Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek Country Garden

Country Garden is de naam van het onderzoek naar de moord op de twee mannen waarvan de lichamen op 24 januari op Bonaire zijn gevonden.
Zoals bekend is tijdens een zogenaamde regie-zitting in deze zaak op 12 augustus door de rechter bepaald dat de behandeling van de strafzaken samenhangend met het onderzoek Country Garden diende te worden uitgesteld tot 11 november. En dat in de tussentijd aanvullend onderzoek zou moeten plaatsvinden. Dat onderzoek bestaat onder andere uit het verhoren van een aantal getuigen door de rechter-commissaris.

Vorige week zondag is door het onderzoeksteam een man aangehouden als medeverdachte. Tegen de man is op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis bevolen. Dit bevel is inmiddels met 8 dagen verlengd. Zoals eerder al gemeld zit de verdachte buiten Bonaire in hechtenis.

De aanhouding van deze man hangt samen met nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van dien aard dat de officier van justitie de rechter-commissaris heeft voorgesteld de getuigenverhoren die in de zaak waren gepland, uit te stellen.
De rechter-commissaris heeft de advocaten in deze zaak inmiddels laten weten dat hij de verhoren uitstelt.

Hoewel de nieuwe ontwikkelingen nog dienen te worden onderzocht en nog niet duidelijk is hoeveel aanvullend onderzoek daardoor nodig zal zijn, is de kans aanwezig dat de officier van justitie op 11 november opnieuw uitstel van de zaak zal moeten vragen om de tijd te krijgen het aanvullend onderzoek uit te voeren.

Restaurant at Sea nieuw lid Jeunes Restaurateurs d’Europe

Voorzitter Rik Jansma (restaurant Basiliek in Harderwijk) laat weten zeer verheugd te zijn met de aansluiting bij de ‘Les Jeunes’ van Restaurant At Sea in Kralendijk op Bonaire per januari 2015.

Het restaurant wordt gerund door Kim van Dijk en Rick van den Broek, zij zijn sinds 2008 op Bonaire. Het restaurant is het afgelopen jaar uitgeroepen tot het beste restaurant van de Caribisch gebied.

Internationale gerechten met een creatieve twist is de beste omschrijving voor de kookstijl. Het is een sport en creatieve uitdaging voor de keuken om de beste producten te vinden en te verwerken in de gerechten met daarbij de prettige bediening en een prachtig uitzicht over de Caribische zee .

Over Jeunes Restaurateurs d’Europe
2014 is een bijzonder jaar! In 1974 is JRE als kleine Franse vereniging onder de naam Jeunes Restaurateurs de France van start gegaan. Vanwege het succesvolle concept en de grote internationale interesse vanuit, in eerste instantie Duitsland, Italië, België en Zwitserland werd de vereniging in 1993 ‘omgedoopt’ tot Jeunes Restaurateurs d’Europe. Niet veel later volgden Nederland en Spanje. Momenteel Zijn de Jeunes Restaurateurs in 12 Europese landen actief met 330 ‘jeunes chefs’, tellen we meer dan 180 Michelinsterren en zijn er zelfs aspiraties om intercontinentaal te gaan… Zij hebben gemeen dat ze hun talent en passie voor het vak met elkaar willen delen.

De chefs van JRE combineren hoogwaardig culinair vakmanschap met passie voor de gastronomie en respect voor de lokale tradities en producten. Als geen ander zijn zij thuis in de innovatieve en inventieve kookkunst, zonder de culinaire erfenis uit het oog te verliezen. Daarnaast onderscheiden de JRE-restaurants zich qua locatie, interieur, omgeving en service. Het lidmaatschap van JRE staat open voor jonge restaurateurs tot 42 jaar. Leden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, worden benoemd tot Table d’Honneur.

Voedselbank krijgt kratten van JICN en Krusada

Directeur Patricia Hassell van JICN (foto links) , Ans Buijs (bestuurslid van de Voedselbank) en Nolly Oleana (voorzitter van de Voedselbank) hebben onlangs pallets verzameld om te laten bewerken tot twintig kratten. De kratten waren bestemd voor de Voedselbank op Bonaire. In de kratten worden de voedselpakketten vervoerd. De klus werd uitgevoerd door gedetineerden van JICN, samen met verslaafdenzorg Krusada. JICN hielp graag mee met de actie om zo iets terug te doen voor het eiland. De Voedselbank is overigens nog op zoek naar pallets zodat er meer kratten kunnen worden gemaakt.

CBS van start op Bonaire met het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Caribisch Nederland 2014

Tussen 26 september en 7 november 2014 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op pad gaan om a-select gekozen huishoudens te bezoeken om de AKO-enquête af te nemen.

Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens. Het onderzoek heeft als doel de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en wordt om de twee jaar uitgevoerd. Ook dit jaar zal er een AKO op Saba en Sint Eustatius worden gehouden. Op Saba en Sint Eustatius zal de AKO pas op 14 november starten. Op Bonaire zullen 802 huishoudens bezocht worden, op Saba 524 en op Sint-Eustatius 411.

Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur.

De belangrijkste resultaten komen in het tweede kwartaal van 2015 beschikbaar.
Om deze en andere belangrijke arbeidsmarktgegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.

Nieuwe impuls voor de landbouw op Bonaire

Negenennegentig (99) procent van alle groenten, fruit en veevoer wordt geïmporteerd. Door het recente exportverbod van Venezuela heeft iedereen op Bonaire gemerkt hoe kwetsbaar dit ons maakt. In de Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij kiest het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor het stimuleren van de eigen voedselproductie. Het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering dat binnenkort beschikbaar komt, biedt nieuwe kansen voor de landbouw. Het onder strenge veiligheidsvoorschriften gezuiverde water kan worden gebruikt bij de irrigatie van veevoer en groenten.

Ook onder de burgers is er meer aandacht voor het verbouwen van eigen voedsel, merkt Afdeling LVV. Men bouwt greenhouses voor eigen groenten en men plant fruitbomen op het erf.

Deze maand starten twee landbouwprogramma’s: het SEI-project Landbouw en het programma Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling.
De Directie Ruimte en Ontwikkeling organiseert op maandag 22 september om 15.30 uur de officiële startbijeenkomst op het LVV-terrein.

SEI-project Landbouw
Binnen het SEI-project Landbouw van Directie Ruimte en Ontwikkeling zijn de basisvoorzieningen voor verbouw van veevoer op het LVV-terrein mogelijk gemaakt. Een tractor en landbouwmachines zijn aangeschaft en de infrastructuur is aangelegd met een watertank, pomphuis en irrigatienetwerk. Om de machines te beschermen is een nieuwe schuur gebouwd. Binnenkort wordt gestart met het inzaaien van sucro sorghum, uitstekend veevoer voor geiten en schapen.

Programma Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling
Dit programma is ontwikkeld door Directie Ruimte en Ontwikkeling, het wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, Directie Samenleving en Zorg, Stichting Reclassering CN en JICN. Het programma bestaat uit twee onderdelen: het Centrum voor Duurzame Landbouw en het Platteland ontwikkelingsprogramma voor de gebieden van Rincon en Playa Oost.

Het Centrum voor duurzame landbouw komt op het LVV-terrein. Het wordt het middelpunt van bedrijvigheid, voorlichting en educatie in de land- en tuinbouw.
Kunukero’s kunnen hier een perceel huren om voedsel te produceren voor de lokale markt. Het Centrum biedt de mogelijkheid voor het ‘Job Program’ en de ‘Integrale Wijkaanpak’ van Directie Samenleving en Zorg, om aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen in de land- en tuinbouwsector en de kansen die daarbij ontstaan voor scholing en werkgelegenheid.
Om de doelen te realiseren zal een onafhankelijke beheerstichting worden opgericht.

Het platteland bestaat uit kunukugebieden en plantages en beslaat 25% van de oppervlakte van Bonaire. Door 40 projecten binnen het Plattelandontwikkelingsprogramma krijgen de gebieden een economische impuls. Het wordt aantrekkelijker voor kunukero’s om te investeren en voor toeristen om er te recreëren. Auto-, fiets- en wandelroutes langs de mooiste plekken worden duidelijk aangegeven met bewegwijzering en er komen plattegronden met toeristische informatie. De landbouw wordt gestimuleerd door scholing voor jongeren en workshops voor kunukero’s. Er komt een praktisch handboek over het telen van groenten en fruit op Bonaire.

Bonaire Lions Club organiseert inzameling van gebruikte brillen

In de meeste huishoudens bevinden zich tal van niet gebruikte brillen. Deze brillen kunnen worden hergebruikt en zijn van veel betekenis voor anderen die zelf geen bril kunnen betalen.
Daarom gaat Bonaire Lions Club binnenkort van start met de inzameling van oude, gebruikte brillen. Wij werken samen met de “Fundashon Kuido pa Bista i Oido”, Selibon en onze vrijwilligers om deze mensen letterlijk een nieuwe kijk op de wereld te geven. Gun uw oude bril een nieuw leven en lever die in bij Selibon N.V:

Adres Kaya Industria 20
Datum 27 september 2014
Tijd 09:00am tot 04:00pm

De volgende aspecten zijn belangrijk voor hergebruik:
• brillen die heel zijn;
• schone brillen;
• geen krassen op de glazen;
• graag voorzien van sterkte (vermeld per briefje).
Voor meer informatie over deze actie, gelieve contact op te nemen met Bonaire Lions Club rleitoster@gmail.com.

Aanmaningen Belastingdienst Caribisch Nederland

De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft recent de inkomsten belasting (IB) aanmaningen verstuurd aan belastingschuldigen die hun aangifte over 2013 nog niet hebben ingeleverd en die ook geen uitstel daarvoor hebben.

De aanmaningen inkomsten belasting worden verstuurd aan mensen aan wie de Belastingdienst wel een aangifte IB 2013 heeft uitgereikt, maar die hun aangifte nog niet hebben ingediend en geen uitstel meer hebben.

Mocht u een aanmaning ontvangen, dan heeft u nog tot 2 weken na de dagtekening de tijd om de aangifte alsnog in te dienen. Daarna zal de Belastingdienst taxatieve aanslagen met een boete gaan opleggen. Indien u van mening bent dat de door u ontvangen aanmaning niet correct of niet terecht is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst.

U kunt de Belastingdienst bezoeken in Kralendijk op Kaya L.D. Gerharts # 12, openingstijden: 8.00 – 16.00 uur (vrijdag:15.30 uur). U kunt ook bellen op 715 -8585.

Commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland benoemd

Een onafhankelijke evaluatiecommissie onder leiding van mevrouw Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland evalueren. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd.

De overige leden van de commissie zijn Fred Soons, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht, Glenn Thodé, rector van de Universiteit Aruba en voormalig gezaghebber Bonaire, Luc Verhey, hoogleraar Universiteit Leiden en staatsraad van de Raad van State, en Frans Weekers, voormalig staatsecretaris van het ministerie van Financiën.

Op 19 juni 2014 zijn de bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht voor de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland overeengekomen. De evaluatiecommissie zal uiterlijk 10 november 2015, vijf jaar na de transitie, haar evaluatieverslag aanbieden aan de opdrachtgevers.

BHM maakt professionaliseringsslag met commissarissen en directeuren

Ongeveer 20 toezichthouders en bestuurders van verschillende overheids-NV’s en stichtingen binnen de Bonaire Holding Maatschappij (BHM), hebben op 12 en 13 september 2014 deelgenomen aan de training ‘Professioneel toezichthouder en commissaris’ die door de Caribbean School for Governance (een initiatief van VanEps Kunneman VanDoorne en The Galan Group) werd verzorgd.

Gedurende twee trainingsdagen werden onderwerpen behandeld op het gebied van onder andere goed bestuur, recht, organisatiekunde, communicatie, ethiek en integriteit. De training is onderdeel van het traject dat BHM in 2014 is ingeslagen om de kwaliteit van toezicht en bestuur binnen de overheids-NV’s en stichtingen verder te professionaliseren.

John Soliano, directeur van BHM, zei hierover eerder: “Dit is een traject dat gericht is op het verbeteren van de groei naar een nieuwe cultuur van managen binnen de nv’s, en die duurzame ontwikkeling en groei van de bedrijven moet kunnen waarborgen.”

Bonaire wordt kenniscentrum

Vanaf 16 september was Bonaire voor drie dagen het kenniscentrum voor economische waardering van natuur. Deelnemers uit de gehele Cariben en Latijns Amerika bezochten Bonaire voor een seminar over het waarderen van ecosysteemdiensten. Ecosystemen zoals koraalriffen, leveren diensten: een gezond rif produceert vis, een mooi rif trekt toeristen aan en een stevig rif beschermt ons tegen stormen. Deze diensten kunnen in een economische waarde worden uitgedrukt, zoals voor Bonaire is gedaan met het onderzoek What’s Bonaire’s Nature Worth? Met dit inzicht kan weloverwogen beleid worden gemaakt dat leidt tot een duurzame toekomst.

Bonaire is het succesvoorbeeld hoe resultaten uit dit soort studies beleidsmakers helpen beleid voor duurzame economische ontwikkeling te maken. Kleine eiland economieën zijn afhankelijk van hun natuur en met dergelijk inzicht en kennis kan een verstandig lange termijn beleid worden ontwikkeld. Voor het International Coral Reef Initiative was de studie van Bonaire aanleiding om op Bonaire een congres te organiseren. Deze bijeenkomst werd financieel mogelijk gemaakt door het United Nations Environment Program, de International American Development Bank, Blue Solutions en het ministerie van Economische Zaken Caribisch Nederland. Het Bonairiaanse bedrijf Wolfs Company, dat de studie What’s Bonaire’s Nature Worth? heeft uitgevoerd, organiseert mede dit belangrijke seminar. De gebeurtenis is een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de kenniseconomie op Bonaire.

Bonaire begrijpt en onderbouwt hoe economie en natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en deze kennis is interessant is voor de Caribische en Latijns Amerikaanse regio. Deelnemers van het seminar komen van Barbados, Belize, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, Kaaiman Eilanden, Colombia, Cuba, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Haïti, Jamaica, Saba, St Eustatius, St Martin, St Maarten en de Turks & Caicos Eilanden om hun kennis uit te breiden en uit te wisselen.

De titel van het seminar luidt The Implementation and Effective Communication of Ecosystem Services Valuation Studies in the Caribbean. Waarbij inzicht wordt gegeven over het effectief inzetten van de resultaten van het waarderen van natuur ten behoeve van duurzame economische ontwikkeling.