Bonaire Heineken Jazz Festival 2014

Het Bonaire Heineken Jazz Festival bestaat dit jaar 10 jaar. De organisatie (The Bonaire Jazz Foundation) heeft haar uiterste best gedaan om van deze jubileum editie, die plaatsheeft op 1, 2 en 3 augustus aanstaande, iets extra bijzonders te maken. Al eerder werd de komst van internationale sterren als Oleta Adams, Frank Reyes, Matt Bianco en The Original Wailers aangekondigd.

De organisatie maakt bekend dat het festival wordt afgesloten met een super act waar enig festival jaloers op kan zijn! Op zondag 3 augustus zullen namelijk onder leiding van Sergio George’s All Star Band, Charlie Zaa, Leslie Grace en Jose “El Canario” Alberto optreden. De Colombiaanse zanger Charlie Zaa speelde eerder in de grote salsa orkesten Grupo Niche en Guayacán en legde zich daarna vooral toe op bolero’s. De pas 19 jarige talentvolle Amerikaanse zangeres Leslie Grace scoorde twee jaar geleden een nummer één hit met de tweetalige bachata Will You Still Love Me Tomorrow en stond onlangs opnieuw in de top 10 met de opvolger Be My Baby.

Jose “El Canario” Alberto maakte twee jaar geleden op het Curaçao North Sea jazz Festival nog deel uit van de Salsa Giants, met dezelfde band die nu naar Bonaire komt, en brengt al tientallen jaren salsa van het hoogste niveau. Het is geen toeval dat Sergio George zijn band dit jaar naar Bonaire brengt. Hij is namelijk al jaren goed bevriend met de man die via zijn stichting Fundashon Bon Intenshon Curaçao ‘trakteert’ op onder meer het Curaçao North Sea Jazz Festival. Deze stichting heeft nu geheel belangeloos gezorgd voor deze bijzondere afsluiting van het komende Bonaire Heineken Jazz Festival. Een prachtig en uniek gebaar voor Bonaire waarmee ongetwijfeld een groot aantal mensen een plezier wordt gedaan en waardoor het festival prominenter op de kaart komt te staan.

De kaartverkoop voor het Bonaire Heineken Jazz Festival zal half juni van start gaan. Kaarten voor de avonden variëren van 50 dollar (op vrijdag) tot 75 dollar (op zaterdag en zondag). Er zal ook een passe-partout voor 150 dollar worden aangeboden, waarmee dus 50 dollar kan worden bespaard.

Voor vragen of meer informatie verwijzen wij naar de facebook pagina www.facebook.com/bonairejazz

Certificaat uitreiking Douane Caribisch Nederland

Recent vond de certificaat uitreiking van de E-Opleiding (Opleiding voor benoembaarheid tot E-functionaris) voor douane beambten plaats. De E-Opleiding is een zeer intensieve beroepsopleiding voor douane beambten, die ruim één jaar heeft geduurd.

Er zijn in totaal 7 douaniers geslaagd voor deze beroepsopleiding. Het vakkenpakket is veelzijdig, om zodoende de douanebeambten goed voor te bereiden op hun zware taak. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van praktijkervaring en theorie; het zogeheten ‘training on the job’ principe.
Enkele vakken die tijdens de E-opleiding aan bod kwamen zijn: Douane- en Accijnswet BES, Algemene Bestedingsbelasting, Strafrecht en Strafvordering, Communicatieve Vaardigheden, niet fiscale Douanetaken en Controletechniek. De kwaliteit van de opleiding is afgestemd met het nivo van de Nederlandse douaneopleidingen.

Douane Caribisch Nederland – een onderdeel van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) en als zodanig ook onderdeel van de Nederlandse douane – is met name belast met het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen.

Op de foto’s ziet u de voor de E-opleiding geslaagde douane beambten: Raynold Wilsoe, Juraima Bernabela-Thielman, Philip Bernabela, Bruce Lau, Edison Beaumont, Michele Celestijn en Rosalba Sint Jago in ceremonieel tenue.

Tevens vond tijdens deze feestelijke bijeenkomst de certificaat uitreiking scan- en detectietechnieken plaats. Dit certificaat werd aan 29 medewerkers van zowel team Fysiek Toezicht als team Klantbehandeling uitgereikt.

Ondernemerstafel met als thema: Ondernemen op Bonaire heeft absoluut toekomst!

Donderdag 12 juni 2014 is Gedeputeerde Edsel Winklaar (Portefeuille Economische Ontwikkelingen & Bedrijfsvoering en Ondersteuning) voorzitter van de Ondernemerstafel met als thema: Ondernemen op Bonaire heeft absoluut toekomst!

Ondernemers ontmoeten experts en mogelijke partners met wie samen van gedachten wordt gewisseld over de mogelijkheden op Bonaire. Met name over hoe de drie economische pijlers: Duurzame Hospitality, Kennisexport, Kleinschalige Tuinbouw/Veeteelt/Visserij verder ontwikkeld kunnen worden. De overheid op Bonaire zorgt voor het kader, het is aan de ondernemers om deze kansen te benutten. PWC zal een presentatie geven over de fiscale mogelijkheden en kansen op Bonaire. Maria Berkenveld (BrightIdeaz) is moderator tijdens deze bijeenkomst. Er is plaats voor slechts 20 ondernemers.

Het programma:
 11:30 Ontvangst door gastorganisatie Radio Brasa
 12:00 Start uitgebreide lunch met typische Caribische specialiteiten
 12:45 Maria Berkenveld heet de aanwezigen van harte welkom
 12:50 Gedeputeerde Edsel Winklaar geeft een inleiding over de ontwikkelingen op Bonaire
 13:00 Ronde 1: Duurzame Hospitality
 13:45 Pauze
 14:00 Ronde 2: Kleinschalige Tuinbouw, Veeteelt en Visserij & Kennisexport
 14:45 Pauze
 15:00 Ronde 3: PWC presentatie fiscale mogelijkheden Bonaire
 15:45 Slotpresentatie Gedeputeerde Edsel Winklaar
 15:55 Maria Berkenveld vat de middag samen en presenteert de belangrijkste uitkomsten
 16:00 Borrel
 16:30 Einde Ondernemerstafel
Meer weten over de mogelijkheden voor ondernemers op Bonaire? Neem contact op met Marciano Daans van Radio Brasa via marciano@radiobrasa.com.
Deelnemen? Meld je dan aan voor deze Ondernemerstafel op donderdag 12 juni 2014 van 11:30 tot 16:30 via marciano@radiobrasa.com. U ontvangt een bevestiging op uw aanmelding. De kosten voor de Ondernemerstafel zijn € 45 euro ex btw.
Voor dit bedrag krijgt u een uitgebreide lunch inclusief dranken en toegang tot een waardevol netwerk.

Workshop ‘Sociaal economische ontwikkeling van Bonaire’

Op 16 en 17 mei heeft er een workshop plaatsgevonden bij Harbour Village waarbij alle gedeputeerden, de gezaghebber, de directeuren van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), de eilandsecretaris en een aantal adviseurs aanwezig waren.

Het OLB heeft de afgelopen jaren voor meerdere beleidsterreinen haar ontwikkelingsvisie uitgewerkt. In de ontwikkelingsvisie van Bonaire komt terug dat het eiland op een evenwichtige manier wil groeien met respect voor het milieu, cultuur en eigen identiteit. De beoogde economische vooruitgang op basis van de speerpunten; ‘kwaliteitstoerisme’, ‘zelfvoorzienende landbouw en visserij’ en ‘Bonaire als “Nederlandse handels-hub in de Caribbean’, dient gepaard te gaan met sociale vooruitgang gebaseerd op menselijk en sociaal kapitaal in de wijken van Bonaire. Al geruime tijd werkt de Bonairiaanse overheid door middel van verschillende programma’s en projecten aan de sociaal economische ontwikkeling van het eiland, waaronder bijvoorbeeld met wijkontwikkelingsplannen.

Tijdens de workshop is onder leiding van dhr. Teun van Dijk, van adviesbureau MDF Training & Consultancy, de stap gemaakt het bureau van de eilandsecretaris en haar directies te versterken om genoemde ontwikkelingsvisies in het licht van de economische speerpunten samen te brengen, gezamenlijk een focus en prioriteiten kader te stellen en nader in een stappenplan ter uitvoering te concretiseren.

De twee dagen zijn als heel vruchtbaar ervaren door de deelnemers en er is voorgenomen maandelijks om te tafel te zitten om de voortgang van de gemaakte afspraken te blijven monitoren.

Nederlands Defensie peloton helpt STINAPA met herbebossing project

Tijdens het regen seizoen 2013-2014 is STINAPA doorgegaan met het herbebossingsproject op Klein Bonaire. Er zijn 900 bomen geplant gedurende die periode.

Drie keer per jaar houdt Defensie oefeningen op ons eiland en bieden zich aan om te helpen met verschillende taken voor een goed doel. 55 personen van het defensie peloton hebben geholpen met voorbereidingen voor het komende regen seizoen.

Bij de ‘Pos di Kas’ hebben ze de put helemaal schoon gemaakt door stenen en modder weg te halen en ze hebben de muur van het Opzichters huis gerestaureerd. In het herbebossingsgebied hebben ze gaten gemaakt met graafmachines. In deze gaten zullen tijdens het volgende regen seizoen nieuwe bomen geplant worden.

Invasieve plantensoorten aan de kust die de inheemse soorten storen in hun ontwikkeling en groei werden ook verwijderd. Rondom de kleine plantjes zijn er stenen gelegd om de wind tegen te houden maar genoeg door de laten zodat de planten toch een frisse bries hebben die hun spaart tegen de droogte.
STINAPA is zeer dankbaar voor de hulp van de Nederlandse defensie en alle vrijwilligers.

Gerenoveerd Kolegio San Bernardo opgeleverd

Op vrijdag 23 mei 2014 is op Bonaire het gerenoveerde Kolegio San Bernardo opgeleverd. De school is volledig vernieuwd tot een mooie, veilige en functionele omgeving voor de leerlingen en personeel. De renovatie is binnen de planning uitgevoerd en naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Ook de school is zeer te spreken over het resultaat en viert dit met een feestelijke opening aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De renovatie van Kolegio San Bernardo is het eerste project dat in het kader van het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 is gerealiseerd. Dit plan is op 10 oktober 2012 door het OLB en door OCW ondertekend en behelst een kwaliteitsslag van de onderwijsgebouwen op Bonaire.

Het afgelopen jaar is Kolegio San Bernardo grondig aangepakt: al het aanwezige asbest is verwijderd, de daken, ramen en deuren zijn vernieuwd, de toiletten zijn gerenoveerd en in aantal uitgebreid en de gevels zijn in een vrolijke nieuwe kleur geschilderd. De gebouwen zijn bovendien voorzien van nieuwe airco installaties. Ook is het schoolterrein vernieuwd. Hiermee voldoet Kolegio San Bernardo weer aan de eisen die tegenwoordig aan onderwijshuisvesting gesteld worden.

Het renovatietraject is uitgevoerd onder aansturing van de Rijksgebouwendienst. Jacobs Architekten heeft zorggedragen voor het ontwerp van de school en de directievoering tijdens de werkzaamheden. Aannemer BonNed Contractors heeft de renovatie uitgevoerd.

Verdachten overgebracht

In het onderzoek ‘Country Garden’ zijn eerder een aantal verdachten op basis van de Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit, in verband met veiligheidsrisico’s, tijdelijk overgeplaatst naar Aruba. Deze verdachten, die zich in voorlopige hechtenis bevinden, zijn inmiddels weer ondergebracht binnen de JICN op Bonaire. Er worden geen mededelingen gedaan over de veiligheidsrisico’s die eerder speelden (op basis waarvan de gedetineerden dus eerder tijdelijk zijn overgeplaatst.)

Wervingscampagne Korps Politie Caribisch Nederland levert ruim 200 sollicitanten op

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft de afgelopen weken een wervingscampagne gehouden voor aspirant agenten. Het korps zocht kandidaten voor de twee-jarige opleiding tot agent, die begin oktober van start gaat. Met als thema “Heb jij lef? Wij hebben de baan” werden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kandidaten opgeroepen om de solliciteren. Op alle drie de eilanden zijn informatie bijeenkomsten gehouden, die goed bezocht werden, ook door belangstellenden van omliggende eilanden/landen en door de ouders en relaties van de belangstellenden. De sfeer op deze avonden was goed, KPCN is heel blij met het enthousiasme dat ze op deze avonden zijn tegengekomen.
De reactietermijn is inmiddels verstreken en er hebben meer dan 200 belangstellenden gereageerd vanuit Saba, Sint Eustatius en Bonaire en de ons omringende eilanden. KPCN is tevreden met deze grote hoeveelheid reacties. Dit geeft aan dat veel mensen op onze eilanden zich betrokken voelen bij het werk van de politie en de veiligheid op onze eilanden in het algemeen.

Follow up
Binnen KPCN gaat een speciaal daartoe aangewezen commissie nu aan de slag met de briefselectie. Daarna zullen de eerste gesprekken gaan plaatsvinden. Met de kandidaten die uit de eerste ronde gesprekken overblijven zullen vervolgens diverse tests en onderzoeken gaan lopen zoals de sporttest, de taaltest, het betrouwbaarheidsonderzoek en de medische keuring
Sollicitanten zullen binnen 2 weken bericht ontvangen of zij wel of niet door de eerste selectieronde, de briefselectie, heen zijn.

Bruto binnenlands product Bonaire 21 duizend dollar per hoofd van de bevolking

Volgens een eerste, voorlopige raming van het CBS kwam het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 uit op 364,2 miljoen Amerikaanse dollar. Aangezien Bonaire dat jaar 16 975 inwoners telde, was het bbp per hoofd van de bevolking ruim 21 duizend dollar.

Het bbp per hoofd van de bevolking is een benadering voor de gemiddelde inkomens. Om dit cijfer met dat van andere landen te kunnen vergelijken, moet er gecorrigeerd worden voor verschil in munteenheid en prijsniveau. Als standaard wordt daarbij doorgaans de Amerikaanse dollar gekozen en het prijspeil van de VS. Hierin uitgedrukt was het bbp per hoofd op Bonaire in 2012 ongeveer gelijk aan 23 duizend dollar.

Het bbp per hoofd van Bonaire ligt iets onder dat van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba. Op deze eilanden bedraagt het bbp per hoofd omgerekend naar de VS-situatie respectievelijk 28, 33 en 36 duizend dollar. In naburige Zuid-Amerikaanse landen liggen de inkomens daarentegen een stuk lager dan op Bonaire. In Venezuela is het bbp per hoofd van de bevolking bijvoorbeeld 17 duizend en in Suriname 14 duizend dollar. Ter vergelijking: de waarden voor Nederland en de Verenigde Staten zijn 43 respectievelijk 49 duizend dollar.

Technische toelichting
Verantwoordelijkheid statistiek Bonaire bij CBS
Sinds de staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010 is het CBS in Nederland verantwoordelijk voor de statistieken van de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Vergelijking van het bbp per hoofd van de bevolking
De cijfers van (ei-)landen waarmee wordt vergeleken zijn afkomstig van het International Comparison Program (ICP) van de Wereldbank. Deze hebben betrekking op 2011 en zijn nog gemaakt volgens oude richtlijnen (het SNA 1993). Wanneer ze gemaakt zouden zijn volgens de nieuwe richtlijnen, net zoals dat van Bonaire, zouden ze waarschijnlijk enkele procenten hoger liggen.

Vergelijkbaarheid in de tijd
Het laatste jaar waarvoor een bbp-cijfer voor Bonaire is berekend, is 2008. Deze berekening is nog gemaakt door CBS Nederlandse Antillen. Het cijfer voor 2012 is echter om een aantal redenen niet vergelijkbaar met het cijfer uit 2008. Ten eerste is het bbp voor 2012 berekend volgens de nieuwe richtlijnen van de Verenigde Naties uit 2008 (het SNA 2008), terwijl het cijfer voor 2008 nog is berekend volgens de richtlijnen uit 1993. Verder heeft de staatkundige verandering ook bepaalde structurele veranderingen in de economie teweeg gebracht. Zo is de handel met (bijvoorbeeld) Curaçao in 2012 geregistreerd als in- en uitvoer, terwijl dat in 2008 binnenlandse handel was. Ook in de verwerking van overheidsgegevens zijn veranderingen opgetreden, omdat de eilanden van Caribisch Nederland nu als bijzondere gemeenten van Nederland (openbaar lichaam) worden geregistreerd.

Methode
Voor het berekenen van het bbp van Bonaire heeft het CBS een enquête uitgevoerd bij het bedrijfsleven op Bonaire. Omdat nog niet alle gegevens binnen zijn, geldt het voorliggende resultaat als voorlopig cijfer. Later dit jaar zal een definitief cijfer voor het bbp worden gepubliceerd en zal ook een bbp-cijfer voor de beide bovenwindse eilanden van Caribisch Nederland worden vastgesteld.

STINAPA Junior Rangers brachten bezoek aan Saba

STINAPA Junior Rangers zijn naar Saba geweest en hebben grote indruk gemaakt op de Sabaanse jongeren en volwassenen met hun kennis en deskundigheid op het gebied van de natuur.

Gedurende de Paas vakantie zijn 5 jongeren begeleid door 3 volwassen naar Saba afgereisd, (onder leiding van Desiree Croes van STINAPA’s afdeling Natuur en Milieu Educatie). Het doel van deze reis was het uitwisselen en delen van kennis en deskundigheid op het gebied van natuur en ook om bewustwording en trots te creëren onder de jongeren van Saba voor hun eigen natuurlijke omgeving.

Saba Conservation Foundation (natuur organisatie zoals STINAPA) heeft een gevarieerd programma georganiseerd zodat de Bonairiaanse jongeren kennis konden maken met de natuur van Saba. In het programma was opgenomen: duiken, onderzoek naar de verschillende eco-systemen op Saba en vergelijken met die van Bonaire, klim naar de top van Saba, trek door het mistige oerwoud en presentaties van STINAPA Junior Rangers aan de Sabaanse jongeren.

STINAPA Junior Rangers hebben het erg naar hun zin gehad tijdens hun verblijf en hebben hun doel bereikt; namelijk bewustmaking van de Sabaanse jongeren voor de schoonheid van de natuur van Saba. De Bonairiaanse jongeren hebben een grote indruk gemaakt op de jeugd en volwassenen van Saba. Opmerkingen die door Saba partners zijn gemaakt over de Bonairiaanse jongeren waren: “we zijn onder de indruk van hun kennis….ze zijn zeer gedisciplineerd…….hun gedrag is voorbeeldig.”

SPAW-Rac (Regional Activity Center for the Protocol on Specially Protected Areas and Wildlife) is de instantie die de reis naar Saba heeft gesponserd.