015 komt er definitief een einde aan het gedoogbeleid bij het verlengen van een tewerkstellingsvergunning en wordt de arbeidsmarkttoets bij het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning of verlenging daarvan strikt gehandhaafd. Dit betekent dat eenzelfde procedure dient te worden gevolgd bij zowel een eerste aanvraag als voor de verlenging van een tewerkstellingsvergunning.

In de tussenperiode van 1 september 2014 tot en met 31 januari 2015 is de aanvrager zowel bij de eerste als bij de verlenging van de tewerkstellingsvergunning verplicht de vacature aan te melden bij de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid van het openbaar lichaam Bonaire en aan te leveren bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) bij het indienen van een aanvraag. In deze periode wordt nog geen arbeidsmarkttoets uitgevoerd voor verlengingsaanvragen.

Vanaf 1 februari 2015 is de aanvrager zowel bij de eerste aanvraag als bij de verlenging van de tewerkstellingsvergunning verplicht de vacature aan te melden bij de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid van het openbaar lichaam Bonaire.

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid voert de arbeidsmarkttoets uit door na te gaan of er geschikte lokale kandidaten zijn die de vacature kunnen vervullen. Het openbaar lichaam Bonaire heeft, na een correct verloop van de vacature aanmeldingsprocedure, conform de Wet Arbeid Vreemdelingen BES 5 weken de tijd om een geschikte kandidaat aan te dragen voor de functie.

Indien er geschikte lokale kandidaten beschikbaar zijn, dan komt de lokale arbeidskracht in aanmerking voor de betreffende functie. De tewerkstellingsvergunning wordt in die gevallen niet verleend. In het geval dat er na 5 weken geen geschikte kandidaten reageren op de functie, kan de aanvrager het vacatureaanmeldingsformulier ophalen bij openbaar lichaam Bonaire. Dit formulier moet, zowel bij de eerste aanvraag als bij de aanvraag verlenging tewerkstellingsvergunning, worden aangeleverd bij het indienen van de aanvraag bij IND.

In het geval dat de aanvrager een verlenging van de tewerkstellingsvergunning naadloos wil laten aansluiten op de lopende tewerkstellingsvergunning, moet de aanvrager de aanvraag voor een verlenging maximaal 4 maanden doch minimaal 6 weken vóór afloop van de tewerkstellingsvergunning indienen.
Met deze wettelijke procedure wil het ministerie van SZW de lokale arbeidskrachten meer kans bieden op de arbeidsmarkt.

Nichalin Martina nieuwe directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

Nichalin Martina is vanaf 1 november de nieuwe directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN), onderdeel van de Europees Nederlandse Belastingdienst. Nichalin Martina volgt Angel Bermudez op, die in juni dit jaar afscheid nam.

Voor Nichalin Martina is dit niet het eerste buitenlandavontuur. De in Nederland opgeleide fiscaliste begon haar carrière op Caribische grond, te weten Aruba waar ze gewerkt heeft als belastinginspecteur. Daarna is haar loopbaan begonnen bij de Europees Nederlandse Belastingdienst.

Nichalin Martina bekleedde er diverse functies: van belastinginspecteur loonheffingen tot landelijk projectmanager en strategisch manager tot operationeel manager MKB. Dat ze nu directeur is, is voor Nichalin Martina een logische stap. ‘De rode draad in mijn loopbaan is dat ik graag aan het stuur zit. Toen deze vacature op mijn pad kwam, dacht ik dan ook gelijk: dit is mijn baan.’
De Caraïben zijn vertrouwd terrein voor Martina. ‘Mijn vader komt van Curaçao, mijn moeder komt uit Nederland. Hoewel ik er niet ben geboren, voelt Caribisch Nederland als mijn thuis. Dat ik mijn talenten inzet voor de eilanden is voor mij een vanzelfsprekendheid.’

Nichalin Martina is verantwoordelijk voor zowel de Belastingdienst als de Douane, die gezamenlijk deel uit maken van de Belastingdienst/CN. Naast de reguliere belastingprocessen en douaneprocessen verricht B/CN ook taken voor derden, zoals inning en invordering voor andere uitvoeringsorganisaties en voor het openbaar lichaam.

Vanaf 10 oktober 2010 zijn de 3 eilanden staatkundig bijzondere gemeenten van Nederland. Onder leiding van Angel Bermudez werd in een korte tijd een nieuwe Belastingdienst Caribisch Nederland in het leven geroepen. Nichalin Martina: ‘De organisatie staat. Nu zijn we de weg ingeslagen van onder andere procesverbetering en het verder vormgeven van samenwerking met andere overheidspartners. Hoe kunnen we nog betere service verlenen aan burgers en bedrijven, wat is er nog meer mogelijk op gebied van samenwerking?’

Iedere transitie brengt onrust en zorgen met zich mee, stelt Martina, zo ook de vernieuwingen in 2010. ‘Als Belastingdienst zijn wij uitvoerder van de wet, en aan die wet kunnen wij niets veranderen. Wel kunnen we de dienstverlening naar mensen toe zo prettig mogelijk maken. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk fouten te maken, mensen zo snel mogelijk antwoord op hun vragen te geven en ze indien mogelijk te helpen bij hun aangifte.

Uit onderzoek uitgevoerd voor de Rijksdienst Caribisch Nederland in 2013 blijkt overigens dat 65 procent van de inwoners tevreden is over de dienstverlening van B/CN. Dat percentage bevestigt dat we op de goede
weg zijn.’

Stinapa viert eerste lustrum Boomfeestdag

Op 21 november viert STINAPA de 1ste lustrum van de Boomfeestdag. Alle basisschool-leerlingen van groep 5 samen met hun onderwijzers zullen naar Washington-Slagbaai National park worden vervoerd voor de viering.

Er zal een korte officiële ceremonie worden gehouden waarbij de kinderen het festivallied zullen zingen en de prijzen worden uitgedeeld aan de winnaars van de tekenwedstrijd. Na de ceremonie planten de kinderen met z’n allen ongeveer 100 bomen.

De winnaars van de tekenwedstrijd zijn:
Rishmar van Kolegio Kristu Bon Wardador – Ralph van Kolegio San Bernardo – Gilane van Kolegio Papa Cornes – Bindi van Kolegio Reina Beatrix – Jamerickson Pourier van Watapana School – Iraya van Pelikaan School – Barbara Boezem van Kolegio San Luis Beltran.

De hoofdprijs gaat naar Barbara Boezem van Kolegio San Luis Beltran.
Sponsers voor de prijzen zijn Kentucky Fried Chicken en Firgos.

Minister Plasterk bezoekt Bonaire op 17 november

Minister Plasterk, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bezoekt 17 november 2014 Bonaire. Tijdens zijn werkbezoek spreekt hij onder meer de gezaghebber en de leden van het bestuurscollege en de eilandraad. De minister brengt een bezoek aan het Museum van Washington Park en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Flamingo’s weer terug in het Gotomeer

Sinds een aantal maanden zijn de flamingo’s weer terug in het Gotomeer. Na de brand bij BOPEC in 2010 verdwenen de flamingo’s uit het Gotomeer, waarschijnlijk vanwege de verontreiniging van het meer met onder andere de chemische stof PFOS.

Hoewel het verheugend nieuws is dat de flamingo’s nu weer voedsel vinden in het Gotomeer, is de vervuiling in het meer vermoedelijk nog niet verdwenen. Het is ook onbekend of PFOS in de voedselketen terecht is gekomen en wat daarvan de gevolgen zijn.

De afgelopen maanden laten een geleidelijke terugkomst van flamingo’s in het Gotomeer zien. In eerste instantie ging het om minder dan tien exemplaren, daarna tientallen en nu zijn ongeveer 350 flamingo’s waargenomen. Dat aantal komt redelijk overeen met de gemiddelde hoeveelheid flamingo’s die voor de brand in het meer aanwezig waren.

Het lijkt erop dat de flamingo’s nu weer voldoende voedsel vinden in het Gotomeer, zoals zoutgarnaaltjes en zoutvliegjes. Onduidelijk is in hoeverre de flamingo’s en andere planten en dieren nog worden blootgesteld aan perfluoroctaansulfonaat-verbindingen (PFOS).

Op 8 en 9 september 2010 woedde een grote brand op het terrein van de olieraffinaderij BOPEC. Destijds bleek uit onderzoek van het RIVM dat normen voor PFOS waren overschreden in het Gotomeer en in Salina Tam, twee zoutmeren vlakbij BOPEC.

Deze verbindingen zaten in het blusschuim dat bij het bestrijden van de brand werd gebruikt. Het bleek niet mogelijk om aan te geven wat de effecten op de natuur van deze normoverschrijding zouden kunnen zijn.

Wel werd aangegeven dat de gehalten van deze stoffen in beide meren geleidelijk zouden kunnen gaan afnemen. Hoe snel dat zou gaan, was onbekend.

Uit onderzoek in 2013 van de Universiteit Wageningen (IMARES), bleek dat de milieukwaliteitsnormen in het Gotomeer en Saliña Tam nog steeds werden overschreden. De gehalten PFOS in het water en het bodemslib van deze zoutmeren waren iets lager dan in 2010, maar nog duidelijk verhoogd. Risico’s voor het ecosysteem van deze jarenlange blootstelling zijn hierdoor niet uit te sluiten.

De Nationale Ombudsman komt weer naar Bonaire

Na het succesvolle bezoek eerder dit jaar komen de vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman weer naar Bonaire. Tussen volgende week maandag 17 november en vrijdag 21 november houden de vertegenwoordigers weer verschillende spreekuren op Bonaire. Elke burger met klachten over het functioneren van de overheid en overheidsinstellingen kan bij de Nationale ombudsman terecht. De vertegenwoordigers, Yvonne Kraan en Hans Oosterveer, houden op diverse locaties en tijden op Bonaire spreekuren. Het inschakelen van de Nationale ombudsman kost u niets. U hoeft ook geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen op een van de spreekuren. Neem belangrijke stukken meteen mee, dan kunnen we direct voor u aan de slag.

U kunt bij de ombudsman terecht met al uw klachten over alle overheidsinstanties. Luistert de overheid naar u? Wordt uw brief beantwoord? Krijgt u de informatie waar u om heeft gevraagd? Handelt de overheid respectvol, eerlijk en betrouwbaar? Bij het bezoek eerder dit jaar hebben de vertegenwoordigers in totaal 41 klachten ontvangen.

De Nationale ombudsman onderzoekt of de overheid zich behoorlijk gedraagt. De ombudsman bekijkt dan of de overheidsinstantie open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht en eerlijk en betrouwbaar handelt. Deze punten heeft de ombudsman vastgelegd in een gedragscode voor de overheid. Die gedragscode gaat onder andere over grondrechten. Bijvoorbeeld: de overheid mag niet discrimineren en moet de privacy van burgers eerbiedigen.

Spreekuren op Bonaire:

Playa: Raad voor Rechtshandhaving
Kaya Industria 15a (tegenover benzinestation Bonaco)
Dinsdag 18 november, 17:30 – 19:30

Plasa Francisco Chiku Goeloe
Woensdag 19 november, 9:30 – 11.30
Donderdag 20 november, 17:30 – 19:30

Rincon: Sentro di Bario
Donderdag 20 november, 9:30 – 11:30

Of bel 520 8230 en maak een afspraak (alleen bereikbaar van 17 tot 21 november).

Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl/bes