Fundashon Krusada genomineerd voor Appeltje van Oranje

Fundashon Krusada is na de regionale voorronde van afgelopen zaterdag genomineerd voor een Appeltje van Oranje! Zij gaan door naar de finale in Nederland, samen met Fundashon Accretio van Curacao en acht genomineerden uit de Nederlandse voorrondes. Zij maken daarmee kans op het felbegeerde Appeltje en een bedrag van 15.000 euro van het Oranje Fonds.

De twee andere Bonairiaanse kandidaten, Fundashon ADRA en Fundashon Kuido pa Bista i Oido, zijn helaas niet genomineerd, maar hebben wel een prachtige presentatie gegeven en kregen een cheque van Oranje Fonds ter waarde van 2.500 euro om binnen hun stichting te besteden.

Jaarlijkse griepvaccinatie campagne 2014

De jaarlijkse griepvaccinatie campagne is wereldwijd van start gegaan, ook op Bonaire. De campagne wordt georganiseerd door de Afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Openbaar Lichaam Bonaire. De griepprik is gratis verkrijgbaar bij uw huisarts. De griepprik is onder andere voor personen met verlaagde weerstand, luchtweg problemen zoals astma en bronchitis, hart klachten, suiker ziekte, mensen die in de gezondheidszorg werken, verzorgers en/of familie van personen met verlaagde weerstand en 60 plussers.

Voor meer informatie en om te zien of u in aanmerking komt voor de griepprik, kunt u de folder ‘Bescherm uzelf tegen griep’ halen bij uw huisarts. De huisarts kan u informeren of u in aanmerking komt voor de griepprik. Houdt er rekening mee dat het ongeveer twee weken duurt voordat de griepprik werkt. U kunt dus nog griep krijgen gedurende deze twee weken. Aangeraden wordt om de griep prik in oktober, vóór het griepseizoen, te halen. De griepprik is veilig en kan u beschermen tegen griep.

Donatie Rotary Bonaire aan Wilhelminafonds in verband met oktober borstkanker maand

Op maandag 27 oktober waren bestuursleden van de Rotary Club van Bonaire op bezoek bij het Prinses Wilhelminafonds om een donatie te doen, in verband met oktober borstkanker maand. De Stiching Prinses Wilhelminafonds is op Bonaire de organisatie die kankerpatiënten en hun families helpt en steunt, en ook voorlichting geeft over deze ziekte.
De Rotary Club van Bonaire ondersteunt van harte het goede werk door het bestuur en de vrijwilligers van het Wilhelminafonds, en geven met deze donatie graag een bijdrage aan dit goede doel.

Op de foto, het moment dat Rotary Club Bonaire bestuursleden Herbert Domacassé en André Lendering de cheque overhandigen aan leden van het bestuur van de Stichting Prinses Wilhelminafonds van Bonaire.

Personeel SGB: ‘Geef ons de kans om te werken!’

Algemeen directeur Dr. Lydia Emerencia
Afgelopen weken heeft er veel kritiek in de krant gestaan over onze nieuwe Algemeen Directeur.
Volgens de krantenartikelen wordt zij verantwoordelijk gesteld voor hetgeen toe te wijten is aan de vorige directie. Daarnaast heeft zij een aantal besluiten genomen dat niet door iedereen worden ondersteund. Er is weinig of helemaal geen aandacht voor onze docenten en leidinggevenden die wel positief gestemd zijn over de nieuwe ontwikkelingen die mevrouw Dr. Lydia Emerencia in gang heeft gezet.

Ook positieve geluiden rondom ingezet verbetertraject
Tijdens de opening van het Onderwijsbureau, dd. 30 september Mini-seminar ‘Leren door verbinding’, is een oefening gedaan waarbij onze genodigden – interne en externe onderwijsexperts – hun opinie konden geven over de veranderingen die zijn aangekondigd en over het Onderwijsbureau. Er is expliciet gevraagd naar de mening van de aanwezigen en men heeft zich zowel positief als zeer kritisch geuit. Er zijn opmerkingen gemaakt zoals ‘Eindelijk gaan we samen praten over onderwijs, gaan we samen in gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs’ en ‘Het is nu mogelijk om samen te werken en input te geven aan onze school’. Samenwerken aan ‘verbetering van onderwijskwaliteit is nu mogelijk en ‘Goed dat er een gestructureerde school brede en doelgerichte aanpak is’. ‘Het is duidelijk dat curriculum, toetsing en evaluatie en examinering allemaal met elkaar samen hangen’. ‘Door de workshops en scholingen krijgen we meer inzichten’.

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden naar voren gebracht, vooral als het gaat om het maken van een realistische planning, de haalbaarheid, rekening houdende met verschillen tussen MBO en VO en ook de financiën. Het is allemaal erg ambitieus. De vertaalslag van theorie naar praktijk is nodig.
Daarnaast was er ruimte voor het lanceren van ‘out of the box’-ideeën om de onderwijsverbeteringen te laten slagen. Hierbij kwamen inspirerende opmerkingen naar voren als ‘Maak videobeelden en voorlichtingsfilms voor ouders, over wat we van hen verwachten’, ‘Zorg dat je lessen met ‘good practices’ filmt, zodat we weten hoe je met leerlingen van verschillende niveaus omgaat’. ‘Betrek de ouders, de leerlingen en de gemeenschap erbij’ en ‘Houd steeds rekening met onze cultuur en identiteit’. Ook werd er een opmerking gemaakt dat je op ‘los zand’ geen huis kunt bouwen…….
Wat we merken is dat er via de media een ondermijnende en niet integere antibeweging is gestart naar onze nieuwe algemene directeur.

Ouders gaan gelijk naar inspectie en wijzen gesprek met directie af
In een kleine samenleving als op Bonaire, zijn ouders geneigd zich in discussies te mengen, zonder zich eerst goed te laten informeren en zonder het gesprek met de direct betrokkenen aan te gaan. Een groep van 19 ouders (ongeveer 1% van de totale ouderpopulatie uit een school van 1700 leerlingen) heeft direct een brief naar de inspectie gestuurd waar die gelijk op ingegaan is! De brief werd gestuurd zonder een officieel gesprek met de directie te hebben gehad en zonder de ouderraad eerst hiervan op de hoogte te stellen. Deze ouders hebben zelfs een gesprek met de directie afgewezen! Wel hebben deze ouders ongetwijfeld veel interne informatie die ouders zelfs onmogelijk hadden kunnen hebben zonder geïnformeerd te zijn door leiding of docenten binnen de SGB.

Geef docenten die wel positief zijn, de kans om zich te uiten!
Iedereen heeft het recht om zich te uiten. In een dynamische samenleving is het te verwachten dat er meningsverschillen zijn. Om een beter beeld van de realiteit te krijgen, moet een situatie vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Een stichting zoals de SGB bestaat uit verschillende stakeholders waarvan een minimaal hoeveelheid ervan de kans heeft gekregen zich te uiten over wat er momenteel op de werkvloer ervaren wordt.
Verschillende docenten vanuit verschillende units vinden dat er momenteel;
1. een positieve systematische aanpak is; iets wat er in het verleden niet was
2. oog voor de Bonairiaanse/ lokale context is; iets wat er in het verleden niet was
3. zaken geanalyseerd worden, zaken verantwoord moeten worden; dat dwingt tot diepgang en minder ad hoc gedrag
4. lezingen en scholingen bijdragen om te kunnen focussen, bewuster te worden en de neuzen dezelfde kant op te krijgen
5. de persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de competenties bij het kind als belangrijk aandachtspunt worden meegenomen
6. dat de nadruk is gelegd op het hebben van een duidelijke visie teneinde te komen tot verder acties

Er ontbreekt weliswaar een verschil in aanpak tussen MBO en VO, maar er moet rekening gehouden met het feit dat de leiding minder dan 3 maanden aan het werk is en dat er nog geen kans voor is geweest om dit goed te bespreken. Maar dat ligt zeker in de planning.

Belangrijke betekenisvolle processen opgestart binnen de SGB
Er zijn belangrijke en betekenisvolle processen opgestart binnen de SGB, waarbij de expertise van onze eigen docenten en leidinggevenden wordt benut o.a. binnen de Project Ontwikkelgroepen en de nog op te zetten bureaus.
We hebben nu een kans om onze SGB tot een lerende organisatie te maken, een systeem voor kwaliteitszorg van de grond te krijgen, de onderwijskwaliteit te verbeteren en de ouders er nog meer bij te betrekken. Onze docenten werken iedere dag voor onze leerlingen; de meesten zetten zich met hart en ziel in voor deze echt geen gemakkelijke baan. Onze docenten verdienen diep respect, omdat zij het echte werk doen. Hoe frustrerend is het dat we telkens worden afgeleid van ons doel om aan een betere school voor onze leerlingen te werken?! Hoe frustrerend is het dat de huidige directie wordt afgerekend op hetgeen al jaren ‘fout is gegaan’ op onze school?! En ook ‘Hoe fijn zou het zijn als we nu eens de kans zouden krijgen om als school iets goeds neer te zetten?’ En dat we in harmonie met de omgeving en binnen de school samen kunnen werken in plaats van elkaar tegen te werken.

Een eerlijke kans is nodig
Het SGB-team is met deze nieuwe directie al met al maar een paar maanden aan het werk. Het zou aannemelijker zijn geweest als zij werden afgerekend op hun daden als zij iets langer de tijd hadden gekregen om iets fatsoenlijks neer te zetten met zijn allen, in plaats van zich telkens bezig te moeten houden met de ingezette vete die tegen de algemeen directeur is gericht. Persoonlijk vinden wij het onacceptabel wat er nu speelt en voelen ons daardoor geroepen onze opinie te geven.

We willen graag werken aan de verbetering van onderwijskwaliteit!
‘Zoek een schuldige voor alle commotie en gij zult vinden’. ‘Zoek naar hetgeen al goed gaat en naar oplossingen voor onze school en gij zult vinden’. Het is maar waar je jouw focus op legt. We zijn ervan overtuigd dat iedereen, dus ook onze algemene directeur, een eerlijke kans dient te krijgen, gelet op zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten, kennis, ervaring, vaardigheden, kortom: competenties.
We willen graag blijven werken aan projecten betreffende de verhoging van de onderwijskwaliteit van de SGB. Geef ons die kans!
De overige collega’s die niet hebben getekend kunnen ten aanzien van deze punten in de brief positief, neutraal of negatief zijn. Hierover doen we geen uitlatingen.

Ondergetekenden,
Docenten, leidinggevenden, onderwijsondersteunend personeel

Mini workshop landbouw voor kinderen naschoolse opvang

In de week van 27 tot 31 oktober zullen Boneiru Duradero en LVV samen een mini workshop landbouw verzorgen voor de kinderen van de naschoolse opvang. Alle buurtcentra ontvangen een “mini green house” van Boneiru Duradero, zodat ze hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen. De Directie Ruimtelijke Ontwikkeling & Planning, afdeling Publieke Werken, sectie LVV sponsort planten en zaden.

Rocky Emers van LVV heeft veel landbouw ervaring en geeft regelmatig cursussen aan jongeren en volwassenen. Zijn enthousiasme voor landbouw werkt aanstekelijk en vormt een inspiratie voor anderen om zelf groente en fruit te willen verbouwen. Volgens Rocky moet iedereen op Bonaire in staat zijn om hun eigen voedsel te produceren. Maar je moet de plantjes wel goed verzorgen. Rocky’ s eigen spreekwoord luidt dan ook: “Mata plantá, mata muhá!” dat wil zeggen: wanneer je plant, moet je ook water geven! Na twee weken zal Tio Rocky opnieuw een bezoek brengen aan alle buurtcentra om te zien hoe de kinderen van de naschoolse opvang hun plantjes hebben verzorgd en om wellicht meer tips te geven.

Voorzitters Eerste en Tweede Kamer op Bonaire

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, hebben hun werkbezoek in Caribisch Nederland donderdag 23 oktober voortgezet op Bonaire. In de ochtend voer de Kustwacht hen van Curaçao naar Bonaire, en vertelde tijdens de overtocht uitgebreid over hun werkzaamheden. Bij aankomst werd de delegatie ontvangen door gezaghebber Edison Rijna en Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella. De voorzitters hadden een ontmoeting met de leden van het Bestuurscollege, de Eilandsraad en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Fundashon Mariadal. Het werkbezoek werd afgesloten met een ontmoeting met jongeren van verschillende leeftijdsgroepen bij Jong Bonaire. De jongeren vertelden over hoe zij denken over hun eiland en hun toekomst.

Bonaire verschilt wezenlijk van Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Curaçao, vonden beide Voorzitters. “Het klinkt als een cliché, maar het is écht zo”, zei Van Miltenburg. “De natuur is anders, de cultuur en de mensen die er wonen, en ieder eiland heeft z’n eigen problemen en perspectieven.” Broekers-Knol: “Toen ik ‘ervaringsdeskundigen’ vertelde dat ik het Caribisch deel van het Koninkrijk zou bezoeken, zeiden ze dat je anders terugkomt – in positieve zin! En dat is ook zo. Het is zo goed dat we, allebei voor het eerst, hebben ervaren hoe prachtig het Caribisch deel van het Koninkrijk is, waar problemen liggen, maar ook wat voor prachtige kansen en mogelijkheden er zijn.”
Het mooiste moment van de dag? Dat was voor beide Voorzitters het bezoek aan Jong Bonaire. Van Miltenburg: “Wat een bijzondere mensen hebben we daar ontmoet! Jongeren met dromen, concrete ideeën en een enorme kracht. En niet onbelangrijk: we weten nu hoe je leguanensoep maakt.”

WEB lanceert nieuwe huisstijl

Op donderdag 23 oktober 2014 heeft Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) haar nieuwe huisstijl gelanceerd. Na maanden van intensieve samenwerking met verschillende specialisten binnen het bedrijf, hebben medewerkers van WEB en haar stakeholders kennis kunnen maken met onder andere het nieuwe WEB-logo.

De onthulling van de nieuwe huisstijl is compleet gepresenteerd met een nieuw logo, een nieuwe website, het gebruik maken van sociale media zoals Facebook en YouTube, nieuwe visitekaartjes, folders, brochures en andere informatiedragers. Voor WEB is de tijd aangebroken om dan ook de oude huisstijl tegen het licht te houden en te kiezen voor een nieuwe huisstijl.

Het oude logo van WEB is in 1986 ontworpen. Ondertussen is zowel de organisatie als de expertise van WEB-specialisten verder geëvolueerd. Voornamelijk is de afgelopen jaren veel veranderd voor de organisatie en in gang gezet. Vandaar dat het tijd is om met behoud van het vertrouwde gevoel via de restyle van het logo de frisse wind kenbaar te maken.

Het nieuwe logo van WEB behoud de herkenbare elementen en maakt het geschikt voor 2014 en de toekomst. Dat is het uitgangspunt geweest voor de aanpak van dit ontwerp. De elementen in het oude logo zijn interessant en bruikbaar. De letterelementen WEB zijn geraffineerd vormgegeven en was daardoor niet voor iedereen duidelijk.

De vormgeving is de drager van WEB naar buiten, waarbij het essentieel is dat zowel WEBpersoneel als WEB-klanten onbewust het nieuwe logo herkennen. De komende periode zullen klanten van WEB langzaam aan kennismaken met de nieuwe huisstijl en automatisch zal het nieuwe logo herkenbaar worden.

Bestuur SGB betreurt uitlatingen van staatssecretaris

De laatste dagen is er binnen de Bonairiaanse gemeenschap veel ophef geweest over de uitlatingen van de staatssecretaris van onderwijs in de Tweede Kamer. Deze uitlatingen waren negatief en beschadigen onze Scholengemeenschap, in feite heel Bonaire. Er zijn over deze uitlatingen noch vooraf, noch achteraf contact opgenomen met het bestuur van de stichting SGB(SSGB), dat bevoegd gezag is en eindverantwoordelijk is voor de school. Deze vorm van communiceren getuigt niet van respect voor de school, haar bestuur, haar directie en het personeel.

Het bestuur van de SSGB betreurt deze gang van zaken ten zeerste. Het bestuur staat voor excellent onderwijs binnen de Bonairiaanse context en voor alle kinderen op Bonaire, ongeacht hun niveau en afkomst, en treft de noodzakelijke maatregelen om dit te bereiken.

Naar aanleiding van de onrust en de discussie binnen de Bonairiaanse gemeenschap heeft het bestuur van SSGB een gesprek gevoerd met de gezaghebber, de (vervangende) Rijksvertegenwoordiger en het hoofd van OCW-RCN. Doel van het gesprek was om de gezagdragers te informeren over de realiteit van de SGB en de zorgen te delen over de onrechtvaardige aanval van de staatsecretaris op de SGB.

Mede naar aanleiding van dit gesprek roept het bestuur van de SSGB de staatssecretaris op tot een open en eerlijke dialoog waarin respectvol naar elkaar geluisterd wordt met inachtneming van elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het is bekend dat er een langlopend meningsverschil en conflict bestaat tussen het bestuur van de SSGB en OCW in Den Haag omtrent bekostiging en prestatiedwang.

De SSGB heeft mede om deze reden vorig jaar ingestemd met OCW om een audit van de SGB uit te laten voeren door het bedrijf Capgemini. Deze audit heeft waardevolle resultaten opgeleverd en zinvolle adviezen. De SGB neemt dit auditrapport dan ook als uitgangspunt voor de verbeteringen die nu binnen de SGB op professionele wijze worden voorbereid. De staatsecretaris behoort de verbeteringen van de SGB te ondersteunen in plaats van te dreigen met sancties.

Een goede toekomst voor de jeugd van Bonaire kan alleen maar gegarandeerd worden in een gezamenlijk optrekken van verantwoordelijke regering en bestuur.

Drie stichtingen van Bonaire in regionale voorronde Appeltje van Oranje

Het Oranje Fonds is het grootste sociale fonds van Nederland, die elk jaar vele goede doelen steunt in het gehele koninkrijk, ook op Bonaire. Elk jaar reiken zij een ‘Appeltje van Oranje’ uit; een bijzondere prijs voor unieke sociale initiatieven, bedoeld om waardering te tonen en andere organisaties en vrijwilligers te inspireren. Dit jaar werden voordrachten gevraagd van organisaties die de sociaal economische kansen van mensen verbeteren.

Het NGO Platform Bonaire heeft aan de hand van het thema contact gezocht met enkele stichtingen die werkzaam zijn op dit gebied en hen geholpen met het opstellen van hun voordracht. Zodoende werden er drie voordrachten vanuit Bonaire ingestuurd en deze zijn alle drie door het Oranje Fonds uitgenodigd voor de regionale voorronde op Curaçao.

Het gaat om de leerwerktrajecten voor ex-verslaafden van Krusada, het Foodpantry-project van ADRA die voedselpakketten met cursussen geeft en de jobcoaching voor blinden en slechtzienden van Fundashon Kuido pa Bista i Oido (FKBO). Er waren in totaal vijftien voordrachten vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. Hiervan zijn zeven organisaties geselecteerd voor de regionale voorronde, waarvan dus drie organisaties van Bonaire.

De regionale voorronde zal plaatsvinden op 25 oktober op Curaçao. Daar mogen de geselecteerde organisaties een presentatie geven over hun initiatief. Daarna worden er twee organisaties uitgekozen die officieel genomineerd worden voor het felbegeerde Appeltje en doorgaan naar de finale in Nederland, waar zij samen met 8 andere organisaties strijden om de prijs en uiteraard de eer.

In het verleden zijn ook Mangazina di Rei, Mi Mes Hofito en Fundashon Kunuk’i Sùr genomineerd geweest voor een Appeltje en Stichting Project heeft in 2009 een Appeltje gewonnen. De prijs is een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een cheque ter waarde van 15.000 euro, die wordt uitgereikt door Koningin Máxima. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het NGO Platform Bonaire is zeer trots op de Bonairiaanse inzendingen en is ook blij om een bijdrage te hebben kunnen leveren bij de voorbereidingen en aan de promotie van de goede werken van de stichtingen op Bonaire. Zij doen belangrijk werk voor de Bonairiaanse maatschappij. NGO Platform wenst Krusada, ADRA en FKBO veel succes!

Natuurbescherming Bonaire krijgt wederom mondiale erkenning

Op 11 oktober jl. kreeg Nat Miller van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) een telefoontje van Sean Willmore, de voorzitter van de Internationale Rangers Federatie, met de boodschap dat DCNA’s kandidaat voor de Dr Jane Goodall – Hope en Inspiration Ranger Award had gewonnen.
Luigi Eybrecht, net aangenomen als ranger van het Bonaire National Marine Park, is door de wereldberoemde primatoloog en antropoloog Dr. Jane Goodall persoonlijk verkozen tot winnaar. Luigi is uitgenodigd om de World Parks Congress in Sydney Australië in november dit jaar bij te wonen, waar hij zijn award voor 4.000 internationale afgevaardigden zal ontvangen.

Dhr. Willmore schreef in zijn award brief: “Het was jouw (Luigi’s) vastberadenheid, positieve benadering en je energie dat de doorslag heeft gegeven. Er waren andere zeer sterke kandidaten, maar uiteindelijk was duidelijk dat jij alle kwaliteiten in huis hebt waar deze prijs voor staat en daarom vinden wij dat jij de meest waardige winnaar bent.”
Luigi werd uit honderden wereldwijd genomineerde rangers als winnende kandidaat geselecteerd.
Dhr. Willmore, die ook de oprichter is van de Thin Green Line Foundation, had eerst geprobeerd om Luigi telefonisch te bereiken, maar Luigi was, heel toepasselijk onderwater aan het jagen op de invasieve koraalduivel.

In 2009, op 16 jarige leeftijd, sloot Luigi zich aan bij het STINAPA Junior Rangers programma, een natuur- en milieu leiderschap programma speciaal voor tieners. Ze komen twee keer per week samen om informatie te delen over natuur en om ook zelf mee te doen aan activiteiten op het gebied van natuurbehoud. Luigi en de Junior Rangers zijn instrumentaal in het verbeteren van de kennis over natuurbehoud binnen de gemeenschap op Bonaire.

Nu, als STINAPA Ranger, wordt Luigi zelfs betaald om te doen wat hij leuk vindt, maar dat is zeker niet de enige reden waarom hij dit werk doet. Naast het helpen met controleren en jagen op koraalduivel in z’n vrije tijd, helpt Luigi ook met het monitoren van bedreigde zeeschildpadden, broedende zeevogels en zeldzame boomsoorten. Hij leidt ook een groep jongeren die zich bezig houdt met vis identificatie wat men dan weer doorgeeft aan de organisatie REEF.org.
Luigi is een ware ambassadeur voor natuurbehoud die het leuk vindt om zijn passie voor de Bonairiaanse natuur met anderen te delen.

Nat Miller (DCNA) schreef als onderdeel van de winnende nominatie: “Luigi’s toewijding aan de Junior Rangers helpt met de verspreiding van het Junior rangers programma in het hele Caribische gebied. Ik ben nog nooit zo’n jonge persoon tegengekomen die zo vol enthousiasme en toewijding meehelpt aan de ontwikkeling van een gezond ecosysteem voor ons milieu.”

Het toekennen van de ‘Dr. Jane Goodall Hope and Inspiration Award’ is een fantastische erkenning voor Luigi Eybrecht, STINAPA en haar rangers, de gemeenschap van Bonaire en natuurbehoud in het gehele Caribische gebied.”

Voor meer informative over Luigi’s werk bij STINAPA Bonaire kijk op:
www.stinapa.org en facebook: bonaire.stinapa